Nyhedsbreve fra Ghana, Grønland, Rumænien og Thailand:

Orienterings- og bedebrev d. 7. december 2017 fra Grønland

 

 

 

Kære forbedere!

 

Det er med en stor tak til Herren  jeg skriver dette brev til jer !

 

Vi, Maria og jeg næsten lige kommet hjem fra Uummannaq efter 6 uger deroppe.  Det har været  gode og udfordrende uger. Der samles nu en lille trofast gruppe – en 10 -12 stykker til bedemøde om onsdagen og gudstjeneste om søndagen. Ind imellem dukker der nye ansigter op i den nye kirkebygning. Menigheden er meget taknemmelig for at have fået  gode faciliteter at samles i. 

 

Der er fortsat meget brug for et volontør par, unge såvel som pensionister, man ønsker at også at kunne bruge kirken til et social værested – cafe eller lignende, ligeledes ønsker man at komme i gang med et børne- ungdoms arbejde, men det er nødvendigt med hjælp udefra til begge dele. VÆR MED TIL AT BEDE OM AT DER MÅ VÆRE VILLIGE KRÆFTER TIL DETTE!  Det kan være for et halvt år, men gerne et år.

 

Der er planlagt et fremstød med  Gospel Outreach ved Lisbeth og Per Hyldgaard den sidste week. i februar -18, vær også med til at bede for dette.

 

Der kommer mange gode meldinger fra menigheden i Ilulissat, der er travlhed med at fejre advent, den har stor plads på Grønland og man gør meget ud af den.

 

Der er fortsat mange udfordringer for menighedens ledelse, mange sociale problemer som  de også må hjælpe med. Men de gør det rigtig godt, vær med til at bede for dem, bede om at der må være overskud til alle de opgaver de står med, samtidig med at de har deres arbejde, vær med til at sætte et bønne værn om dem, både ledelsen i Uummannaq og Ilulissat

 

 Der er også planlagt besøg i anstalten (fængslet) Bed for dem der er der, at de må tage imod frelsen i Jesus, og at dem der bringer deres vidnesbyrd må have stor frimodighed.

 

Der kommer gode meldinger fra vores volontører Lotte og Thomas, de har gjort et fantastisk stykke arbejde, børneklubben er i gang igen, masser af teens der kommer hver uge- plus en masse andre opgaver, også af praktisk  art, de har virkelig gjort en forskel! Vær med til at sige tak for at Herren ledte dem derop!

 

Der er bare et problem, de rejser desværre hjem lige inden jul, dels for at gå i gang med uddannelse og for at arbejde.

 

Der bliver et STORT  TOMRUM når de rejser, så jeg vil gerne, når du læser dette, udfordre dig til at bede om, at Herren må sende afløsere for dem, og måske spørge Herren om det skulle være dig/jer.

 

Begge menigheder ønsker jer en velsignet adventstid, og ønsket om en glædelig Jul og et af Herren velsignet Nytår. Takker for jeres forbøn og offer i året der snart er gået.

 

På menighedernes vegne

 

Jens Sørensen.

 

 

 

Fra en Gudstjeneste i Uummannaq.

Her ses de sidste solstråler på Uummannaq fjeldet, inden det gemmer sig et par måneder

Orienterings- og bedebrev d. 30. november 2017 fra missionssekretær Thomas Baldur.

Når man taler om mission, kan vi i vores samfund og samtid ofte møde et spørgsmål om, med hvilket ret vi missionerer. Spørgsmålet er sådan set berettiget nok. Alene i Danmark er der registreret mere end 130 religioner. På verdensplan er der flere tusinde. Med hvilken ret går vi ud og hævder, at vi – i modsætning til alle alternativer – tror på sandheden? Et klassisk kristent svar er at henvise til det, vi kalder missionsbefalingen, som vi finder i Matthæus 28,18-20. Her består mandatet til mission i, at Jesus har al magt i himlen og på jorden. Men ser vi på verdens tilstand, så kan jeg godt forstå dem, der synes, at Jesus ikke forvalter den magt særlig godt. Misforstå mig endelig ikke: jeg tror og anerkender, at Jesus har al magt – men jeg kan godt forstå dem, der undrer sig over, hvordan han bruger (eller ikke bruger) sin magt.

For tiden kredser min opmærksomhed derfor om et andet missions-mandat; vi kunne måske endda kalde det den anden missionsbefaling. Den står i Johannes 20,21-23, hvor den opstandne Jesus møder disciplene: Disciplene blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem: »Fred være med jer! Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer.« Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde: »Modtag Helligånden! Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt, nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt.« Hvordan udsendte Faderen Jesus? Det fortæller Johannes på side 1: Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed; en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed (1,14). Det er det mandat, Jesus giver videre til os. Det er den herlighed (Helligånd), han blæser ind i os. Som Faderen sendte Jesus, sender Jesus os. Den fred og syndsforladelse, Jesus bragte med sig ind i sine sociale sammenhænge, sender han os ud med i vores sociale sammenhænge.

Det er partnerskab, der vil noget. Det er – meget oprigtigt – partnerskab. Og det vil noget – det vil mission. Lad os bede om, at vi i dag må have øjne og ører, der ser og hører, hvem Jesus sender os til med fred og syndsforladelse.

 

Thomas Baldur på Fathers Home i Ghana

Orienterings- og bedebrev d. 24. november 2017 fra Rumænien.

Kære venner i Jesus Kristus

Guds fred og mange varme hilsner i Jesus Kristus fra Rumænien. Over alt ser vi tegn på at julen med al dens varme og lys nærmer sig med hastige skridt.

Vi er allerede i fuld gang med forberedelserne til alle vores julearrangementer. Vi glæder os over vores tjeneste, at Gud er med os og hjælper os til at fra arbejdet til at blomstre og udvikle sig.

 

Høstfest

Sidst i oktober havde vi en dejlig og velsignet høstfestgudstjeneste, hvor vi alle sammen kom med frugt, grønsager og blomster. Det blev et smukt syn, der skulle udtrykke vores taknemlighed over alt det vi har. Det blev en dejlig gudstjeneste hvor Cornel prædikede over temaet taknemlighed, der blev også fri mikrofon, hvor dem der ønskede det kunne udtrykke taknemlighed for alt det gode vi har. Bagefter delte vi ud af herlighederne, så alle fik noget med hjem. 

På dem made fik alle også lov til at opleve, at når du er villig til at give, så bliver du også selv velsignet. Se børnene synge på gudstjeneste her:

https://www.youtube.com/watch?v=C08rsxHOsWk og video fra børnearbejde her https://www.youtube.com/watch?v=LrP3HZdmJ0s

 

Isolering af kirken i Cont

En af de menigheder som vi har fået hjerte for er menigheden i Cont. De fleste mennesker som kommer her tilhører romafolket. De er meget fattige men elsker Jesus af hele deres hjerte. De sidste par år vi har holdt flere store børnearrangementer her bl. a. med en gruppe fra UMO (Ungdom med opgave). Kort før jul skal vi holde en stor julefest for mindst 200 børn fra landsbyen. De sidste par uger har vi med støtte fra DDM kunnet hjælpe med isolering af kirken i Cont. Menigheden er meget taknemlig for hjælpen de har fået fra vores venner i Danmark. Uden den kunne det aldrig have ladet sig gøre, da næsten ingen i menigheden har fast arbejde. Her kan se video med børnene fra Cont: https://www.youtube.com/watch?v=qwUfb5-wDNI og her https://www.youtube.com/watch?v=ghWf0wmhPNg

 

Sygdom

Desværre er der flere i vores menighed, der i den sidste tid har varet plaget af sygdom. Marius Humurzache på 5 år har de sidste uger varet meget syg, han fik pludselig meningitis og var næsten ved at dø. Han har både varet på sygehuset i Onesti og Iasi. Han har det heldigvis bedre nu, men skal stadig igennem en del undersøgelser og behandling. 

 

Anna, en ung pige på 20, som synger i lovsangruppen, er også pludselig blevet alvorligt syg. Hun har en voldsom jern og blodmangel, og er derfor meget svag og afkræftet. Hun har været igennem mange undersøgelser og har også fået blodtransfusion, men lægerne har svært ved at finde ud af hvorfor hun mister blod. Flere andre som kommer til vores børnemøder har også været syge den sidste uges tid. 

 

Vi har besøgt, hjulpet og opmuntret så godt vi kan og lægger dem alle sammen i Guds hånd. I det hele taget bruger vi meget tid på at besøge og hjælpe hvor vi kan. Der er rigtig mange der har brug for at tale om deres problemer og finde trøst og opmuntring. Vi har også været rundt i forskellige landsbyer med hjælp, blandt andet i Marcesti og Balaneasa. Der er mange der ringer og har brug for hjælp på en eller anden måde. 

 

Nødhjælp 

i denne uge har vi besøg af nogle venner fra Danmark og Norge som kom til Rumænien med nødhjælp som skal deles ud forskellige steder, blandt andet i Arad, Giurgiu, Albele og Poduri. I forbindelse med deres besøg har vi planlagt flere evangeliske møder sammen. På søndag skal de være med på vores gudstjeneste, hvor de også vil deltage i programmet. Flere nye personer er begyndt at komme til vores møder. Nogle af dem der har taget imod Jesus oplever stor negativ påvirkning fra deres ikke troende familier og den ortodokse kirke. Vi takker Gud for dem som er trofaste og følger Jesus af hele deres hjerte. 

 

Familien

Vi har det god alle fire, Sara og Jonathan hænger godt i med skolen, der nok at se til for dem. Vi glæder os til at fra besøg af mormor, morfar og moster til jul. Det er første gang at de skal prøve at fejre jul i Rumænien, så det bliver spændende. 

 

Bede emner:

Tak for en god og velsignet tid i menigheden og i børneklubberne. Tak for hjælpen til isolering af kirken i Cont.

Tak for nødhjælpen som bliver delt ud i landsbyer, bed for de evangeliske møder vi skal have i denne uge. 

Bed for de kommende julearrangementer der ligger foran os, vi skal holde noget for børnene 6 forskellige steder.

Bed for dem som er syge, Marius, Ana, Loredana og Andrea at Gud må røre dem og gøre dem raske igen.

Bed for os som familie at Gud forsat må holde sin stærke hånd over os.

 

De bedste hilsner og ønsker om Guds rige velsignelse

Dorthe og Cornel

Uddeling af strikketøj fra Danmark

Nødhjælp til Albele

Isoleringsmaterialer til kirken i Cont

Isolering af kirken i Cont

Orienterings- og bedebrev d. 19. november 2017 fra flygtningelejren i Mae La.

Dr. Alwyn fra bibelskolen i flygtningelejren Mae La har sendt nedenstående bedeemner og billeder.

Kære venner

Vore bedeemner er:

1. Bed for de 12 evangelisations-grupper, som vil tage til forskellige steder for at evangelisere og dele Guds ord med ikke-troende.

2. Bed for vore studerende, som vil tage på missionsmarken i en måned.

3. Bed for vores karenske ledere, at de må så fast og yde retfærdighed i samfundet.

4. Bed for bibelskolens behov.

Den gruppe som følges med Alwyn ind i Burma

Alle de grupper som skal på missionstur.

Orienterings- og bedebrev d. 10. november 2017 fra Father’s Home i Ghana.

Igen er der nye medlemmer i familien på Father’s Home

I sidste uge modtog de en baby dreng, som var blevet efterladt indsvøbt i plast. Drengen har fået navnet Nhbiraba, som betyder velsignet barn. Han bor nu hos Agartha, der er en af de omsorgsfulde mødre på børnehjemmet. Som det ses på billedet af de to, er han nu i trygge hænder J

 

Det sker ofte, at Father’s Home modtager babyer, der er blevet efterladt tilfældige steder af deres desperate mødre. Heldigvis er der varme og kærlige arme på Father’s Home til at omslutte de udsatte børn.

 

På kontoret er Charlotte startet som kontorassistent. Hun har i mange år været en god ven af huset og er altså ikke helt ny på Father’s Home. Charlotte skal arbejde med de administrative opgaver.

 

Eksamenslæsning

Thomas, Joseph, Eli, Stephen og Grace læser op til deres afsluttende eksamener i henholdsvis grundskolen og high school. Det er af afgørende betydning, at de får en god eksamen, så de kan komme videre i deres uddannelser og i fremtiden kunne klare sig godt.

 

Forbøn for familien Jackson

Chantal og Francis Jackson, der sammen med deres børn, flyttede til Schweiz sidste år, har i den grad brug for vores forbøn. Chantals far, Mark, har fået kræft i tarmen og leveren. Han er i gang med kemoterapi og blev torsdag morgen opereret i leveren. Chantal er selv sygemeldt med dårlig ryg og er usikker på, hvornår hun kan vende tilbage til sit job som lærer.

 

Tak for støtte og forbøn!

Og til sidst en hilsen fra Rosemund, der takker for støtte og forbøn fra Danmark. Tak til alle jer, der tager vores venner fra Father’s Home med i jeres bønner. Gud velsigne jer!

 

Nhbiraba og Agartha

Orienterings- og bedebrev d. 2. november 2017 fra Fredens Stemme, Thailand.

Kære venner

Hilsener fra Fredens Stemme.

Jeg håber I alle har det godt. Fredens Stemmes stab trives og tjener Guds medie-mission med engagement.

Der er allerede gået 5 år, hvor jeg har tjent på Fredens Stemme, med taknemmelighed i hjertet. Jeg har ikke glemt ”hvorfor jeg er her” og ”hvem jeg er i Kristus”. Jeg mindes, da Gud kaldte mig til at tjene Ham i 2012.

Det sjette år i min tjeneste får mig ikke til at føle mig træt og udkørt, men erfaringer og forståelse for global og lokal kultur har skærpet og opbygget mit engagement endnu stærkere. Uden Guds styrke, opmuntring og trøst ville jeg aldrig være kommet hertil.

Jeg tænker på ordene i Filipperbrevet 3,12-14: v12 Ikke at jeg allerede har grebet det eller allerede er blevet fuldkommen; men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. v13 Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det. Men dette ene gør jeg: Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger forude; v14 jeg jager mod målet, efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus.

Bedeemner:

1. Bed om at jeg må have styrke og visdom til at lede Fredens Stemme mod målet for missionen. Bed, at Gud må vise mig, hvordan Fredens Stemmes mission kan være effektiv, så mange ikke troende kommer til at kende Kristus bedre og tage imod Ham som Frelser.

2. Bed for staben. Flere senior stabsmedlemmer vil gå på pension om få år. Jeg er nu i gang med at træne flere unge til at kunne afløse dem. Bed, at Gud må røre dem, så de brænder for at tjene Ham hengivent, og at materialismen ikke må friste dem, så de ikke ønsker at tjene Gud. 

3. Bed for fængselsmissionen som Somwang tjener med. Han har arbejdet hårdt med undervisning af fangerne i fængselet. Må Gud give ham styrke og godt helbred, så han kan fortsætte tjenesten.

4. Som bekendt er året 2017 et sørge-år for thailænderne, på grund af at kong Rama 9 af Thailand er død. Specielt var oktober en sørgeperiode. Hele landet bar sort og undlod underholdning. Den kongelige ceremoni med kremering af kongen blev gennemført i slutningen af oktober. Tingene er nu tilbage til det normale, men mange thailændere er bedrøvede. Bed, at Gud må trøste dem og bruge Fredens Stemme til at sende kærlighed, håb og opmuntring til dem.

5. Fredens Stemmes team havde en god anledning til at give 1.500 CDér til ikke-troende i forbindelse med ceremonien d. 25.-26. oktober. Det var også en succes at uddele opmuntrende ord gennem ”Voice of Wisdom programmer” på 1.000 CDér. Der var en meget god respons. Bed fortsat for produktionen og finansieringen af Voice of Wisdom programmerne i 2018.

6. Vidnesbyrd fra Fredens Stemmes stab omkring uddeling af CDér og DVDér med Voice og Wisdom i Bangkok:

Projektet er meget interessant for folk, specielt i Bangkok. Gud åbnede os en vej, så vi kunne uddele tusind CDér og nogle hundrede DVDér i Bangkok med fokus på området omkring Boyal Palace, som var pladsen, hvor folk fra de 76 proviser i Thailand samledes for at vise respekt for den afdøde konge. Soldater, politifolk, alle gav god støtte og glædede sig over at høre programmerne de modtog. Dette var en god anledning for Fredens Stemme til at sende kærlighed og håb til dem i denne sørgeperiode.

