En by på vej - Aalborg

Kategori: DDM

Af:Fra Bethaniakirkens kirkeblad


21 dage med fornyelse, forandring og forvandling i Aalborg

I januar 2009 var en række kirker sammen om ”21 dage i Guds nærvær”. Igen i år inviterer Præstenetværket til 21 dage med bøn og faste under overskriften ”En by på vej”. Dette er også titlen på en bog, som vil guide os gennem de 21 dage. Bogen,  der indeholder små daglige oplæg til bøn, er skrevet af 13 præster fra 11 af byens kirker. Bogen er rigt illustreret med aktuelle billeder fra Aalborg.

På vej sammen med Gud – Din fornyelse
Den første uge handler om at finde ind i Guds nærvær. Det er det bedste sted, du kan være. For bare der kan du leve i vedvarende fornyelse med Gud. Selvom bogen hedder ”En by på vej” handler den første uge om dit personlige liv med Gud.

En menighed på vej – Menighedens forandring
Den anden uge handler om  menigheden i byen, om kirkernes enhed, og om som forskellige kirker at være på vej sammen med Gud i en  erkendelse af, at vi har brug for hinanden.

En by på vej – Byens forvandling
I den tredje uge fokuserer vi på forbøn for byen. Med vores bøn kan vi være med til at bevæge Aalborg i retningen af Gud, så mennesker møder ham og får et helt nyt liv. Gennem menighedens forbøn for Aalborg kan Guds Rige skabe ringvirkninger af forvandling ind i forskellige miljøer i byen.

Tre måder at deltage på:
1. Du kan deltage på et personligt plan i dit eget møde med Gud derhjemme. Præstenetværket opfordrer dig til at sætte noget til side for at bruge ekstra tid til at søge Gud i bøn og eventuelt faste.
2. Dernæst opfordres du til at deltage i bønnearrangementer, som finder sted i kirken i den pågældende periode. Brug disse anledninger til at søge stilhed. Brug dem til personlig indvielse. Bliv inspireret af at være sammen med andre for Guds trone. Prioriter at være med så meget som muligt – for din egen skyld, for din menigheds skyld, og for din bys skyld.
3. Vær med ved de store  fælleskirkelige arrangementer. Dette bliver højdepunkter, som du ikke må gå glip af.

Fælles arrangementer:
Opstartsmøde Søndag den 10. januar kl. 19.00 i Bethaniakirken.
Midtvejsmøde Onsdag den 20. januar kl. 19.00 i Bethaniakirken.
Fælles teenageog ungdomsmøde Fredag den 22. januar kl. 19.00 i Bethelkirken.
Afslutningsmøde Søndag den 31 . januar kl. 19.00 i Bethaniakirken.

Ud over fælles arrangementerne tilrettelægger hver menighed sine egne ekstra ordinære bønnesamlinger i den pågældende periode. Bethaniakirkens egne bønnesamlinger 10.- 31. januar 2010: Vælg mellem morgenbøn, formiddagsbøn, aftenbøn eller natbøn.
Hver aften undtagen søndage:
Kl. 18.30 - 19.00: Kirken åben for personlig stilhed.
Kl. 19.00 - 20.30: Sammen i bøn, indvielse og tilbedelse. Vi beder alle fællesskabsgrupper om at prioritere de 21 dage og henlægge januar mødet til en aften i kirken.
NB! Ved ovennævnte fælleskirkelige arrangementer, er der ingen samling kl. 18.30. Disse begynder alle kl. 19.00.


På grund af de ekstraordinære bønnemøder er der ikke bøn i kirken onsdag den 6. januar kl. 19.00. Foruden aftenmøderne er der følgende bønnesamlinger:
Hver onsdag kl. 05.30 – 06.30.
Hver onsdag kl. 09.30.
Fredag den 29.01 kl. 18.30 – lørdag den 30.01 kl. 06.00: Bønnenat.

Tilmeld dig:
Husk at udfylde tilmeldingsbrochure og aflevere den i boksen i cafeen. Hvorfor tilmelde sig? Måske først og fremmest for din  egen skyld, fordi du derved tager en beslutning om at committe (forpligte, red.) dig til at søge Gud på en lidt mere intens måde end til daglig i de tre uger. Dernæst for at sikre dig en bog til dig og din familie.

Læs evt. mere her: http://www.bethania.dk/fileadmin/root/pdf-filer/En_by_paa_vej_-_brochure.pdf