Missionsforbundets sekretariat flytter

I løbet af de første uger i april flytter sekretariatet til Borrevejlevej 26, 4000 Roskilde og får således adressefællesskab med Efterskolen Lindenborg.

Ny sekretariatsleder er Simon Holtti, og Pia Daugaard er sekretariatsmedarbejder

Nyhedsmails fra missionsforstanderen

April  Marts   Februar   Januar 18  December   November  Oktober  September  

Vision 2022 - Menigheder som lever og vokser

  • Discipelskab

  • Menighedsudvikling

  • Nye trosfællesskaber og menighedsplantning

  • Socialt engagement

  • Netværk mellem menighederne

Missionsforbundet i verden

Orienterings- & bedebreve     Ud som volontør?                  

 

                         

Missionsforbundets kontonummer: 2374-0370 110 700

Kalender

Sommerstævne 22.-28. juli
Repræsentantskabsmøde 23. juli
Bytte præst dag 07. okt.