Hjertelig tak for jeres kærlig støtte. Vi har jer altid i vore bønner

I Kristi kærlighed

Jariya

Soldater modtager CDér

Tuk-tuk chauffører modtager CDér

Orienterings- og bedebrev d. 26. oktober 2017 fra Grønland.

Solens stråler bliver svagere og svagere, og mørket sænker sig over Grønland. Det er en tid hvor mange bliver deprimerede og triste, og der er brug for opmuntring.

Derfor er det godt at vide, at budskabet om Jesus som verdens lys, det bliver forkyndt rundt i Grønland.

Der er mange der søger efter mening i livet. Der er mange tilbud der frister. Vi ved, at det kun er hos Jesus, der er sand fred at finde.

Vær med til at bede om, at evangeliet må blive forkyndt i både Ilulissat og Uummannaq. Det er her vi er til stede, både med penge og personlige ressourcer.

I okt. md. er Maria og Jens Sørensen i Uummannaq, hvor Jens hjælper på sygehuset, og de er begge samtidigt hjælper i menigheden. Bed for de nye som er begyndt at komme i kirken, og bed for dem, som har båret et stort ansvar gennem flere år, at de må finde ind i et godt fællesskab.

Bed også for vore volontører, Lotte og Thomas, som er i Ilulissat. De gør et stort arbejde for menighedens børn og unge. Bed om at de må kende glæde i deres mange opgaver, og de må formidle Guds kærlighed til menigheden.

Bent Fodgaard

koordinator 

Kirken i Uummannaq

Orienterings- og bedebrev d. 19. oktober 2017 fra fængselsmissionen i Udon Thani, Thailand.

Rapport for tjenesten i fængslet i Udon Thani i August 2017.

Kære Prof. Dr. Viggo Sogaard, Acharn Dr. Jariya Sornmayura, Direktør for Fredens Stemme, og alle brødre og søstre som har del i tjenesten for Gud i fængslet.

Tak til Gud for at tjenesten i fængslet bliver bedre hver måned, og bibelundervisningen møder meget stor interesse.

 

I august måned var jeg i tjenesten hver dag for at undervise fangerne i 60 timer. 

Fængselsledelsen havde bedt mig om at holde dette seminar, men jeg havde ikke pengene til det, da der var mange udgifter. (1) Undervisningsmaterialer, (2) indkøb af bibler, (3) notesblok og kuglepen (4) mad til dem, der hjalp mig.  Der var 280 deltagere i undervisningen i 10 dage, både formiddag og eftermiddag, og jeg følte også, at jeg manglede visdom. Men jeg havde et hjerte, der gerne ville tjene og forkynde i fængslet. Jeg bad til Gud om, at hvis han ville jeg skulle tjene ham på denne måde, så måtte han hjælpe mig.  Jeg bad en uge, og derefter kom acharn Richard Lee fra Singapore sammen med acharn Anukon fra menigheden i Sukhonakon.  De hjalp mig, så jeg kom ind i fængslet i Udon fra den 16. til den 25. august.  Den 26. august rejste jeg til Chiang Mai for at mødes med acharn Viggo Søgaard.  Tak Gud at arbejdet blev fuldført.

Gud velsignede undervisningen denne gang, og der var mange frugter.  Der var 250 af fangerne, der besluttede at modtage Kristus som deres frelser. Tak Gud.

 

Fængslet i Nongkhai har nu besluttet, at de gerne vil, at jeg holder samme undervisning.  De vil gerne, at jeg kommer og holder samme seminar som i Udon.  Jeg har endnu ikke sagt ja til det, da  der er flere udgifter. Der er 70 km hver vej, som jeg skal køre i 10 dage, så det koster benzin. Desuden udgifter til undervisningsmaterialer, notesblokke og kuglepenne, samt udgifter til mad. Men hvis det er Guds vilje, så vil der være nogen der, elsker Gud, som vil donere pengene.  Jeg vil gerne bede jer, brødre og søstre, om at bede til Gud om det.

 

Tak til acharn Dr. Jariya og alle medarbejderne på Fredens Stemme, som altid støtter og beder til Gud for arbejdet.

 

Rapport for August 2017:

Antal der modtog Jesus Kristus som frelser - 275.

Besøg i hjemmene hos tidligere fanger - 3 besøg

Antal, der deltog i gudstjenesten - 310

 

Ærbødigst i Jesus Kristus

Somwang Konkaew

 

 

PS: Acharn er en thailandsk titel, som kan oversættes til sådan noget som højt respekteret lærer.

 

 

Somwang underviser i fængslet

Orienterings- og bedebrev d. 12. oktober 2017 fra Rumænien

Kære venner i Jesus Kristus

Guds fred og en varm hilsen til jer alle. Efteråret er også kommet til Romania og vi skal snart forbereder os til vinteren. Vi håber I har haft en god sommer med dejlige oplevelser. De sidste uger har været meget travle for os, da vi har haft besøg fra udlandet og har været i gang med forskellige arrangementer. 

Evangelisk møde i Poduri

I begyndelse af september holdte vi et evangelisk møde i Poduri med en lovsangsgruppen fra Toflea, en af de største menigheder i landet, menigheden har over 5000 medlemmer. Teltet var helt fyldt og mange blev stærkt rørt af Jesus. En del kristne fra menigheder i området var med os til dette arrangement. Det var meget opmuntrende at høre hvordan Gud arbejder i deres menighed som blev plantet for lidt over 20 år siden. Her kan I se en video fra gudstjenesten: https://www.youtube.com/watch?v=rt385f5JwM4 

Evangelisk møde på biblioteket i Onești

Lørdag den 23. september havde vi organiseret endnu et evangelisk møde på biblioteket i Onesti. Denne gang fik vi besøg af en lovsangsgruppe fra Iasi med deres præst. Vi takker Gud for alle som deltog, flere af vores venner som ikke havde et personligt forhold til Gud blev meget stærkt rørt og kom frem til forbøn. Dagen efter da vi havde søndagsgudstjenesten kom to unge mænd som havde været med til vores møde på biblioteket. De virkede meget interesserede og de er kommet flere gange siden. En af dem studerer på universitet i Bacau.

Besøg fra Danmark

De sidste to uger i september havde vi besøg af vores gode venner Britta og Arne. Sammen med dem besøgte vi alle skolebørnene og deres familier. Der blev også tid til flere gudstjenester i Onești hvor Arne forkyndte Guds Ord, bryllup i Poduri og to børnemøder. Vi er så glade for vores børnearbejde som vokser og bærer frugt. Vores børn er ved at blive teenagere, der er mange udfordringer og vi gør alt hvad vi kan for at hjælpe dem til at have et personligt og tæt forhold til Jesus. Vi fokuserer meget på at undervise og involvere flere af de ældste teenagere, så de kan udvikle sig til kommende ledere. 

Vores venner fra Danmark har givet alle børnene en god oplevelse ved at spise pizza sammen med dem. Her kan I se et lille videoklip fra vores børnearbejde i 2017 https://www.youtube.com/watch?v=LrP3HZdmJ0s og her https://www.youtube.com/watch?v=trdcLQRhTXA og her https://www.youtube.com/watch?v=ghWf0wmhPNg

Besøg i Galatii

Søndag den 8. oktober var vi i Galatii for at tjene i en stor pinsemenighed. En af vores unge fra Onești blev gift sidste år med en pige fra denne menighed. Cornel blev inviteret af deres præst for at prædike to gange i løbet af søndagen. Det var en stor oplevelse og vi takker Gud for denne fantastiske mulighed. Vi blev kendt med nogle rigtig dejlige mennesker. Inspireret af vores børnearbejde gør dette unge ægtepar et stort arbejde med børnene i deres menighed.

Familien

Vores familie har det godt. Sara og Jonathan går begge i skole om eftermiddagen nu, det er rigtig godt for os da vi har lidt mere familietid om formiddagen og arbejdsro om eftermiddagen. Vi er så småt begyndt at forberede os til vores julefester i december. I år regner vi med at holde flere store julefester for lige så mange børn som sidste år. 

Bedeemner

Tak Gud for de mennesker som fik mulighed for at høre evangeliet på biblioteket i Onesti og i Poduri, bed for dem som tog en beslutning om at følge Jesus.

Tak for Britta og Arnes hjerte for Rumænien. Deres besøg har været en stor velsignelse for mange familier både i og udenfor kirken.

Bed for åbne døre så vi kan præsentere Evangeliet for nye mennesker, om 2 uger får vi besøg af en tidligere ortodoks præst som er kommet til tro.

Vi skal også have besøg at en præst fra Bukarest område, en af Cornels kolleger som er blevet færdig med Master i Teologi.

Bed om Guds beskyttende hånd over os som familie og menighed. Vi har haft lidt problemer med en psykisk syg kvinde som kommer engang imellem på vores møder.

De kærligste hilsner med ønske om Guds rige velsignelse

Dorthe og Cornel 

Britta og Arne besøger ældre dame

Evangelisk møde på biblioteket i Onesti

Cornel forkynder i Galatii

Gudstjeneste i Onesti

Orienterings- og bedebrev d. 5. oktober 2017 fra missionssekretær Thomas Baldur.

Johannesevangelie-missions-teologi

I en af de mest velkendte beretninger i det Nye Testamente har Jesus en samtale med en kvinde ved en brønd i Nablus på Vestbredden (OK, dengang hed området Samaria, og byen hed Sykar). Samtalen finder vi i Johannesevangeliet 4,1-26. Til at begynde med snakker de lidt forbi hinanden. Kvinden tror, de bare snakker helt hverdagsagtigt om drikkevand. Jesus bruger udtrykket ”levende vand” som et billede på Gud – en idé, han henter fra Jeremias’ Bog 2,13 og 7,13. Det varer derfor lidt, før de kommer på bølgelængde.

Det, jeg hæfter mig ved, er, hvad Jesus siger i vers 13-14: »Enhver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand [altså Guds¬nærvær], jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv.« Lidt senere i evangeliet (7,37-38) stiller Jesus sig op i Jerusalem på den vigtigste dag i løvhyttefesten og råber: »Den, der tørster, skal komme til mig og drikke. Den, der tror på mig, skal det gå, som Skriften siger: ›Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand [Guds¬nærvær].‹ «

Der er ikke noget ”armslængdeprincip” i den Guds-relation, Jesus her taler om. Og der er ikke noget armslængdeprincip i den mission / opgave, Jesus her taler om. Evangeliet er ikke noget, vi kan holde ud i strakt arm. Det er ikke noget, Gud lader regne ned over andre mennesker, uafhængigt af os. Jesus inviterer os ind i en Guds-relation og en opgave, som han sammenligner med et kildevæld inde i os og ud fra os. Så når (eller hvis) vi synger ”Send dine strømme af nåde”, så er Guds svar til os: ”Jamen I går bare i gang! Det er ikke mig, der lukker for vandet!”

Hvis du følger Jesu invitation til at stille din tørst i Gud; hvis du slukker din tørst efter mening og menneskelighed i Kristus, så er du et omvandrende kildevæld af nåde. Så er du de strømme af nåde, vi beder Gud sende. Så er du sendt – sådan som Jesus helt bogstaveligt også siger det i slutningen af evangeliet (20,21): »Fred være med jer! Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer.« Som et menneske i kød og blod; som et omvandrende kildevæld af Guds fred og Guds nåde … er du og jeg sendt.

Mission er ikke en ”opgave,” vi kan holde ud i armslængde eller en ”aktivitet,” vi kan overlade til nogle få dedikerede ildsjæle. Det er en integreret del af vores identitet i Kristus. Mission er en tørstslukker – for os og for mennesker omkring os. Skål!

------------------------------------------------------------------------------------------

Orienterings- og bedebrev d. 28. september 2017 fra Father’s Home i Ghana.

Her er to børns historier:

Mercy er 18 år og er netop begyndt på universitetet i Winneba, hvor hun skal studere administration og økonomi. Ewura Ama er 2 måneder gammel og er netop flyttet ind på Father’s Home, hvor hun nu har det trygt og godt. Fælles for dem begge er, at de fik en slem start på livet. 

Mercy blev forældreløs og flyttede ind hos nogle mennesker, der brugte hende som husslave. I en alder af fire år skulle hun hente vand, samle brænde og holde gang i bålet til madlavning. Hun blev reddet og kom på Father’s Home. Hun var meget underernæret og sky, slet ikke den Mercy vi kender i dag. Ung, selvsikker og altid med et smil på læben og et glimt i øjet. Hun er en humørspreder.

Ewura Ama lå på en mark, hvor en landmand hørte hendes gråd. Her havde hendes mor efterladt hende med nogle bananblade over sig. Desværre havde en del myrer fundet hende, før bonden gjorde det. Efter en tur på hospitalet bragte de sociale myndigheder hende til Father’s Home, hvor hun ankom seks dage gammel. Hun har det godt nu, vokser fint og trives i en kærlig favn hos en af de fire mødre på børnehjemmet.

Mercy og Ewura er to blandt mange, og heldigvis kan de to leve et velsignet liv med omsorg, uddannelse og familie omkring sig.

Vi har fået nyheder og bede emner fra Rosemund:

Mercy, Edward og Isaac er blevet optaget på universitetet, og de er allerede flyttet ind på deres kollegier. Edward skal studere økonomi, og Isaac startet på en IT uddannelse på det tekniske universitet. Mercys historie har vi netop fået.

Yderligere tre unge har søgt om støtte til uddannelse hos Father’s Home. Det er Elijah på 21, som læser matematik og statistik; Dominic på 22, der læser samfundsfag; Elkana på 23, som også læser samfundsfag.

Og så er Diana, Jennifer, Michael, Selina, Florence, Adiza og Corlince netop startet på det sidste år på deres uddannelser. De bliver færdiguddannet i juli 2018.

Lad os derfor sige tak til Gud for, at så mange unge har fået en uddannelse og snart er på vej ud i voksenlivet. Det er stort, at unge opvokset på børnehjem får en videregående uddannelse.

Vi skal også bede for Familien Jackson i Schweiz. Chantal har rygsmerter og er derfor sygemeldt fra sit job som lærer.

Bed for forældrene på børnehjemmet. De har mange børn, de skal tage sig af. Bed om styrke og velsignelse til dem.

Bed for Douglas, som er ny i rollen som manager på farmen. Han arbejder også på kontoret med økonomien. 

Tak for alle der støtter Father’s Home – i bøn og økonomisk. I gør en kæmpe forskel!

Mercy

Ewura Ama

Orienterings- og bedebrev d. 21. september 2017 fra flygtningelejren i Mae La.

Kære venner

Jeg håber i alle har det godt.

Vore bedeemner er:

1. Bed for de studerende, som skal på missionsture i december.

2. Bed for bibelskolens og kirkens fremtid. Flygtningelejrene vil blive tømt eller lukket i 2018 til 2019. Bed om beskyttelse og midler til vores skole og kirkerne.

3. Bed for programmet for tilbagevenden til Karen staten i Burma, at det må gå roligt og ordentligt i overensstemmelse med Guds vilje.

4. Bed for lederskabet for bibelskolen og kirken.

5. Bed for de karenske ledere, at de må få guddommelig visdom til at lede det karenske folk til det lovede land. Det betyder, at før de karenske flygtninge tager tilbage, ønsker vi, at de burmesiske soldater, som har besat vores land og landsbyer, skal tage tilbage til deres kaserner i byen. Dette, for at de karenske mennesker og landsbybeboere kan tage tilbage til deres egne landsbyer og byer uden frygt og bæven.

6. Bed for lederne i Burma/Myanmar, at de må regere folket efter Guds vilje.

7. Til sidst, bed for vores eftersøgning af et areal og bygninger, hvor vi kan opbygge vores fremtidige bibelskole i Karen staten.

Tak

Må Gud velsigne jer

Alwyn

Indgangen til bibelskolen i Mae La

Orienterings- og bedebrev d. 14 september 2017 fra Grønland

Kære venner.

Så er menighedslivet her i Ilulissat kommet i normal gænge efter sommerferien. Sidste weekend i august var vi med 32 mennesker på hyttetur i Kangersuneq i 2 døgn. Det var en dejlig tur, med tid til socialt samvær, bibelundervisning, gåtur i fjeldet. Andre 20, som ikke havde mulighed for at være med, holdt gudstjeneste hjemme i kirken.

