Nye missionssekretærer i DDM

Kategori: DDM

Forbundsrådet har på mødet d. 11. sept. konstitueret sig, så de to nye medlemmer af rådet, Torgunn Skov og Bøje Pedersen begge engagerer sig i vores Internationale Mission. Torgunn Skov kommer til at varetage Rumænien og Grønland mens Bøje Pedersen vil tage hånd om Ghana og Thailand. - Med denne arbejdsfordeling ser det ud til at vi kan forstærke ressourcerne på området for vores internationale mission.

Både Torgunn og Bøje har været dybt engageret i mission og begge har de været udsendt som missionærer i forskellige opgaver i Afrika.