International Mission

Missionsforbundet består af ca. 20 lokale kirker i Danmark. Vi har mission i vores navn og i vores fælles identitet, fordi mission er vigtig for os – nationalt og internationalt. 

For os betyder mission at formidle de gode nyheder om Guds livsforvandlende kærlighed til alle mennesker. Vi tror på et bedre liv og en bedre verden, hvor troen, håbet og kærligheden slår rod. 

Vi arbejder for tiden primært i Ghana, Grønland, Rumænien og Thailand. Her er de lokale kirker i Missionsforbundet fælles om langsigtede initiativer, hvor diakoni, undervisning, ekspertise på specielle områder og økonomisk støtte er en del af indsatsen.

For hvert felt findes der et udvalg med ansvar for kommunikation, opfølgning og udvikling. Udvalgene referer til Missionsforbundets missionssekretær. 

Kontakten og interessen herhjemme for de enkelte felter skabes ved hjælp af regelmæssige nyhedsbreve. Klik her hvis du ønsker at tilmelde dig en ugentlig ’orienterings- og forbøns-mail’, der giver dig sidste nyt. 

Med mellemrum afholder vi særlige events i kirkerne med besøg af medarbejdere fra felterne.

Kirkernes børne- og ungdomsafdelingerne inspireres til at inkludere mission ved hjælp af diverse materialer. 

Partnerskabstanken er den bærende idé i vores arbejde. Det betyder, at vores engagement altid er i samarbejde med lokale kristne, kirker og kirkelige organisationer, der kender kulturen og sproget.

Læs mere om vores samarbejdspartnere og initiativer under de pågældende lande.