Det er skønt at se mange til søndagsgudstjenesterne. Vi har de sidste to søndage været omkring 50 voksne i gudstjenesten og op til 11 børn til søndagsskole. Gudstjenesterne varer som regel et par timer, da der er plads til megen lovsang og vidnesbyrd foruden selve prædikenen. Det tager jo også tid, når prædikenerne skal oversættes. Men endnu engang dejligt at mærke menighedens forventning til Guds indgriben i menneskers liv.

Vi vil mene, at en del af vore kirker hjemme i Danmark må misunde menigheden her dens bedemøder. Hver onsdag aften samles 20-25 personer til en kort bibelundervisning, lovsang, bøn for menigheden og byen og selvfølgelig forbøn for personlige forhold. En helt grundlæggende nødvendig indsats for kirkens liv, som burde genopdages i Danmark?

Vi glæder os over at høre, at der i menigheden er en klar forståelse for, at bibelen siger, at børnene skal opdrages og vejledes af forældrene – så det skal der også undervises om i forsamlingen.

Vi vil glæde os over, at der efter første søndags gudstjeneste var 6 personer, der henvendte sig til ældsterådet og gav udtryk for, at de sammen med dem ønskede at finde deres tjeneste i menigheden!

Vil du være med til at bede om:

- At ældsterådet får kræfter og visdom til at lede menigheden. Ligeså, at de får fordelt opgaverne imellem sig.

- At ældsterådet kan hjælpe medlemmerne til at finde deres tjeneste, så flere hver især skal bære mindre opgaver.

- At menighedens medlemmer vil fortsætte med at øge deres økonomiske bidrag til menigheden, så de i stigende grad får lov at opleve, at Gud velsigner dem, når de bringer, hvad de har, til ham først.

HUSK også vennerne i menigheden i Uummannaq, som nu har taget huset i brug. Bed om at Gud må vise dem, hvilke aktiviteter de skal fylde huset med.

Kirsten og Erik

Hyttetur i Kangersuneq

Kære forbedere 

Vi er blevet taget rigtigt godt imod, og føler os som en del af menigheden her i Ilulissat, folk er meget varme og gæstfrie.

Juniorklubben er igen startet op efter en lang sommerferie, indtil videre har vi haft fornøjelsen af, at skulle underholde to drenge på 13 år, de er rigtig søde og de nyder at være her.

Bed gerne for at de to drenge må være åbne og modtagelige for Guds ord.

Bed også for at flere juniorer må finde vej til kirken.

Søndagsskolen er også startet op igen efter sommerferie, sidste gang var der 11 glade og for nogens vedkomne vilde børn!

Vi prøver forskellige ting af, for at give dem Guds ord på en levende og børnevenlig måde, men må sande, at det kræver et par forsøg mere, før vi rammer helt plet.

Bed for at de dejlige børn, må finde ro til at være lukket inde på 50 kvm imens der er gudstjeneste, og at de må være modtagelige for Guds ord.

Bed også for at der må være ledere, for børnene, når vi igen rejser hjem.

Fra 1. okt. Starter børneklubben op hver tirsdag og torsdag eftermiddag, bed for at der må komme børn, og at nogle Grønlandske ledere vil melde sig til opgaven, da vi ellers vil få svært ved at tale med de Grønlandske børn.

Tak Gud for at have kaldet os, og for at menigheden har tage godt imod os.

Tak Gud for de mange som har valgt dig som herre i deres liv. 

Tak for forbøn og mange hilsner fra Ilulissat

Lotte og Thomas

Billede fra børnekirken, hvor vi hygger med at lave trylle-dej.

Orienterings- og bedebrev d. 7. september 2017 fra Fredens Stemme, Thailand.

Kære venner

Hilsener fra Fredens Stemme.

Jeg er meget taknemmelig for Guds nåde og trofasthed overfor tjenesten på Fredens Stemme. Det er nu sjette år for min tjeneste med mediemission. Jeg tænker altid på, at det er en stor ære at være her og være med i det store arbejde for Ham og udvide Hans kongerige gennem medier og projekter.

Mega Voice projektet går godt, og får virkelig god respons fra brugerne. Mange kirker og organisationer har kontaktet Fredens Stemme om at bruge denne lydafspiller til evangelisation og til kirkemedlemmers åndelige vækst. Tak til Gud, at Fredens Stemme har en god mulighed for at tjene det thailandske folk samt brødre og søstre i nabolande så som Burma.

Voice of Wisdom radioprogrammet har været et opmuntrende program for lytterne. Vi har produceret 1.200 CDér og udsendt dem til kirker og ikke troende. Andre produktioner har også været frugtbare, som for eksempel ”Deditos”, fingerdukker, som fortæller bibelhistorier, CD med Voice of Instrumental Music og så videre.

Adskillige projekter er stadig i produktionsprocessen.

Bedeemner:

1. Bed for Jariya som leder af Fredens Stemme. Bed om Guds vejledning til at lede i overensstemmelse med vision og målsætning. Må Gud give hende visdom til at håndtere administration, ledelse, fundraising og gennemføre projekterne med en kompetent stab. Bed også for rekrutteringen til stillingen som kontorleder. Bed, at Gud vil sende en person, som er i stand til at lede og organisere det administrative arbejde som hjælp for lederen, så hun kan bruge mere tid på fundraising.

2. Organisationen Leading the Way har støttet Fredens Stemme i mere end 10 år. De stoppede med at støtte på grund af en ny strategi om at kommunikere med den muslimske verden. Vi har stadig forbindelse med dem, og har fået at vide, at de vil vende tilbage og støtte Fredens Stemme på en eller anden måde. Bed, at Gud vil røre hjerterne, på dem som skal træffe beslutning herom, så de ser, hvor frugtbart det er at arbejde sammen med Fredens Stemme.

3. Bed for Somwang Kongkaew, lederen af fængselsmissionen i Udon Thani. Hans tjeneste blandt fangerne og fangernes familier er meget frugtbar. Må Herren velsigne ham rigt, og skænke ham alt det han behøver i sit liv. Bed for alle fangerne i Udon Thani. Må fredens Gud altid være med dem og trøste dem i en vanskelig tid.

4. Vidnesbyrd:

Somwang har fortalt, at der var 2 fanger fra Laos, Samlee og Wan. De er fra Vientiane, Laos. Efter frigivelsen fra fængselet, vidste de ikke hvor de skulle tage hen, eller hvad de skulle gøre. De har været i fængsel i 18 år. De har mistet kontakten til deres familie. De spurgte Somwang om at hente dem fra fængselet, den dag de blev frigivet. Da Somwang spurgte dem, hvad han kunne gøre for dem, begyndte de at græde, og bad ham om at tage dem med til en anden provins, Nhong Kai, hvorfra de kunne komme til Laos. Somwang følte sympati for dem, og tænkte på sit tidligere liv i fængselet. Så han kørte dem de 70 km til Nhong Kai. De havde ingen penge, så Somwang gav dem nogle. Somwang tænkte, at der er mere velsignelse ved at give end ved at modtage, og Gud vil velsigne ham for at gøre det gode.

En anden situation: Somwang besøgte familien til en af fangerne i et andet distrikt kaldt Kumpavanee, Udon Thani. De var meget glade for at se Somwang, da de aldrig havde troet, at han ville besøge dem. De inviterede yderligere 10 mennesker til at møde ham. Somwang fik på den måde en mulighed for at fortælle om Kristus. Hvordan Jesus er frelseren. Han underviste i 5 timer, og derefter var der 7 mennesker, som modtog Kristus. Tak til Gud.

Der var også en fange, som nu er i Laos. Han blev frigivet for 2 år siden. Han modtog Kristus, medens han var i fængsel. Han fortalte historierne om Kristus til mange mennesker inklusive sin familie. Han brugte 6 måneder på at evangelisere, og mange mennesker modtog Kristus. Den 20. februar 2017 besøgte han Somwang i Udon Thani. Han fortalte, at han har plantet en kirke med 32 medlemmer, og bad Somwang om at komme og prædike i Laos. Somwang beder over det. Hvis Gud vil bruge ham der, vil han tage af sted.

Jeg håber dette bedebrev er til opmuntring for jer alle

Gud velsigne jer

Jariya

Somwang prædiker i fængselet

Orienterings- og bedebrev d. 31. august 2017 fra Rumænien.

Kære Venner i Kristus

Vi skriver til jer fra et solrigt og sommervarmt Rumænien. Vi nyder trods travlhed det dejlige vejr, der dog ind imellem viser tænder. Søndag aften var der tordenvejr med store haglbyger.

Sommerlejr

Vi takker Gud for at vi igen i år fik muligheden for at tage på lejr med 60 personer fra Onești og vores område. Vi var i Suceava, samme sted vi var sidste år. Det var en stor glæde og velsignelse for alle børnene, mange af dem besluttede at følge Jesus. Det var fantastisk at være sammen med en masse børn fra forskellige steder i landet. Lejrens tema i år var ,,Det vilde Vesten".

Klik for video: https://www.youtube.com/watch?v=eOqjYXZi_Ao og her https://www.youtube.com/watch?v=TqfpAzhOiGI og her 

Dåb

Sidst i juli havde vi dåbsgudstjenste, hvor 15 nye troende blev døbt, 2 fra Onesti og 13 fra Poduri. Det var en meget stor og festlig dag hvor 15 personer bekræftede deres tro på Jesus Kristus. Inden dåben deltog alle på et kursus hvor de blev undervist i de grundlæggende ting i Bibelen. Vi er meget rørte over at se hvordan Gud arbejder i deres liv, det er en stor bekræftelse at Gud rører ved mange hjerter. 

Vi arbejder meget på at vejlede og undervise dem i Guds Ord. Vi har også haft dåb i Sanduleni og Tg Ocna hvor 2 fantastiske piger (Denisa og Carla) som er ledere i børnearbejdet i Sanduleni og Tg. Ocna blev døbt. Det var en stor ære at få lov til at døbe dem. Begge var med på sommerlejren. Her kan I se dem synge på lejr: https://www.youtube.com/watch?v=Pmz8QfPhWs8

Store børnearrangementer med UMO

Sidste uge havde vi besøg af et team fra "Youth With a Mission" (UMO). Sammen havde vi planlagt flere store børnearrangementer. Fredag tog vi 30 børn og voksne fra Onesti, Balaneasa og Sanduleni til Poduri, hvor vi samlede ca. 80 personer til et spændende program i det fri. Der blev sunget, leget, fortalt bibelhistorie og bagt snobrød i lange baner. Klik for video: https://www.youtube.com/watch?v=OEKFQl4Zaqw

Lørdag var vi i Cont lige uden for Onesti, hvor vi samlede omkring 15 sigøjnerbørn. Teamet fra UMO havde forberedt sig rigtig godt med sange, drama og bibelhistorie. Det lykkedes også at lege med de mange børn, som godt kan være lidt svære at styre. Vi havde også en lille forfriskning med som blev delt ud til sidst.

Evangelisk møde i Mărcești

Sammen med amerikaneren Jim og hans team fra UMO var vi i landsbyen Marcesti, hvor vi med hans "biograf på hjul" fremviste filmen Maria Magdalena, som handler om at følge Jesus. Det var en meget speciel oplevelse at stå i mørke på en mark langt ude på landet og se film. Der var næste 100 personer til stede, alle blev meget rørt af det stærke budskab. Der var også program for børnene og vidnesbyrd. Vi bad med flere til frelse. Vi er overbevidste om at Gud har en stor plan med denne landsby. 

Tur til Perchiu

Forrige fredag var vi på vandretur med børneklubben, vi gik op til korset som hver aften lyser ud over Onesti. Det var en hyggelig tur som gav godt med sved på panden. Mens vi var der oppe blev en af vores piger Loredana ringet op hjemme fra. Vi kunne se at hun blev meget ked af det og grædende fortalte hun at hendes lillesøster Denisa havde fået meningitis med meget dårlige udsigter. Vi omsluttede hende og bad for hele familien. Trods lægernes dystre prognose så er Denisa ved at være rask igen uden men, for Gud er stor og han hører vores bønner. 

Familien

Vi har det godt alle fire. Sara og Jonathan nyder stadig deres sommerferie, de har et par uger tilbage endnu. Men de glæder sig vist også til at komme i skole igen. De skal begge to gå i skole om eftermiddagen nu, det glæder vi os til. I næste uge har vi planlagt flere evangeliske møder sammen med en gruppe fra den store romakirke i Toflea. 

Bedeemner

Tak Gud for en fantastisk børnelejr, tak for alle børnene som tog imod Jesus som deres personlige frelser.

Tak for de 17 personer fra Onești, Poduri, Sanduleni og Tg. Ocna som blev døbt. Bed for dem og deres familier.

Tak for gruppen fra UMO som har hjulpet os med evangelisation og de stor børnearrangementer.

Bed for de mange beboere i Marcesti som så filmen om Maria Magdalena, at den må vare med til at gøre en forskel i deres liv og hjælpe dem til at forstå hvad det vil sige at følge Jesus.

Bed for os som familie, at Gud fortsat må holde sin stærke hånd over os.

Med ønske om Guds fred

Dorthe og Cormel

Dåb i Poduri --------------------------------- Sommerlejr 2017

Børneklubberne i Speranta og Cont

Orienterings- og bedebrev d. 17. august 2017 fra fængselsmissionen i Udon Thani, Thailand.

Nye og enestående muligheder for Fængselsmissionen i Udon Thani

Den thailandske regering har påbudt fængslerne at sørge for at fangerne bliver undervist i etiske værdier.

Det har resulteret i at fængslet i Udon Thani har anmodet Somwang om at undervise i kristen etik og bibelske værdier. (I et buddhistisk land!)

 

Undervisningen vil i første omgang finde sted fra 16. – 25. august fra 08.30 til 15.30 – hver dag! – Der vil være 250 fanger, der deltager i seminarerne.

 

Et fængsel 70 km fra Udon Thani, Nhong Kai fængslet, har spurgt Somwang om at holde samme oplæg hos dem. Dette overvejer Somwang stadig.

 

·         Tak Gud for åbne døre i et lukket fængsel.

·         Tak Gud for at der hele tiden er mennesker, der kommer til tro gennem Somwangs forkyndelse.

 

·         Bed om styrke og visdom for Somwang, når han nu skal udføre en mere ’officiel’ opgave. Det kan ofte have uforudsete implikationer.

·         Bed om, at Somwang må finde kræfterne og kærligheden og visdommen, så hans opgaver vil lykkes

 

Somwang forkynder evangeliet i fængslet

Medarbejdere fra Fredens Stemme på besøg i fængslet

Orienterings- og bedebrev d. 10. august 2017 fra Father’s Home i Ghana.

Ungdomslejr med temaet Sundhed

Så er et af årets højdepunkter i gang på Father’s Home, nemlig ungdomslejren. Det er nok femte gang, den afholdes, og er en begivenhed, som de unge ser frem til. I år er der 49 deltagere, som blandt andet er de unge, der er opvokset på Father’s Home og nu er i gang med uddannelser rundt om i Ghana. De inviterer hver en ven med, og så er der fuldt hus i de fem dage, lejren varer.

I år er lejrens tema Sundhed, og gennem dagene, som også er spækket med lovsang, bøn, sjov og spas, får de unge undervisning. Der bliver undervist i emnerne ”undgå og forebyg sygdomme”, ”åndelig sundhed”, ”følelser” og ”kost og næring”. 

Ny baby hos Janet

På børnehjemmet i Anto har de modtaget en seks dage gammel baby pige, som er blevet forladt af sine forældre. De sociale myndigheder kom med hende, og nu tager Janet sig af hende. Janet er en af de kærlige mødre på hjemmet i Anto, så babyen får helt sikkert masser af kys og kram.

Flere majs på vej

Ved siden af hønsefarmen i Anto er der igen blevet plantet majs, som skal supplere kosten på Father’s Home. Der er allerede høstet majs en gang, men med en konstant varme i Ghana, kan man jo sagtens nå flere omgange på et år.

Rosemund har sendt os disse bede emner:

• Tak Gud for hans godhed og kærlighed

• Tak for et roligt skoleår for børnene

• Bed for Francis, som er i Ghana lige nu i en måned (27.07 - 21.08) - at han må få en sikker rejse, og at resten af familien (Chantal og børnene Lisa og Ben) må trives i Schweiz, mens han er i Ghana

• Bed for forældrene på børnehjemmet i Anto. Alle skolebørnene har ferie nu i otte uger, og skal starte i skole igen til september. Her i ferien har de 27 børn i huset.

