Christian Callesen ansat i Osted

Kategori: DDM

Af:Pressemeddelelse


Missionskirken i Osted har pr. 1. januar 2011 ansat Christian Callesen som konsulent for en ½-årig periode med mulighed for forlængelse.

Christian er 29 år, gift og far til 2 små piger. Han er uddannet cand.theol. og arbejder som frivillig stab i Oase-menigheden Byens Valgmenighed i København.

Christian vil gennem prædiken, menighedsundervisning og ledertræning bistå menigheden i arbejdet med at definere og fastholde visioner og afdække såvel menighedens som den enkeltes ressourcer i et missionalt perspektiv.

Missionskirken har været uden præst det seneste år og ønsker med samarbejdet med Christian at inspirere og styrke menigheden og fællesskabet i en præsteløs periode.