Glimt fra ungdomslejren

Orienterings- og bedebrev d. 3. august 2017 fra flygtningelejren i Mae La.

Orienterings- og bedebrevet er denne gang en rapport, som Lone Møller Hansen, generalsekretær for Baptistkirken, skrev efter et besøg i flygtningelejren Mae La.

Knud og Viggo var her før mig

Det er først, da jeg sidder i den nye spisesal på baptisternes teologiske seminarium i Mae La lejren, at det går op for mig, at det er den skole, Det Danske Missionsforbund har støttet i årevis. Da de fortæller, at Knud Wümpelmann og Viggo Søgaard har været her før mig, bliver jeg meget glad – og ydmyg. Verden er så lille.

Skolen ligger i en fattig flygtningelejr lige neden for den bjergkæde, der danner grænsen mellem Thailand og Myanmar. Her har disse tusindvis af flygtninge boet i mere end en menneskealder. I 1974 brændte de burmesiske myndigheder 3000 landsbyer af, og en menneskeflod væltede ind i Thailand. Nu er der syv flygtningelejre tilbage, for selvom der er blevet fred i Burma/Myanmar, er det for farligt at vende tilbage. Dels er husene i deres landsbyer væk, og dels er der landminer overalt.

Men verdens øjne har flyttet sig og det samme har støtten til flygtningelejrene, ”for nu er der jo fred og ordnede forhold i Burma”. Det er indbyggerne i Mae La ikke enige i.

Ingen fred endnu

”Fred uden frihed, lighed, retfærdighed og gensidig respekt er ikke fred”, siger rektor for seminariet, Saw Alwyn.

Han ser også til den fortsatte borgerkrig i Kachin-staten med bekymring og spørger, hvornår krigen vender tilbage til Karen-staten, som de kommer fra. Imens må de leve for mindre og mindre. De sidste to år er støtten til lejren faldet med 40% hvert år.

”EU er holdt op med at støtte os,” forklarer Dr. Alwyn.

Skolen brændte

Der er 44.000 indbyggere i Mae La, som er en lang, smal tarm af beboelseshuse med bladtage og tynde vægge. Bygningerne, som udgør bibelskolen og det teologiske seminarium, er nogle af de få huse af beton. De er forholdsvis nye, for i 2012 brændte bygningen ned til grunden og de måtte begynde forfra.

Seminariet startede i 1983 med fire lærere og seks studerende. Nu er der 400 elever på bibelskolen – den største i Sydøstasien.

Store ambitioner

Rektor Alwyn lister op, hvad de har brug for: Akkreditering fra både bibelskole og universitet, så de unge kan læse videre andre steder. De har brug for samarbejde med kvalificerede partnere, et samlet program for at støtte de studerende (”Der er så mange fristelser i lejrene, narko og sex-industrien vokser”, indskyder han), samt flere bygninger, så universitetet kan udvides.

”Uddannelse er sikkerheden for et fremtidigt stærkt Karen-samfund. Vi har brug for nye ledere, for vi håber på, at vi kan få en aftale med den burmesiske regering, så Karen-staten bliver en selvstændig stat, som vi har været det før. Gerne som en del af ’de burmesiske forenede stater’.”

Det samme håber Kachin’erne i det nordlige Burma/Myanmar. Derfor er der krig dér endnu. Og derfor er der endnu ikke rigtig fred i Burma. Og så længe vil der være en Mae La lejr på thai-siden for foden af de smukke karenske bjerge.

Dr. Alwyn

Mae La flygtningelejr

Orienterings- og bedebrev d. 22. juni 2017 fra Grønland.

Kære forbedere!

Den d. 21. juni var det Grønlands national dag, men der er en trykket stemning i Uummannaq.

Det har været nogle barske dage, som har været for beboerne i bygderne og i Uummannaq.

 

Lige nu må vi bede for de ca. 90 personer, som har mistet alt, og for dem der har mistet familiemedlemmer.

Samtidigt også en tak til Gud, at ulykken ikke ramte endnu flere.

Det er en hård tid, for alle som har været involveret, og for Jens Sørensen som er leder af sygehuset, har det været nogle lange og barske dage. Alle hans fridage en inddraget, og bed om kræfter til både Jens og Marie.

 

Tak også for hele byggesjakket, som har brugt mange arbejdstimer for at gøre kirkebygningen klar. Menigheden har haft deres første gudstjeneste i søndags.

 

Bed også for Nikoline og Josef, som kommer til byen ca.1. aug, at de må finde en bolig hurtigst muligt.

 

Tak for forbøn.

Kh Bent Fodgaard

 

Læs evt. også artiklen i JydskeVestkysten: www.jv.dk/regionalt/Jens-fra-Grindsted-staar-midt-i-tsunamiens-foelger/artikel/2517003

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Orienterings- og bedebrev d. 16. juni 2017 fra Fredens Stemme, Thailand.

Kære venner

Hilsener fra Fredens Stemme.

Jeg håber, at I alle har det godt.

Vi er midt i regntiden, og det regner næsten hver dag. Nogle provinser i Thailand, inklusive Bangkok, har vanskeligheder på grund af oversvømmelser. Fredens Stemme er beliggende i en by, hvor der ikke har være oversvømmelser i nogle år.

Bedeemner:

1. Rekruttering af nye medarbejdere:

• Teknikere: Nogle af dem, som arbejder i den tekniske afdeling, vil gå på pension i løbet af få år, så vi skal rekruttere nye medarbejdere. Bed om, at Gud må sende de rette personer, som har de rette kvalifikationer og som er dedikerede til at tjene indenfor mediemissionsarbejdet.

• Sekretær for direktøren: Jeg har arbejdet på Fredens Stemme i over 5 år. Tingene går godt, og vi udvider vores missionsarbejde med støtte til lokale kirker og kristne organisationer gennem brug af flere medier. Som leder søger jeg efter en, som er i stand til at assistere mig i administration og ledelse. Bed, at Gud må sende den person, som passer til arbejdet, og som har den rette indstilling til mission.

2. Fredens Stemmes projekter:

• Fredens Stemme har i år adskillige projekter som sædvanlig så som Voice of Wisdom, MegaVoice, Deditos (fingerdukker), bøger o.s.v. Bed for hvert projekt, så Herren giver kræfter og visdom til medarbejderne, som arbejder på projekterne.

• Bed også for det nye CD album med den afdøde Kong Rama 9´s sange, som er arrangeret af Fredens Stemme. Albummet overvejes nu af majestætens sekretariat i Bangkok. Bed, at Gud må røre deres hjerter, når de lytter til sangene, så de godkender Fredens Stemme til at lave 3.000 kopier. Formålet er at herliggøre Gud, da alle sangerne er kristne. Det vil blive den første album med kongens sange, som er udarbejdet af kristne i Thailand.

3. Fanger:

• Bed for lederen af projektet, Somwang, og fangerne. Bed, at Gud altid må være med Somwang, og give ham styrke, visdom og glæde, så Guds rige involverer endnu flere fanger.

• Bed for alle de kristne fanger, som stadig er i fængsler flere steder i Thailand. Bed, at Gud må opmuntre dem og være deres trofaste ven, så de kan være i fængslet med håb.

• Bed for dem som er blevet frigivet fra fængselet. Må Gud vejlede dem i, hvordan de skal leve i samfundet og hjælpe dem i prøvelserne.

Vidnesbyrd:

• Fru Kaewdee Manochai fra Chiang Mai: Jeg vil gerne fortælle, at jeg er en trofast lytter til Fredens Stemmes radioprogrammer. Alle programmerne opmuntrer mig meget. Jeg ringede i dag til Fredens Stemme for at sende nogle opmuntrende ord til Jariya, speakeren i ”Voice of Wisdom”. Jeg lytter til hendes program. Jeg elsker virkelig indholdet og informationerne i hver del. De er en stor velsignelse for mig. Jeg ser frem til programmet hver lørdag aften. Når tiden er der, lukker jeg min dør for at koncentrere mig om at lytte. Jeg vil gerne opmuntre Fredens Stemme til at fortsætte med at producere den slags programmer, fordi vi behøver dem specielt vore unge.

• Hr. Sena Siri fra Nakhornrachasima: Jeg er kommet til at kende Jesus Kristus gennem vidnesbyrdene fra mine fængselskammerater. De introducerede mig til Fredens Stemmes bibelkursus pr. korrespondance, som er gratis. Jeg vil gerne tilmelde mig kurset. Vil I sende mig lektionerne, så jeg kan komme til at kende Kristus bedre og lære hvordan man vandrer med Ham som en god kristen. Rigtig mange tak.

• Fru Supaporn Kaomoon fra Pitsanuloke: Tak til Fredens Stemmes team for forbøn for mig og familien. Jeg har modtaget Kristus. Mit liv er blevet bedre. Jeg har haft et hidsigt temperament og mine børn respekterede mig ikke. Nu respekterer de mig, og jeg forsørger at fortælle dem beretninger om Kristus. Bed også for mine børn.

Hjerteligt tak for jeres forbøn og trofaste støtte. Vi har jer altid i vore bønner. Må Gud velsigne jer.

I Kristi kærlighed

Jariya Sornmayura

Gudstjeneste i fængselet

Orienterings- og bedebrev d. 8. juni 2017 fra Rumænien.

Kære venner

Vi sender jer vores varmeste hilsner i Jesus Kristus fra Rumænien. Håber I har det godt alle sammen og nyder sommeren i Danmark. Vi har haft et dejligt

forår med mange velsignelser, men også udfordringer. Gud har været med os, har velsignet vores arbejde og hjulpet os, når det har været svært.

Kursus

Midt i maj var jeg igen på kursus i Timisoara. Det var fantastisk at være sammen med nogle fantastiske lærere fra USA som underviste os i Guds Ord.

Vi havde et kursus (50 timers undervisning) om, hvordan vi skal studere Biblen på original sprog (græsk og hebraisk). Pris Gud for denne fantastiske mulighed!

Nødhjælp til fattige familier

Første uge i maj fik vi besøg af Heidi (vores svigerinde) og Erna & Cristian fra Grindsted som kom til Rumænien med en nødhjælpstransport til fattige familier.

Vi sætter stor pris på deres villighed til at samle & pakke tøjkasser og køre den lange tur for at hjælpe mennesker i nød. Vi er glade for at vi igen kunne hjælpe alle beboerne i Poduri og Marcești. Selv om de tidligere har fået hjælp, er der stadigvæk store behov, da de fleste er meget fattige og ingen arbejde har.

Vi havde et velsignet møde med dem i Poduri, hvor både Heidi og Christian deltog i programmet. Det er altid opmuntrende se disse mennesker tilbede Jesus,

især Caroline (familien vi har bygget hus til), hvis mand døde nogle dage før de kom. To uger før han døde gav han sit liv til Jesus. Vi fik desværre ikke lov

til at begrave ham, da vi ikke ejer en kirkegård. Så han blev begravet af den ortodokse præst med alle de ortodokse ritualer og ceremonier. Det var familien ikke så glad for!

En uge senere fik vi en portion tøj fra vores venner i Tylstrup, vi er dybt taknemlige for det. Vi har kontakt med mange familier som vi gerne vil hjælpe.

Vi har bl. a. hjulpet en familie med 6 børn, hvis mor døde, da hun fik stød ved at gøre rent i køleskabet. Familien er meget fattige og manden har stor problemer

med alkohol. Vi vejleder og prøver at hjælpe så meget vi kan. Det ville være skønt, hvis han tager ansvar for børnene, så de ikke bliver fjernet fra ham.

Evangeliske møder med Per Hyldgaard

Sidste uge i maj havde vi besøg af Lisbeth og Per Hyldgaard fra Danmark. Vi havde en fantastisk uge sammen med fuldt program. Vi har arrangeret møder 7 forskellige steder i vores område. Vi havde en stor konference i Onesti med en lovsangsgruppe fra Bacau, men vi sang også med børnene fra børneklubben i Onesti. Per talte også i den store romakirke i Toflea, mange blev rørt af Jesus og valgte at tage imod Ham som deres personlige Frelser. De er ved at bygge den største romakirke i Europa.

Video her: https://www.youtube.com/watch?v=yVDS4Qr_nFI og her: https://www.youtube.com/watch?v=sOW0yWGHdy0&list=PLi4QsIatMz9z3CgqoqLMrTzae1Q3niAKc

Familien

Vi har det godt og børnene glæder sig til skoleferie. Vi er i fuld gang med forberedelse af sommerlejr sidste uge i juni. Alle børnene glæder sig til at tage af sted igen.

I dag får vi besøg af en delegation fra Missionsforbundet i Danmark og Norge. De skal være med os i fire dage. Der er planlagt en del ekstra møder i den forbindelse.

Bagefter skal de køre til Călărași for at se på arbejdet i det sydlige Rumænien.

Bedeemner

Tak Gud for at Guds Ord som blev sået i mange hjerter i forbindelse med Per Hyldgaards møder.

Bed for dem som valgte at følge Jesus!

Bed for planlægning af sommerlejr, vi skal være samme sted som sidste ar i Suceava.

Bed for alle børnene, det er st stor ansvar at rejse så langt væk.

Bed for os som familie og de kommende dage sammen med vores venner fra Danmark og Norge som besøger os i denne uge.

De kærligste hilsner med ønske om en rigtig god sommer

Dorthe og Cornel

Uddeling af tøjkasser til Marcesti

Gudstjeneste i Cont

Orienterings- og bedebrev d. 1. juni 2017 vedr. Fredens Stemme, Thailand.

Fredens Stemme holder 4 bestyrelsesmøder om året. Normalt deltager vi fra Danmark på de to af dem.

Ved det seneste møde, den 24. maj, mødte undertegnede en glad og velfungerende bestyrelse, stab og leder.

Vi talte om det fremtidige samarbejde mellem DDM og Fredens Stemme, om mulighederne for arbejdet i fængslet i Udon Thani og om DDM’s ønske om at samarbejde med flygtningelejren, Mae La og også andre kontakter i Myanmar.

Men man anede også et tilbageholdt åndedræt hos bestyrelsesmedlemmerne, for i horisonten tegner der sig tydelige forandringer:

• Fredens Stemme, der i 2016 fik den store svenske organisation, IBRA med i bestyrelsen, skal nu lære kunsten at have internationale kræfter med helt inde i maskinrummet. Vores venner fra IBRA viser tydeligt deres oprigtige engagement, også nu i en tid, hvor mange ting ændrer sig. Det er sundt og godt, men også udfordrende for en thailandsk mentalitet, der ikke så nemt lader sig skubbe af ’udlændinge’.

• En amerikansk donororganisation, Leading the Way, der gennem mange år har ydet et væsentligt bidrag til vores mediecenter, har ændret sin politik og satser nu hundrede procent på muslimske lande i Mellemøsten. (Det betyder et fald i indtægter, der svarer til omkring 15 % af centerets omsætning). Det betyder at nye relationer skal skabes og nye donorer findes.

• Det er lykkedes Jariya, leder i snart seks år af Fredens Stemme, at stramme mange ting op. Der er nu ca. 12 ansatte samt nogle free lance personer. Økonomien styres godt og der er et klart fokus på hovedopgaverne. Behovet for et par funktioner er imidlertid tydeligt:

o En person, der kan udvikle TV-siden, dels med vejledning til at købe det rigtige udstyr, dels med oplæring af medarbejdere.

o En person, der i samspil med Jariya kan håndtere den daglige arbejdsfordeling og ledelse af medarbejderne.

Dette vil give Jariya mere tid til at skabe gode kontakter ude i landet, danne nye relationer og få større samspil med flere kirker.

Til din bedeliste denne uge:

1. Tak Gud for det stabile og gode arbejde, der hver dag når titusinder af mennesker med evangeliet. Nogen kommer til tro hver eneste dag!!!

2. Bed om, at mennesker med de nødvendige kvalifikationer må føle et kald til at arbejde på Fredens Stemme

3. Bed om, at Fredens Stemme i en tid med forandringer må finde sin vej igennem udfordringerne og fortsat være en klar røst i Thailand og de omkringliggende lande om Guds livsforvandlende kærlighed.

Peter Götz

Børn i lydstudiet

Tekniker i kontrolrummet

-----------------------------------------------------------------------------------------

Orienterings- og bedebrev d. 25. maj 2017 fra Father’s Home i Ghana.

Så er der igen nyt fra Ghana.

Rosemund har sendt os gode nyheder.

Denne gang kan vi glæde os over, at Kobina, der kom til Father’s Home for ca. 2 måneder siden, har det godt. Han var slemt tilredt, da han kom, fordi hans forældre, som er narkomaner, havde mishandlet ham. Blandt andet var hans ene fod forbrændt. Foden er nu helet, og han er begyndt at gå og lege med de andre børn.

 

En gruppe af de unge, som er i gang med uddannelse på universiteterne i Ghana, er kommet hjem og skal være de næste tre måneder på ungdomscentret. Florence, Corlince, Kizito og Adiza skal i denne periode i praktik ifm. deres uddannelser, mens Ekuba og Michael stadig skal være flittige med bøgerne.

 

Planlægningen af dette års ungdomslejr er i fuld gang. Lejren finder sted den 5.-11. august. Sidste år deltog 65 unge. I år er temaet Sundhed med fokus på:

·         Forebyggelse og hvordan man undgår sygdomme

·         Kost

·         Sundhedspleje

·         Åndelig sundhed

·         Følelser

I må meget gerne tage de følgende emner med i jeres bøn for Father’s Home:

1.       Tak til Gud for et godt helbred, beskyttelse og velsignelse hos alle børnene og forældrene

2.       Tak til Gud for en god rejse og ankomst på ungdomscentret af de unge fra universiteterne

3.       Bed om at børnene må klare sig godt i deres skole

4.       Bed om et fortsat godt helbred hos børnene

5.       Bed for forældrene, at de må finde styrke i det hårde arbejde, som de står i

6.       Bed om at Gud må velsigne familien Jackson (Francis, Chantal, Lisa og Ben)

 

Kobina .............................................. Kobinas fod er helet fint

----------------------------------------------------------------------------------------

Orienterings- og bedebrev d. 18. maj 2017 fra flygtningelejren i Mae La.

Kære venner

 

Vore bedeemner er:

1. Bibelskolen begynder et nyt studieår 2017-2018 d. 11. juni.

2. Ind imellem er der flere restriktioner i lejren. Det er meget vanskeligt for besøgende, at komme ind til os.

3. Myndighederne har stoppet eller reduceret støtten til mad til flygtningene. Vi har derfor større problemer end tidligere.

4. Bed for vore lærere og studerende, så de lever i overensstemmelse med Guds vilje. Gud vil sørge for en god løsning for os, så vi kan vende tilbage til vort hjemland frit med værdighed og integritet som en nation.

 

Må Gud velsigne jer

Alwyn

 

Indgangen til bibelskolen i Mae La

Der noteres flittigt under forelæsningerne


---------------------------------------------------------------------------------------

Orienterings- og bedebrev d. 10. maj 2017 fra Grønland.

Kære forbedere!

Det er med en stor tak til Herren jeg skriver dette brev til jer !

Jeg er næsten lige kommet hjem fra Ilulissat efter nogle fantastiske møder der i slutningen af april måned sammen med Lisbeth og Per Hyldgaard.

Gospel Outreach havde lejet sportshallen der og Lisbeth og Per holdt møder der fredag – lørdag og søndag aften, sammen med menigheden. Der var sat plakater op over hele byen og delt ca. 800 løbesedler ud. Vi var spændte på hvor mange der ville tage imod indbydelsen, og vi stillede 350 stole op, og tænk de blev fyldt hver aften. Per prædikede et enkelt evangelium, og efter følgende blev der indbudt til frelse, og rigtig gange gik frem hver aften. Der blev delt en tegneserie ud på grønlandsk med hele Biblens budskab – lige fra skabelsen til Jesu Genkomst, inden i blev der lagt en ”frelsesbøn” på grønlandsk , som blev bedt for dem der kom frem til at modtage frelsen. Der lå også en indbydelse til kirken de følgende aftener. Her blev der delt 275 stk. ud. Efterfølgende blev der kaldt frem igen til dem der havde forskellige slags sygdomme, her blev rigtig mange helbredt, nogle efter at der kom forskellige ” kundskabs ord ” om specifikke sygdomme.

Møderne blev sendt ud over radioen hver aften, og fredag aften blev udsendt tirsdagen efter på landsdækkende TV kanal.

Vær med til at TAKKE HERREN for hans fantastiske indgriben i mange menneskers liv.

De følgende aftener var der samling i kirken, hvor Per og Lisbeth også var med, her kom mange af dem der var blevet frelst og helbredt, og mange oplevede her Helligåndens kraft på en helt ny måde – døbt med Helligånden.

Min opfordring til dig der læser dette:

1. Bed for alle de nyfrelste! – at de må blive bevaret i troen! Og dem der blev helbredt at de må fastholde Guds indgriben i deres liv.

2. Bed for menighedens ledelse og dem der gør tjeneste der, at de både må få kraft og styrke til at vejlede og undervise, og magte denne store sociale opgave der også følger med.

3. Vær med til at sætte værn om menigheden, bed om beskyttelse over menigheden. Når Gud griber ind med frelse raser djævelen, så tag også dette med i dine bønner.

4. Bed også for vores volontør mads Bjørn, han er godt i gang med at tage sig af de unge der blev frelst.

FRA UUMMANNAQ: NYE LOKALER ER PÅ VEJ!

Den 26/5 rejser de første frivillige medarbejdere af sted til Uummannaq, for at påbegynde renoveringen af den nye kirke, flere følger efter de kommende uger for stille deres arbejdskraft til rådighed.

Bed om beskyttelse over dem – bed om kraft og styrke til at kunne klare opgaven, bed om visdom til at udføre arbejdet. Tak for deres villighed!

Tak også for Maria og undertegnede der rejser derop den 26/5, og vi bliver der i 6 uger, for dels at hjælpe til med byggeriet og dels for at arbejde på sygehuset.

Tak Herren for alle de midler der er kommet ind til renoveringen, bed også om at de sidste midler må komme ind snarest

Sender jer alle mange kærlige hilsener fra menighederne i Ilulissat og Uummannaq.

 

Her ser i mennesker der er kommet frem for at overgive deres liv til Jesus.

Jonn Østergård Nielsen Nuuk -der sørgede for at møderne blev udsendt via radioen.

------------------------------------------------------------------------------------------

Orienterings- og bedebrev d. 4. maj 2017 fra Fredens Stemme, Thailand.

Kære venner

Jeg håber, at I alle har det godt. Medens jeg skriver dette bedebrev, er vi thailændere midt i sommertiden, og vejret er meget varmt.

I april har thailænderne en lang ferie i forbindelse med Songkran Festival (eller det thailandske nytår, d. 13. april) Som bekendt er Thailand et buddhistisk land. Så Songkran fejringen er en buddhistisk tradition. Det repræsenterer renselse, og at ens synder vaskes væk. Som en festival for enhed rejser folk, som er flyttet, til deres hjemstavn til deres kære og ældre. En måde hvorpå de viser respekt praktiserer yngre folk at øse vand over de ældres hænder.

I april var der også en vigtig kristen fejring. Det var påsken, og i år var det d. 16. april. Jeg håber, at I havde en velsignet og god påske. Vi havde også en god fejring.

Vær med til at bede for disse emner:

1. Påsketiden: Fredens Stemme havde en aktivitet for byen specielt rettet mod ikke-kristne ved at uddele påskeæg vedlagt pjecen: ”Meningen med den sande påske.” Bed, at Guds kærlighed vil røre deres hjerter og gøre dem ivrige efter at komme til at kende Kristus mere og mere.

2. Fængselsmissionen: Somwang, lederen af projektet, ville gerne udvide arbejdet for Guds rige gennem forbindelse til et fængsel i en anden provins, Nhongkai, som ligger tæt ved Udon Thani. Bed om Guds vejledning, så vi handler efter Hans vilje.

3. Fredens Stemme fortsætter med mange projekter, såsom ”Voice of Wisdom Program”, fingerdukkeprogrammet ”Deditos”, CD-produktioner ”Voice of Instrumental Music”, bibelkorrespondance, ”Study on Line”, Books” og så videre. Bed for staben og mig. Bed om kræfter og visdom fra Gud, så vort arbejde må bære frugt.

4. Tak til de trofaste støtter af Fredens Stemme, både i Thailand og internationalt. Vi kikker efter folk eller organisationer, som har den samme vision som Fredens Stemme, Guds mission gennem medier. Må Herren vejlede dem, som har en byrde på hjertet til at indgå partnerskab med Fredens Stemme i nær fremtid, så Fredens Stemme kan gennemføre flere projekter.

5. Bed for Viggo Søgaard, stifteren af Fredens Stemme.

6. Der skal være bestyrelsesmøde d. 24. maj 2017. Bed om, at Gud må være med alle medlemmerne , at de må være en enhed, forstå hinanden og have et godt samarbejde, så Fredens Stemme kan formidle endnu flere velsignelser gennem medie-missionen til thailænderne. Må Fredens Stemme være på den rette vej i overensstemmelse med Hans vilje.

Vidnesbyrd fra fru Jarin Buakaew fra Yala:

Jeg har aldrig oplevet kærlighed da jeg var barn. Jeg følte ikke, at nogen elskede mig. Mine forældre var skilt. Jeg følte mig meget alene, og gjorde noget forkert med mit liv. En af mine venner foreslog mig at lytte til Fredens Stemmes radio-programmer. Det var godt og opmuntrede mig meget. Så jeg ringede til en medarbejder, og hun foreslog mig at gå i kirke. Takket være Fredens Stemme åbnedes en vej for mig til at komme til at kende Gud. Jeg tjener nu i kirken, så meget som jeg kan. Tak til Gud, som har forvandlet mit liv. Jeg er blevet en glad person og har mange brødre og søstre i Kristus.

Må Herrens fred og velsignelse altid være med jer.

Jariya Sornmayura

Klargøring af påskehilsener

Modtager af påskehilsen

------------------------------------------------------------------------------------------

Orienterings- og bedebrev d. 28. april 2017 fra Rumænien.

Kære Venner i Kristus

 

Så er der igen tid til en lille hilsen fra Rumænien. Vi nyder det dejlige forårsvejr efter en lille uge med meget sent og voldsomt vintervejr, med masser af tungt tøsne, der har ødelagt en del træer. 

 

Fælles evangelisk møde på biblioteket

Søndag d. 7. maj har vi arrangeret et fælles evangeliskmøde på biblioteket i Onesti i samarbejde med baptistkirken. Vi har inviteret den tidligere fodboldlandsholdsspiller Daniel Zafiris til at komme og dele sit vidnesbyrd og baptistkirken har inviteret et stort sangkor fra Oradea. Vi håber det bliver et stærkt og virkefuldt møde, hvor mange må blive mødt af Jesus. Daniel Zafiris skal også dele sit vidnesbyrd på vores møde om lørdagen.

 

Besøg fra Efterskolen Lindenborg

I sidste uge havde vi den glæde at have besøg af Kim og Jette med 3 elever fra efterskolen. De havde også Britta og Arne med. Vi havde 3 hyggelige dage sammen trods det pludselige vintervejr. De besøgte mange fattige familier, til stor opmuntring, både i Onesti, Albele og Marcesti. De var selvfølgelig også med til vores børnemøde i Onesti fredag aften, og tur i Saltminen er der også altid plads til. Det er altid en stor glæde at havde besøg fra Lindenborg både for os, vores børn og for de mange familier som bliver besøgt.

 

Begravelse

Kort før påske fik vi den triste besked at Mihai Luca var gået hjem til Jesus. Vi vidste godt at han havde nogle helbredsproblemer, men ikke at det var så alvorligt. Mihai var tidligere vicepræsident i "Den Evangelisk Frikirke i Rumænien", og det var ham der hjalp os med vores opholdstilladelse da vi flyttede til Rumænien i 2006. Han har også været med til sommerstævne i Kolding engang. Hans død har berørt os meget dybt, og Cornel tog helt til Siret ved grænsen til Ukraine for at være med til begravelsen. 

 

Påske

Ciristos  a inviat - adeverat a inviat! (Kristus er opstanden - Sandelig han er opstanden). Med stor glæde har vi endnu engang fejret påske med vores brødre og søstre troen. I år var vi Sanduleni påskedag og om eftermiddagen havde vi selv gudstjeneste for første gang om søndagen. Vi havde selvfølgelig også vores faste gudstjeneste lørdag aften, men det var en fantastisk oplevelse at samles om søndagen også. Det er vores ønske i fremtiden at have fast møde om søndagen også. 

 

Familien

Lige nu nyder vi at have besøg af mormor og morfar. Det er første gang de besøger os efter at vi er flyttet. De skal være her frem til 1. maj, og det ser ud til at vi får skønt vejr de næste dage, så det er bare dejligt. Børnene nyder at have påskeferie, mens mormor og morfar er her, det er godt at kunne holde lidt fri fra skolen.

 

Bede emner

Bed for mødet på biblioteket at det må blive til stor velsignelse.

Tak for nogle dejlige dage med gæsterne fra Lindenborg.

Bed for Mihai Lucas mor, som lider meget efter tabet af sin søn.

Tak for en velsignet Påske hvor vi endnu engang kunne mindes hvad Jesus har gjort for os gennem sin død og opstandelse.

Bed om Guds beskyttelse over os som familie hver eneste dag.

 

De kærligste hilsner med ønsket om Guds fred

 

Dorthe og Cornel

 

 

Børneklubben i Onesti

-------------------------------------------------------------------------------------------

Orienterings- og bedebrev d. 20. april 2017 fra fængselsmissionen i Udon Thani, Thailand.

Rapport fra fængselsarbejdet i Udon Thani

Hver måned får jeg en rapport fra Somwang i Udon Thani omkring fængselsarbejdet.  Rapporterne er på thai, da Somwang ikke taler engelsk. 

 

Desværre har jeg ikke fået lavet oversættelser de sidste måneder på grund af min sygdom, men jeg vil her tage udpluk fra de sidste måneders rapporter.

 

Hver gang er der opmuntrende rapporter om arbejdet og om mennesker, der er kommet til tro. Somwang sendte en opgørelse for 2016, der viser, at i alt 260 fanger har indikeret deres tro på Gud.  Bortset fra undervisningen i fængslet, forsøger Somwang at hjælpe dem, der har udstået deres straf.  I løbet af året har han besøgt 22 tidligere fanger og deres familier. 

 

I februar måned besøgte Somwang således en tidligere fange i Gumtawabi, som ligger omkring 40 km fra Udon.  Der var stor gensynsglæde og overraskelse over besøget, og den tidligere fange kaldte familie og naboer sammen, i alt lidt mere end 10 deltagere.  Somwang underviste dem om hvordan Jesus kunne tilgive syndere, og de talte om troen.  Tiden gik og efter 5 timer var der 7 af dem, der besluttede sig for at tro på Gud.

 

Udon ligger nær grænsen til Laos, og der er forholdsvis mange fanger fra Laos.  De fleste er fattige mennesker, der blev overtalt til at tjene nogle penge ved at smugle opium og andre stoffer over grænsen til Thailand, men hvor de blev stoppet af politiet.  Sådan var det for to kvinder, der i januar måned havde udstået deres straf på 18 år.  Da de kom ud, anede de ikke, hvor de skulle gå hen, så de ringede til Somwang. De bad ham hjælpe dem hjem, så Somwang havde medlidenhed med dem og kørte dem de 70 km til grænsebyen NongKhai. De havde ingen penge, men Somwang hjalp dem, så at de kunne komme hjem.

 

Den 20. februar fik Somwang også et overraskende og meget opmuntrende besøg af en anden tidligere fange fra Laos, som var blevet sat fri for to år siden.  Han fortalte, at da han kom hjem fortalte han om sin tro og vidnede til familie og venner.  Efter 6 måneder kom den første til tro, og der er nu 32 nye kristne, som har startet en menighed.  Somwang taler også Lao, så han fik indtrængende ønsker om, at han kunne komme på besøg og tale til dem.

 

Det er sådanne beretninger, der fortæller os om de store velsignelser, der er over fængselsarbejdet i Udon.  I januar var der et team fra Fredens Stemme, som holdt en jule-nytårsgudstjeneste i fængslet, hvor de uddelte gaver til de kristne fanger.  Der var også kommet en ny kvindelig fængselsdirektør, som modtog Jariya og de andre fra Fredens Stemme med stor glæde og tak for det arbejde, som vi er med i. 

 

Nogle af de kristne fanger er gode sangere og de skriver nye sange. Fredens Stemme er netop nu i gang med at producere en ny CD for dem, som er den tredje, de har lavet.  Disse CDer spilles blandt andet over fængslets højtaleranlæg, så at alle kan høre dem. 

 

Viggo Søgaard

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Orienterings- og bedebrev d. 13. april 2017 fra Father’s Home i Ghana.

Kære venner

For et år siden fejrede jeg påske i Ghana. Sammen med 14 andre var jeg i Ghana for at besøge Father’s Home, give en hånd med og se lidt nærmere på landet. En fantastisk tur med masser af gode oplevelser.

Et af højdepunkterne var påskesøndag, hvor vi deltog i gudstjenesten i en af de små kirker, som Francis Jackson har plantet. Mens vi sad der under teltdugen, på plastikstole og svedte, forkyndte Francis Ordet. Sammen lovpriste vi Gud og takkede for opstandelsen og livet.

Livet, som blev bekræftet søndag eftermiddag, hvor vi var til fest på Father’s Home. Alle deltog og festede sammen. Babyer, små og større børn, unge og voksne. Alle et vidnesbyrd om, at Gud giver liv og nyt håb. Også når man måske ikke har fået den bedste start på livet, som stort set alle med tilknytning til Father’s Home kan fortælle hver sin historie om.

Glædelig påske til alle og tak for jeres trofasthed gennem bøn for vores venner i Ghana!

Rosemund har denne gang sendt os et par nyheder og en række bede-emner:

NYHEDER

1. Skolebørnene får påskeferie Skærtorsdag og holder ferie i et par uger.

2. Father’s Home har modtaget en dreng på et halvt år, som er blevet slemt mishandlet af sine forældre, der er narkomaner.

BØN

1. Tak til Gud for hans beskyttelse og velsignelse over børn, teenagere og forældre på Father’s Home.

2. Tak til Gud for Familien Jackson – Chantal og Francis og deres to børn Lisa og Ben – som alle er i Schweiz.

3. Tak til Gud for dem der støtter Father’s Home og deres familier

4. Bed til Gud om styrke til forældrene, som tager sig af børnene. De har en lang påskeferie foran sig med mange børn i huset.

5. Bed til Gud om at han må beskytte børnene og teenagerne

God påske!

Trine Puggaard

Påskegudstjeneste i Ghana

Orienterings- og bedebrev d. 7. april 2017 vedr. hjælpearbejdet i Burma.

Kære venner

Der er tre ting, som vi denne gang gerne vil nævne fra Burma.

 

·         En lang indsats fra vores side med hjælp til opbygning af fattige områder i karénstammen er ved at nå sin afslutning (juni i år).

Projektet har været under Viggo Søgaards ledelse og støtten er formidlet fra Dansk Missions Råd, der igen forvalter Danida midler.

Alle rapporter fortæller om meget stort udbytte af hjælpen og en stor grad af indfriede forventninger og mål – bl.a. takket være de MegaVoice afspillere, der er blevet indspillet på Fredens Stemme.

Stor tak til Gud for det

 

·         Thailandsudvalgets besøg i Yangon i februar blev et meget overvældende møde med skønne gudhengivne kvinder, der satsede alt hvad de havde for at hjælpe andre på fode, både socialt, uddannelsesmæssigt og åndeligt.

Bed fortsat for disse kvinder der er organiseret i KWEG, Karen Women Empowerment Group.

 

·         Inden sommer skal Thailandsudvalget træffe afgørelser for DDM’s fremtidige arbejde i Thailand og Burma, med de udfordringer og kald der ligger dér.

Bed gerne om, at vi må få visdom og tydelig klarhed i, hvad vi skal.

 

Peter Götz

 

En glad bruger af Mega Voice

----------------------------------------------------------------------------------------

Orienterings- og bedebrev d. 30. marts 2017 fra Grønland.

Kære forbedere.

I disse uger har vi fokus på indsamling til renovering af kirkebygning i Uummannaq.

Tak for de penge der er indsendt til projektet, og bed om at Guds velsignelse må ramme giverne

Bed om, at arbejdet med huset må gå planmæssigt, og de frivillige håndværkere må blive bevaret fra ulykker og sygdom. Renoveringen er planlagt at starte op ca. 1. juni.

Der sker et spændende arrangement i Ilulissat. Menigheden får besøg af Per Hyldgaard og hans stab, der vil forkynde et budskab i byens sportshal, om at blive forvandlet i Jesus Kristus. Der bliver møde i Hallen i dagene 21 - 22 - 23 april.

Bed for lederne, at de må få visdom og kræfter til at tage imod de mennesker der kommer til tro.

Bed også for Mads Bjørn, der er volontør i dette halvår. Bed om at hans indsats blandt børnene og de unge, må få evighedsbetydning.

På vegne af Grønlandsudvalget

Bent Fodgaard

-----------------------------------------------------------------------------------------

Orienterings- og bedebrev d. 23. marts 2017 fra Fredens Stemme, Thailand.

Kære venner i Kristus

Hilsener fra Fredens Stemme. Jeg håber I har det godt. Fredens Stemmes stab har det fint. Vi takker Gud for, at Han tage sig godt af os og også tak for jeres forbøn for Fredens Stemme og for os. I er også i vore bønner.

Fredens Stemme havde d. 13 marts en god anledning til at dele Fredens Stemmes vision og mission med studerende fra Ansgar skolen i Norge og med volontører fra Danmark.

Her er vores liste, som vi gerne vil have, at I beder for:

Bed for Viggo Søgaard, hans kone og familie.

Bed for fangerne i Udon: Vi ved, at fanger har mange bønnebehov. De ønsker forbøn for dem selv, deres familier og deres fremtid når de skal tilbage i samfundet. Bed for fangernes relation til Gud, at de må erfare Hans kærlighed, acceptere Kristus som frelser og tillade Gud at arbejde i dem og fuldføre sit formål i deres liv. Bed, at kristne fanger må forblive stærke i troen, modstå prøvelser og forblive gode rollemodeller. Bed også for de kristne fanger, som har skrevet sange, som er produceret i fængselet til det nye album i 2017, så Fredens Stemme kan distribuere dem til kirker og folk.

Bed for Thailandsudvalget i Danmark: Tak til Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, som gjorde det muligt for Thailandsudvalget at komme på besøg, så vi kunne have en partnerskabskonference på Fredens Stemme, i Myanmar(Burma) og i Mae La flygtningelejr i februar 2017. Tak for at komme med godt til det thailandske folk. Må Gud velsigne dem for deres engagement. Må Gud lede dem i de næste trin med at fuldføre Hans vilje.

Bed for nye projekter på Fredens Stemme: Staben arbejder med mange projekter i år. Ordsprogsprojektet, ”Voice of Wisdom”, er blevet godt kendt og modtaget af lytterne. Deditos projektet, ”Finger Puppet”, der fortæller bibelhistorier til børn, bliver værdsat. Vi er i gang med at producere adskillige CDér. Bed for et nyt projekt, som ønsker at nå den unge generation gennem de sociale medier. Bed om, at vi må finde flere nye projekter, så vi får endnu flere lyttere.

Et personligt vidnesbyrd: Frk. Jarin Buakaew fra Yala provinsen: ”Jeg har aldrig oplevet kærlighed, da jeg var barn. Jeg følte ikke, at nogen elskede mig. Mine forældre var skilt. Jeg kommer fra en splittet familie. Jeg følte mig meget ensom, og lavede mange forkerte ting i mit liv. En af mine venner foreslog, at jeg skulle lytte til Fredens Stemmes radioprogrammer. Det var godt. Jeg ringede til staben, og hun foreslog, at jeg skulle gå i kirke. Jeg vil gerne takke Fredens Stemme for at være en god bro og for at udføre et godt arbejde for dem som føler sig fortabt og uden håb. Jeg har nu et godt liv, og ved at Gud virkelig elsker mig. Jeg føler mig ikke alene længere. Tak.”

Dette bedebrev er skrevet, medens vi venter på det glædelige tidspunkt, hvor vi fejrer Jesu opstandelse, så vore håb vil rejse sig lige så højt som formålet med Kristi kongerige.

Glædelig påske.

Jeres i håbet om Kristi herlighed

Jariya Sornmayura

Studerende fra Norge og danske volontører besøger Fredens Stemme.

--------------------------------------------------------------------------------------

Orienterings- og bedebrev d. 16. marts 2017 fra Rumænien.

Kære Venner i Kristus

Så har foråret gjort sit indtog på kalenderen. Den første forårsdag er en ganske særlig dag i Rumænien, som fejres med masser af blomster og små martisori (brocher) man giver til hinanden. Det giver masser af energi at tænke på at vi går den lyse tid i møde. Må vi bruge de mange lyse timer der ligger foran os til Guds ære.

Besøg i Danmark

I begyndelsen af februar var vi en tur i Danmark, for at fortælle om vores arbejde. Vi begyndte i Betlehem i København, så tog vi videre til Efterskolen Lindenborg, derefter til Grindsted, Aalborg, Tylstrup og Vadum. I løbet af 10 dage havde vi 8 møder. Det var nogle dejlige dage, hvor der også blev lidt tid familiebesøg. Vi takker Gud for denne fantastiske mulighed hvor vi fik lov til at præsentere vores arbejde. Cornel talte på de 3 søndagsgudstjenester vi var med til. En person sagde ja til Jesus i den rumænske menighed i Herning.

Besøg fra Norge

Midt i februar fik vi besøg af en gruppe konfirmander fra Norge (20 personer). De fleste af dem var i Rumænien for første gang sammen to af deres præster. Vi holdte bl. a. evangeliske møder i to landsbyer (Mărcești og Poduri) samt et teenage/ungdomsmøde i Onești for ca. 60 teenagere/ unge. Vi havde et velsignet møde og alle nød fællesskabet med Gud og med hinanden.

Seminar med Nelu Poenar

Første weekend i marts have besøg af Nelu Poenar fra ,,Den kristne rådgivningsorganisation” i Rumænien. Han er en dygtig præst og familierådgiver. Nelu Poenar har tidliger været i Onești og holdt nogle konferencer. Denne gang holdt han et seminar om depression, som er lidt at et tabu i Rumænien. Det var en meget spændende eftermiddag med fokus på et vigtigt emne. Vi havde deltagere fra andre steder i området. Mange kom frem til forbøn og gik derfra med fornyet styrke og opmuntring.

8. marts

I Rumænien er den 8. marts Mors dag, men det er efterhånden blevet til alle kvinder og pigers dag. Det fejrede vi i lørdags på vores gudstjeneste traditionen tro med en langstilket rød rose med tilknyttet bibelvers til alle kvinder og piger, der var til stede, Det er vigtigt at opmuntre hinanden og vise at man sætter pris på hinanden. Vi havde et lignede arrangement i Poduri i løbet af ugen, over 40 kvinder deltog til arrangementet. En person sagde ja til Jesus.

Begravelse

I sidste weekend havde vi begravelse i familien, Det var Cornels bedstemor i Livezi, der i fredags gik hjem til Jesus. Hun havde ligget i sengen i længere tid efter en hjerneblødning. Cornel talte to gange ved begravelsen, der fandt sted lørdag formiddag. Hun var gift med Cornels morfar i mange år efter at Cornels mormor døde af kræft i en meget ung alder.

Familien

Vi har det godt alle fire. Sara har endelige fået gipsen af armen, som er lidt øm og sart. Nu venter vi bare på at hun skal til kontrol og havde den røntgenfotograferet 31. marts. Søndag morgen drog Cornel atter til Timișoara. Han har nu taget hul på sit masterstudie på Covington Bible Institute. Vi glæder os rigtig meget over at han kan forsætte studierne efter at han har afsluttet sin bachelor sidste år. Undervisningen er en stor velsignelse for ham personligt og i tjenesten.

Bedeemner:

Tak for en velsignet tur til Danmark.

Tak for et spændende og velsignet seminar med Nelu Poenar.

Bed for Mihaela og hendes mand i Livezi, det var dem, der passede Cornels bedstemor til det sidste.

Bed for os som familie, at Gud må holde sin stærke hånd over os.

Med ønsket om Guds rige velsignelse

Dorthe og Cornel

Børneklubben I Onesti

-------------------------------------------------------------------------------------

Orienterings- og bedebrev d. 9. marts 2017 fra flygtningelejren i Mae La.

Kære venner

Jeg er glad for at kunne sende følgende bedeemner til jer:

1. Bed for bibelskolens dimissionsfest søndag, den 26. marts.

2. Efter afslutningen af deres uddannelse tager vore studerende tilbage til deres egne lokale kirker og arbejder som lærere, pastorer og missionærer forskellige steder. Bed for dem.

3. Bed for vores bibelskole, vore studerende, vores lærerstab og fremtidige missionstjeneste.

4. Bed for bibelskolens årsmøde den 21.-25. marts. Vi skal også have valg til bestyrelsen for en 4 års periode. Bed, at Gud må give os gode ledere.

Må Gud velsigne jer

Alwyn

Indgangen til bibelskolen i Mae La

Der noteres flittigt under forelæsningerne

-------------------------------------------------------------------------------------

Orienterings- og bedebrev d. 2. marts 2017 fra Father’s Home i Ghana.

I sidste uge besøgte Tina Mølmer Jensen og Jørgen Hansen fra Ghana udvalget Father’s Home sammen med vores missionssekretær Thomas Baldur. En uge i Ghana der blandt andet bød på bestyrelsesmøde, samvær med medarbejderne og børnene på børnehjemmet og et besøg på nogle af børnenes skole.

Tina, som var med til bestyrelsesmøde for første gang, beskriver det således: ”Mit livs første bestyrelsesmøde. Det var langt overvejende en god oplevelse. God stemning. God, åben dialog. Gode svar på vores opklarende spørgsmål. Og super gode historier om alt det, de gør for børnene og de unge på Father’s Home! Imponerende er for lille et ord, men hvad skal jeg sige? Det arbejde, de står i, lykkes kun pga. en visionær ledelse, dedikerede og arbejdsomme medarbejdere og ikke mindst en almægtig Gud, som velsigner deres anstrengelser”.

Fra Rosemund, der nu fungerer som daglig leder, når Francis ikke er i Ghana, har vi modtaget disse nyheder og bede-emner:

Vi har besøgt alle vores unge, der går på kostskole gymnasium eller universitet for at se, hvordan de har det. Vi havde en god snak med dem alle om deres udfordringer, hvad de frygter mest og glæder sig over i deres hverdag på skolen og med studierne.

Mercy, Edvard og Isaac har søgt ind på universitet og glæder sig til at kunne starte til august.

I må gerne bede for disse emner:

• Tak for at Tina, Thomas og Jørgen havde en god rejse til og fra Ghana.

• Tak for livet – at vores børn, unge og forældre trives.

• Tak for at Herren sørger for og beskytter alle, der støtter os.

• Bed om at Gud må give mig (Rosemund) visdom til at lede Father’s Home, mens Francis er i Schweiz. At jeg må lede til Guds ære.

• Bed for at børnene må klare sig godt i skolen.

• Bed for Guds beskyttelse og styrke til forældrene, som tager sig af børnene på Father’s Home.

Thomas Baldur og en flok begejstrede børn på den skole, hvor flere af børnene fra Father’s Home går

------------------------------------------------------------------------------------------------

Orienterings- og bedebrev d. 23. februar 2017 vedr. hjælpearbejdet i Burma.

Kære venner

Missionsforbundets (DDM’s) thailandsudvalg har i begyndelsen af februar været i Yangon, Myanmar og i flygtningelejren, Mae La for at se på mulighederne og behovene for en fremtidig missionsindsats.

I Yangon mødte vi på hovedkontoret for KWEG (Karen Women Empowerment Group) en meget dedikeret og meget engageret medarbejderflok.

Hver dag begyndte med andagt og bøn, for selv om deres indsats går rigtig meget på at bedre folks praktiske levevilkår, oplever de sig dybt afhængige af Guds hjælp og Guds styrke.

KWEG er med sine næsten 40 medarbejdere gode til det praktiske og har masser af ildsjæle, der med hud og hår og 24/7 kaster sig ind i nøden og fattigdommen. Der er så megen elendighed, vold, mistillid og manglende respekt for det enkelte individ, at evangeliets ord om fred og tilgivelse er yderst aktuelt.

Vores udfordring vil være at hjælpe dem til bedre strukturer og tilrettelæggelse af deres mange opgaver og mange projekter.

I flygtningelejren, Mae La, som nu til dagligt ledes af Dr. Wado, er udfordringen at gennemtænke og forberede den forandring, der vil komme, når flygtningelejrene langs den thailandske grænse skal lukkes. Visionen for vores venner i Mae La er at kunne flytte den fire-årige bibelskole, der nu har over 40 lærere og ca. 500 elever tilbage til et sted Myanmar, hvor de kan opbygge et Universitet for Karenere – en campus med undervisningsfaciliteter, sportsarealer og college.

Skolen har indtil nu ordineret 40 præster til tjeneste forskellige steder i Myanmar, mens 4000 elever er dimitteret (med en bachelor).

Bed om

1. at medarbejderne i Myanmar får styrke til hverdagen og hjælp til at organisere de mange indsatser, så de ikke slides unødvendigt ned.

2. at lederne i Mae La får visdom til at tilrettelægge en ukendt fremtid, som vil betyde gode vilkår for den imponerende bibelskole og for evangeliets fremtid i Myanmar.

3. at vi i DDM finder veje for mission i Sydøstasien, som passer til vores muligheder og midler.

Peter Götz

Landsbykvinder fortæller deres ofte smertefulde historier.

Tre centrale ledere af Bibelskolen i Mae La: Fra venstre, Winner (kasserer), Wado (daglig leder), Alwyn (ansvarlig for undervisningen).

-------------------------------------------------------------------------------------

Orienterings- og bedebrev d. 17. februar 2017 fra Grønland.

Kære forbedere.

Vi sender igen med glæde en kærlig hilsen fra Grønland til jer alle trofaste forbedere.

 

FRA ILULISSAT:

Ny volontør.

Husk Mads Bjørn, han er faldet godt til og er til stor glæde og velsignelse i menigheden. Bed for børne/teen arbejdet i menigheden.

Præsteparret  Mounika og Jens Jeremiassen samt ældsterådet, Juliane J. og Pele og Grethe Rosing.

Bed fortsat for at de må få kraft og styrke – ja visdom til at lede menigheden, det er hårdt for tiden, og de har alle fem virkelig brug for din forbøn! Bed også for at det må lykkes for Randi at komme på efterskole i Dk. (Jens og Mounika datter )

Bed for kursus med Brian  Wind.

Lige nu afholdes der et tre ugers kursus i ”sjælesorg”, bed for Brian og team der står for dette, og bed  for de kursister der er med, at det må blive til stor hjælp fremover, og at kurset må slutte godt for alle.

Besøg af Lisbeth og Per Hyldgård i April måned.

Vær med til at bede om at der allerede nu kommer en længsel og tørst efter at møde Jesus !  Bed fortsat om at det må blive muligt at leje Hallen til dette fremstød, det bliver den 21 – 22 – 23/4. Der vil også blive  ”opfølgnings” møder i kirken i dagene efter, hvor Lisbeth og Per også vil deltage. Bed om at det må blive til vækkelse i byen, at det må blive en forvandling i mange menneskers liv, at mange må blive frelst, og helbredt i Jesu Navn. Bed også for Lisbeth og Pers forberedelse og rejse.

 

FRA UUMMANNAQ:

NYE LOKALER:

Menigheden har nu  overtaget huset der skal ombygges til kirke og samlingssted i Uummannaq. Det skal renoveres inden det kan tages i brug, og dette bliver først maj-juni måned, der kan ikke komme materialer frem før. Vær med til at takke Herren for at det har kunnet lade sig gøre

Bed om at de nødvendige midler må komme ind til renovering, bed om at der er ”bygge folk ” der må stille sig til rådighed i maj –juni- juli 2017. Der er søgt forskellige fonde om støtte, bed om at der må komme positive svar på disse.

Bed også for de fremstød, der er rundt i forskellige menigheder, at de nødvendige midler kommer ind.

Bed for ældsterådet: Ane Marie K. – Ane Marie M. og Susanne M.

Bed for deres fællesskab som ledere, bed om visdom til at nå ud i byen, og bed for alle dem der tidligere kom i menigheden, at de må få lyst til at vende tilbage til Herren og fællesskabet.

Der skal også lyde en hjertevarm tak (fra Jens S.) for personlig forbøn, jeg havde en velsignet januar måned i Uummannaq, både i mit arbejde på sygehuset og i den lille menighed.

Vær også med til at bede for byens børn og unge, der er store behov, bed også for alle de børn der bor på børnehjemmet – bed om at Herren må få lov at forvandle dette sted, at disse børn må komme ”under Guds  vinger” og at Gud bliver 1. valg for dem.

Bed om et medarbejderpar til menigheden.

Vær fortsat med til at bede om at Herren må sende et medarbejderpar til menigheden i  august/sep. -17.  Der er virkelig brug for dette !

Hilser jer med:

Matt 9,38: Bed derfor ham der har ansvaret for høsten, om at sende flere arbejdere ud for at få høsten ind.

En kærlig hilsen og Guds Fred til jer alle! (samskrevet af Jens S.) 

 

Ældsterådet i Ilulissat

Ældsterådet i Uummannaq

Orienterings- og bedebrev d. 9. februar 2017 fra Fredens Stemme, Thailand.

Kære søstre og brødre i Kristus

Hilsener fra Fredens Stemme

Vi kan se tilbage på året 2016 med stor taknemmelighed til vores elskede Gud.

Den 22. december 2016 havde vi en dejlig julefejring sammen med vores samarbejdspartnere. Mange tusinde julehæfter og gaver blev givet til folk.

I januar 2017 havde vi et godt samvær med 200 fanger i Udon Thani Centralfængsel. Vi har stadig god støtte fra chefen og staben for fængselet. Ved dette besøg var der 19 fanger som modtog Kristus. Pris Herren!

Tak til Gud for alle de ting Han har gjort for Fredens Stemme. Fortsæt med at have alle fangerne i jeres forbøn

Vi vil gerne om I vil bede for følgende emner:

1. Bed fortsat for Viggo Søgaard.

2. Partnerskabskonference: Bed om Guds vejledning i forbindelse med Thailandsudvalgets rejse til Thailand og Myanmar(Burma). Bed, at alt må være i Guds hånd, og at Hans vilje må ske.

(Se også bedebrevet d. 26.01.2017, der omtaler, at Thailandsudvalget rejser til Thailand og Myanmar for at mødes med vore samarbejdspartnere og tale om DDM’s fremtidige engagement i Myanmar. Med på turen til Myanmar er også Jariya. Bed om at Gud må lede dem, så de finder Hans veje for vort fortsatte engagement i Thailand og Burma.)

3. Bed for Fredens Stemmes leder: Bed for Jariya Sornmayura. Bed, at Herren må give hende styrke og visdom til at håndtere alle de udfordringer, som møder hende i opgaven på Fredens Stemme, så som udfordringer med staben og udfordringer med partnere som støtter Fredens Stemmes mission.

4. Fredens Stemmes mission og projekter: Bed for nye medarbejdere, at de må have brændende hjerter. Bed, at Gud virkelig vil røre dem og arbejde på deres hjerter, så de virkeligt indvier sig til tjenesten for Gud ved Fredens Stemme.

Hjerteligt tak for jeres forbøn og trofaste støtte til Fredens Stemme

Må Guds fred altid være med jer

Jariya

Repræsentanter for KWEG (Karen Women Empowerment Group) som giver deres liv i tjeneste for de fattige og forfulgte i Burma.

Thailandsudvalget sammen med nogle af repræsentanterne for KWEG, som er vores samarbejdspartnere i Burma.

Orienterings- og bedebrev d. 2. februar 2017 fra Rumænien.

                      Kære venner i Jesus Kristus

 

                      Guds Fred! Vi sender jer vores bedste hilsner med ønske om et godt og velsignet år 2017. Når vi ser tilbage på året 2016 bliver vores hjerter fyldt af glæde og taknemlighed over Guds velsignelser over vores tjeneste og os som familie. Det har været et fantastisk år med mange velsignelser men også mange udfordringer.

                      Vi føler os meget privilegerede og vi har en stor fred i vores hjerter med at tjene Gud i Rumænien - et land med så mange behov og muligheder. Vi føler os meget opmuntret over at have jer som bagland og vi takker jer af hele vores hjerter for jeres forbøn og støtte. Uden den ville det være meget svært.

 

                      Julefester

                      December måned har været meget travl for os og vores medarbejdere. Gud har givet os fantastiske muligheder for at organiserer julefester for ca. 600 børn i vores område - Onești, Albele, Sanduleni, Conț og Poduri. Det har været en meget stor glæde for børnene at være en del af programmet og en fantastisk mulighed for at bringe de gode nyheder om Jesu fødsel til store og små.

                      Børnene præsenterede et meget flot program med krybespil, digte, drama og sange. Mange forældre og flere lærere fra skolerne i Onești deltog i disse arrangementer, bl. a. Hr. Brasoveanu som har været direktør på Nadia Comanici skolen i Onești. Vi blev også meget glade for at se flere af vores naboer.

                      Vi havde ca. 130 børn på biblioteket i Onești og rigtig mange voksne, i Poduri (100 børn), Albele (80 børn), Conț (200 børn), Sanduleni (50 børn) og ,,Binecuvântați Copiii Center i Onești” (30 børn). Alle børnene fik en gave og vi takker af hele hjertet for jeres støtte. I 2017 vi regner med at holde julefester for ca. lige så mange børn.

                      På nedstaende links kan I se børnene synge på biblioteket i Onești og i Cont: https://www.youtube.com/watch?v=YvPHi0kM3fY , https://www.youtube.com/watch?v=r2pVcwcTqc8

 

                      Nødhjælp

                      De sidste uger har vi bl.a. været optaget med at hjælpe mennesker i nød. Vi har kontakt med rigtig mange familier der har brug for hjælp, især ældre mennesker som har det rigtig svært. Vi ønsker at vise dem noget af Guds kærlighed. Vi har haft meget koldt vejr med temperaturer ned til –20 grader. En mand der bor på gaden som vi hjælper ved navn Marian har valgt at følge Jesus og det er meget opmuntrende at se hvordan Gud arbejder i hans liv.

 

                      Familien

                      Vi har det godt alle fire, dog har Sara været så uheldig at brække sin højre arm i sidste uge til gymnastik. Foreløbigt skal hun have gips på i fire uger. I aften (1 Febr.) sætter vi så kursen mod Danmark. Vi skal fortælle om vores arbejde i Rumænien. Vi starter i Betlehem i København, der efter tager vi til Lindenborg og videre til Grindsted og slutter i Nordjylland, hvor vi skal være i Ålborg, Tylstrup og Vadum. Vi glæder os rigtig meget!

 

                      Bede emner:

Tak for de dejlige julefester vi har fået lov til at arrangere.

Bed for Sara, at hendes arm må hele uden komplikationer.

Bed for vores tur til Danmark

 

De kærligste hilsner i Kristus

 

Dorthe og Cornel

 

Julefest i Onesti

Julefest i Poduri

Orienterings- og bedebrev d. 26. januar 2017 fra flygtningelejren i Mae La.

Kære venner

Nytårshilsener fra Bibelskolen i Mae La.

Hjertelig tak for jeres trofaste hjælp og forbøn for os indtil i dag.

Vore bede- og takkeemner, er følgende:

1. Tak for forbøn for de 16 grupper af vore studerende, som var på missionsrejser til forskellige steder i Karen Staten og Thailand. De kom tilbage og var glade og lykkelige for turen.

2. Vi er startet på næste semester, som går fra januar til marts.

3. Dimissionsfesten vil være den 26. marts 2017. Bed for os. Vi vil også sætte stor pris på gæster fra Danmark ved den lejlighed.

Må Gud velsigne jer

Alwyn 

Glimt fra missionsgruppernes aktiviteter for børn

-------------------------------------------------------------------------------------------

Julefest på Fathers Home

Orienterings- og bedebrev d. 19. januar 2017 fra Father’s Home i Ghana

Trine Puggaard skriver:

I Ghana er det igen blevet hverdag efter juleferie og besøg af Familien Jackson, som var i Ghana for at pakke deres ting og sige farvel. Som vi har skrevet om i Magasinet (se artikel i januar - nummeret), har Chantal og Francis efter mange bønner og grundige overvejelser besluttet, at deres hverdag fremover bliver i Schweiz, som er Chantals hjemland. Ghana udvalget støtter op om deres beslutning, som vi ved, ikke har været let.

Planen for de næste tre år er, at Francis vil rejse til Ghana tre gange årligt en måned ad gangen. I de øvrige måneder vil han være i tæt kontakt med dem via mobilen og Skype. Han ønsker fortsat at følge sit kald og vision om at ændre livet for de udsatte børn og opmuntre dem til at have drømme og forfølge deres fremtidsplaner.

Julefesten på Father’s Home blev noget af et tilløbsstykke i år. Man havde forventet 250 gæster, som sidste år, men børnene på Father’s Home havde åbenbart været lidt for rundhåndede med invitationerne til deres venner. 300 børn og nogle få voksne mødte op, og man løb derfor hurtigt tør for mad. Hvad gør man så? Man koger da bare lige 10 kilo ris, så julefesten kan fortsætte. Dette er en fest, som alle på hjemmet ser frem til og altså med stolthed inviterer deres venner til.

Et nyt skoleår er i gang og de børn, der går i, hvad der svarer til folkeskolen og gymnasiet, er tilbage i klasseværelserne. De unge læser derimod til eksamen på deres uddannelser rundt om i Ghana.

Fra Rosemund har vi modtaget disse takke- og bedeemner:

• Tak Gud for en god rejse fra Ghana til Schweiz for Familien Jackson (Lisa, Ben, Chantal, Francis)

• Tak Gud for alle børn og unge – at de er sunde og raske

• Tak Gud for forældrene på Father’s Home – at de må mærke Hans beskyttelse, styrke og velsignelse

• Tak Gud for Mary, Natalia og Peter, som er færdige med første del af uddannelsen til sygeplejerske. De er nu i gang med en afsluttende praktik på et hospital

• Bed for en fortsat beskyttelse og velsignelse fra Gud over alle børn og forældre

• Bed for en god rejse, når Tina Mølmer Jensen, Jørgen Hansen og Thomas Baldur til februar rejser til Ghana for at deltage i bestyrelsens årsmøde og besøge Father’s Home

• Bed for Guds ledelse og vejledning ind i ledelsen på Father’s Home

• Bed om Guds velsignelse over alle dem, der støtter Father’s Home - også deres familier

Orienterings- og bedebrev d. 12. januar 2017 vedr. hjælpearbejdet i Burma.

Kære venner

I begyndelsen af februar tager thailandsudvalget til Thailand og Myanmar for at tale om DDM’s mulige fremtidig i Myanmar. Vi er meget opmærksomme på at finde frem til, hvorvidt Gud i denne tid kalder os ind i dette land for at støtte opbygningen af kirken og forstærke forkyndelsen af evangeliet.

Vi skal besøge ledelsen for den organisation, vi har arbejdet sammen med siden den forfærdelige storm, Nargis, der i 2008 kostede 130.000 mennesker livet, Karen Women Empowerment Group (KWEG)

Vi skal også besøge ledelsen for Zone C i Mae La, vores venner i flygtningelejren. Her forbereder de sig på at blive sendt tilbage til det land, de flygtede fra, Myanmar, og ønsker at tage hele deres skoleprojekt (børnehave, almindelige skole og bibelskole) med sig. Målet er at opbygge et college med grunduddannelse, faglige uddannelser og en bibelskole i Myanmar.

Endelig skal vi besøge Mediecenteret, Fredens Stemme i Chiang Mai for at finde de bedste samarbejdsmodeller sammen med dem i vores mulige fremtid i Myanmar.

1. Bed for os om indsigt og evne til at forstå virkeligheden på tværs af kulturelle skel og forskelligheder.

2. Bed om at vi må finde de veje og modeller for støtte, der er de rigtige, så vi hverken gør for meget eller for lidt.

3. Bed om at hele tilbageflytningsprocessen for vores venner i Mae La virkelig bliver pakket ind i Guds velsignelse og fred, for der er så mange sårede følelser og gammel mistillid (af forståelige grunde), at det for de fleste er angstprovokerende at skulle tilbage.

De, der rejser ud på denne tur er: Thomas Baldur, Neel Götz, Stig Roswall, Rajeeth Savarimuthu og Peter Götz. Med på turen til Myanmar er også Jariya Sornmayura (leder for Fredens Stemme).

Peter Götz

En glad bruger af Mega Voice i Myanmar

Orienterings- og bedebrev d. 5. januar 2017 fra Grønland.

Kære forbedere.

Vi ønsker jer alle, et af Herren velsignet Nytår, og en hjertevarm TAK for jeres forbøn og støtte i året som er gået.

Vi har haft den store glæde at kunne dele JULEKURVE ud igen i år, både i Ilulissat og Uummannaq, takket være en stor gave fra Vadum Genbrug. Så mange familier er blevet velsignet på den måde.

FRA ILULISSAT:

Ny volontør.

Vi har den glæde at kunne modtage en ny volontør den 6 januar, han hedder Mads Bjørn, og kommer fra Købh. Han skal være der ca. et halvt år. Bed om at han må få en god indgang i menigheden og blive til stor velsignelse, især blandt de unge. Bed specielt for teens- arbejdet i menigheden.

Præsteparret Mounika og Jens Jeremiassen samt ældsterådet, Juliane J. og Pele og Grethe Rosing.

Bed fortsat for at de må få kraft og styrke – ja visdom til at lede menigheden i det nye år, bed for dem som familier, det kræver meget både at have et borgerligt arbejde og en tidskrævende tjeneste i menigheden. Bed om at Helligånden må give dem alt hvad de har brug for til Ånd, sjæl og legeme. Ældsterådet har besluttet at der skal være meget fokus på bøn i hele januar måned, bøn for ufrelste i byen, bøn om at de mange der gennem årene er kommet i menigheden , og som af forskellige årsager ikke kommer mere må vende tilbage til fællesskabet. Bøn for den bibelundervisning der bliver holdt må bære frugt.

Besøg af Lisbeth og Per Hyldgård i April måned.

Bed fortsat om at det må blive muligt at leje Hallen til dette fremstød, det bliver den 21 – 23/4. Der vil også blive ” opfølgnings” møder i kirken i dagene efter, hvor Lisbeth og Per også vil deltage. Bed om at det må blive til vækkelse i byen, at det må blive en forvandling i mange menneskers liv, at mange må blive frelst, og helbredt i Jesu Navn. Bed også for Lisbeth og Per forberedelse og rejse.

 

FRA UUMMANNAQ:

NYE LOKALER:

Menigheden har nu lavet aftale om at købe et hus, som skal bruges til kirke, huset overtages i løbet af januar måned, men den skal renoveres inden den kan bruges til kirke, og det kommer først til at ske i maj-juni måned 2017. Vi takker for at det har kunnet lade sig gøre, dels at købe dels at finde et hus af passende størrelse og som ligger centralt. Huset er på ca. 135 kvm og med en kælder der kan indrettes til børne-ungdomsarbejde.

Bed om at de nødvendige midler må komme ind til renovering, bed om at der er ”bygge folk ” der må stille sig til rådighed i maj –juni-2017.

Bed for ældsterådet: Ane Marie K. – Ane Marie M. og Susanne M.

Bed for deres fælleskab som ledere, bed om at de må have overskud til at klare alle opgaver der er i menigheden, da de også alle tre har deres krævende arbejde i hverdagen, at der må være overskud til tjenesten. Bed også om, at de der tidligere kom i menigheden må vende tilbage til fællesskabet.

Bed også for Jens Sørensen som igen er i Uummannaq for at arbejde på sygehuset og hjælpe til i menigheden, at det må blive til inspiration og hjælp i menigheden.

Sender jer alle mange kærlige hilsener fra menighederne i Ilulissat og Uummannaq.

Samskrevet af Jens Sørensen.

Ældsterådet i Ilulissat

Ældsterådet i Uummannaq

Huset der bliver til den nye kirke i Uummannaq

Orienterings- og bedebrev d. 15. december 2016 fra Fredens Stemme, Thailand.

Kære brødre og søstre

Hilsener fra Fredens Stemme, mediemissionen i Chiang Mai. Jeg håber, at I alle har det godt og nyder forberedelserne til julen.

Mens jeg skriver bedebrevet til jer, har Fredens Stemmes medarbejdere meget travlt med at forberede og sende julegaver til kirker, kristne organisationer og også til dem som studerer bibelen gennem Fredens Stemmes korrespondancekursus. Vi sender også til donorer og støtter. Albummet på CD, ”Voice of Christmas” med julesange udgivet af Fredens Stemme er en af de værdifulde gaver vi sender.

Der er mange bedeemner jeg gerne om I vil bede for:

1. Fredens Stemme har udsendt en julebog ”A Charity Christmas… The Story of Hope” i omkring 7.000 eksemplarer. Den fortæller julens budskab specielt til ikke-troende. Det er en tegneseriebog for både børn og voksne. Vi har fået disse bøger fra en organisation. Tak til Gud for det.

2. Vi har sendt 400 CDér, ”Radio programmer om jul” produceret af Fredens Stemme til 400 radiostationer i Thailand og bedt dem om samarbejde med at udsende programmerne i juletiden for at fortælle om den virkelige mening med julen. Tak til Gud, at mange stationer har givet positiv respons, selvom de er buddhister. Bed at disse programmer må berøre lytternes hjerter, så de får en berøring af Gud, og ønsker at komme til at kende Ham mere gennem Fredens Stemme. Endelig, at de vil modtage Ham som frelser.

3. Der vil være et julearrangement d. 22. december på Freden Stemme arrangeret af vores lokalradiostation. Vi inviterer 200 personer til at glædes med os. De fleste, som lever i vores område, er buddhister. Vi ønsker, at udnytte juletidens mulighed for at fortælle beretningen om Kristi fødsel. Bed for dem, som har givet de økonomiske midler til at afholde denne fejring. Bed for medarbejderne, at Gud vil lede os, så denne begivenhed får værdi for Guds rige. Fredens Stemme har brug for støtte fra vort lokalsamfund.

4. Vi er nu i gang med at rejse midler til at udgive en bog, ”Voice of Wisdom”. Indholdet vil blive ”Voice of Wisdom fra vores elskede konge Rama 9” som døde og ”Voice of Wisdom fra vores elskede Gud”. Mange kirker, kristne organisationer og institutioner støtter bogen. Bed, at Gud må give os visdom til at skabe indholdet og detaljerne i bogen efter Hans vilje. Bed om tilstrækkelige sponsorer, der har dette projekt på hjerte. Bogen vil blive udgivet i januar 2017.

5. Det Danske Missionsforbund arrangerer en partnerskabskonference i Thailand og Myanmar 4. – 14. februar 2017, med deltagere fra Danmark, Thailand og Burma. Ønsket er at udvikle samarbejdet og mulighederne for det fremtidige missionsarbejde. Bed om Guds ledelse, at rejsen og konferencen må vise Hans vilje med arbejdet.

6. Bed fortsat for Viggo Søgaards helbredelse. Der er brug for det.

Vidnesbyrd:

Hr. Lai Chaihan fra Udon Thani (fængsel): Hello, til leder og stab. Vores gruppe vil gerne sige mange tak for jeres besøg fra Fredens Stemme. Det opmuntrede os, og gav os ny styrke. Personligt vil jeg snart blive fri igen. Tak Gud for Hans kærlighed. Må Gud velsigne jer:

Hr. Sompong Namteing fra Udon Thani: Tak til Gud, at Fredens Stemmes team besøgte os i fængselet. Vi var meget glade for aktiviteterne og de opmuntrende ord. Så vi kan være rolige og have fred, når vi har det svært. Vi har vort håb i Kristus. Må Gud velsigne jer.

TAK HERRE, for din kærlighedsgave, Jesus Kristus.

Må Fredens Stemmes stab være et skinnende eksempel på denne kærlighed til andre.

Må Gud forøge jeres forståelse af juletidens mening ved at forberede jeres hjerter på Kristi komme juleaften.

Glædelig jul og et lykkeligt nytår 2017.

I Kristi kærlighed

Jariya Sornmayura

Uddeling af 7.000 julebøger Udsendelse af 1.000 julegaver

Orienterings- og bedebrev d. 8. december 2016 fra Rumænien.

Kære venner

Guds fred med ønske om en rigtig dejlig højtid til alle jer som har fået hjerte for Rumænien og støtter vores arbejde.

Tak for året der snart er gået, tak for jeres opmuntring. Håber I har det godt alle sammen :) Vinteren er også kommet til Rumænien og vi glæder os rigtig meget til at fejre Jesu Kristi fødsel om nogle uger.

Nyt hus til fattig familie

I begyndelse af november fik vi den triste nyhed at huset til en meget fattig familie fra Poduri som har 11 børn styrtede sammen.

Heldigvis skete uheldet om dagen og ingen kom til skade, alle nåede at komme ud af huset. På et øjeblik mistede de alt hvad de havde.

Vi har kendt dem siden 2008, da Gud lagde denne landsby meget stærkt på vores hjerter. Carolina (mor) er blevet personlig kristen, hun er en af de 8 personer der blev døbt i oktober. Det er meget rørende at se hendes stærke tro på Gud i denne meget forfærdelige situation. Hun har virkelig forstået at ingenting sker uden Guds vilje og at Gud har kontrol over deres liv. Hendes største ønske er at følge Jesus, hun kommer altid til møderne i teltet med alle børnene.

Carolinas mand har store problemer med alkohol, tager ikke ansvar for familien og forfølger hende for hendes tro. For at komplicere tingene endnu mere, siger de religiøse folk i landsbyen, som ikke kender Jesus, at det sammenstyrtede hus er ,,Guds straf" fordi hun blev døbt.

For snart en måned siden begyndte vi at bygge et hus til familien med støtte fra forskellige venner. Der bliver bygget hver eneste dag, fundamentet og væggene er bygget færdig og vi håber på godt vejr så vi kan fortsætte med taget. Vi håber af hele hjertet at gøre et værelse klar til familien inden Jul. Vinteren er meget kold i Rumænien, lige nu sover børnene på gulvet ved nogle naboer.

Besøg fra Grindsted

Sidste uge fik vi besøg af Erna og Kristian fra Grindsted. De kom til Rumænien i forbindelse med tøjuddeling i den vestlige del af landet. Sammen med dem var vi i Poduri og besøgte familien Muressan, alle børnene fik varme jakker. Deres glæde kan ikke beskrives! Carolina har fået mange tårer af glæde over at se sit hus blive bygget. Nogle dage før deres besøg var vi i Poduri, Conț, Mărcești med tøj fra nogle venner i Norge. Det var godt at se så mange glade mennesker, mange har ikke varme i huset og det er godt med varmt tøj.

Forberedelse af julefester

Vi er i fuld gang med forberedelse af julefester 5 forskellige steder: Poduri (11 dec), Sanduleni (18 dec), Albele (21 dec), Onești (23 dec),

Conț (25 dec). Torsdag (15 dec) er vi inviteret til ,,Binecuvântați copiii" Center i Onești for at præsentere Julens budskab. Vi glæder os til alle disse arrangementer. I år forventer vi at der deltager endnu flere børn end sidste år. Det er et fantastisk privilegium at præsentere hvad Julen handler om på denne måde.

Familien

Vi har det godt alle fire og glæder os til at fejre Jul sammen med vores familie i Rumænien. De sidste uger har vi haft meget travlt med at flytte.

I november blev jeg (Cornel) færdig med ,,Bachelor i teologi" og er begyndt at studere Master. Jeg takker Gud og alle vores venner i rumæniensudvalget for opbakning og støtte. Undervisningen er en stor velsignelse og hjælp i tjenesten.

Bedeemner

Bed for vores julearrangementer, bed for børnene at Guds Ord må røre deres hjerter.

Bed for familien i Poduri som har mistet deres hus, bed at Gud vil hjælpe os med alt hvad vi har brug for til at fuldføre projektet.

Bed for os som familie, om Guds ledelse og visdom i det arbejde vi står i.

De bedste julehilsner,

Dorthe og Cornel

Familien Muresan

Hjælp fra Danmark

Det nye hus bliver bygget

Orienterings- og bedebrev d. 1. december 2016 fra flygtningelejren i Mae La.

Kære venner

I ønskes en god december og en rigtig glædelig jul.

Vore bedeemner, er følgende:

1. Der er 16 grupper af vore studerende som tager på missionsrejser til forskellige steder i Karen Staten og Thailand. Bed for dem, at de må en god missionsrejse.

2. Bed for deres sikkerhed. Specielt for dem som tager ind i Karen Staten, hvor der er mange interne flygtninge.

3. Bed for underviserne på bibelskolen, at de må have godt helbred og have styrke til missionsarbejdet.

4. Bed for masterprogrammet, (”MRE-master of Religion Education”, og ”Master of theology-M.Div”) som starter i 2017.

Må Gud velsigne jer

Alwyn

Ungdomsgruppe fra Mae La bibelskole.

Orienterings- og bedebrev d. 24. november 2016 fra Father’s Home i Ghana.

Efter en periode med meget nyt, er det blevet hverdag på Father’s Home. Alle børn og unge er i gang med skole og uddannelse og har det godt.

Helena, Solomon og Quansah er i gang med gymnasiet, og som noget nyt afprøver Father’s Home kostskole konceptet. Imens går Cynthia på et almindeligt gymnasium og bor på ungdomscentret.

Den 7. december er der valg i Ghana. Den nuværende regering har ifølge Francis Jackson ikke gjort det godt nok, og han stemmer derfor på partiet NNP og Nana Akufo som præsident. Dermed håber han på, at landets økonomi kan stabiliseres, da den de sidste år har været i frit fald. Inflation og stigende priser har haft en negativ effekt på børnehjemmets økonomi og udviklingsmuligheder. Lad os slutte op om valget i Ghana gennem forbøn. Det har tradition for at foregå fredeligt og demokratisk.

Derudover er der følgende bede- og takkeemner, som Rosemund har sendt til os:

• Tak til Gud for alle børn, unge og forældre på Father’s Home.

• Tak til Gud for Mary, Peter og Natalia, som færdiggør deres uddannelse som sygeplejersker i december

• Bed for en sikker og nem rejse for Familien Jackson, som rejser fra Schweiz til Ghana den 12. december

• Bed om at Gud må beskytte og velsigne Familie Jackson (Francis, Chantal, Lisa og Ben)

Rosemund skriver også: Tak for jeres fortsatte støtte til os. Vi sender jer mange hilsner og ønsker jer alt godt!

Siden 1957, hvor Ghana fik sin uafhængighed, har frihed og retfærdighed været bærende søjler i landet. Må det også gælde, når befolkningen går til valg den 7. december.

Orienterings- og bedebrev d. 19. november 2016 vedr. Fredens Stemme, Thailand.

Bestyrelsen på Fredens Stemme holdt i november et udvidet møde med overnatning på et af Thailands mange smukke retrætesteder. Fra Danmark deltog undertegnede.

Det var to meget gode dage, med en velforberedt leder, Jariya, og engagerede bestyrelsesmedlemmer. Vi talte om mangt og meget og de bedeemner, vi gerne vil dele med støtter og forbedre i DK, er:

Visdom til at bruge den omfattende landesorg over kongens død til i radioproduktionerne at fortælle om den trøst og tro på fremtiden, som vi møder i evangeliet.

Visdom til at håndtere de udfordringer, som en medarbejderstab altid giver, når den er sammensat af mange forskellige mennesker. Her skal teknikere, programfolk, kunstnere og administrative mennesker hele tiden finde melodien sammen. Der er for tiden flere nye talentfulde unge i staben, der er på en prøveansættelse.

Visdom til at finde nye givere, donorer og forbedere - også i Thailand - når gamle støtter holder op. En af de organisationer, som i ganske mange år har været en stor og trofast donor for Fredens Stemme, har lagt deres politik om, for at forstærke deres indsats i områder, der er overvejende muslimske. Dermed ophører deres støtte til Fredens Stemme.

Peter Götz

Fredens Stemmes bestyrelse.

Orienterings- og bedebrev d. 10. november 2016 fra Grønland.

Kære venner

Jens Sørensen og Bent Fodgaard er i disse dage på besøg i byerne Ilulissat og Uummannaq, og har netop været sammen med lederne fra INO kirkerne i Aasiaat. En samling som bar præg af en længsel efter at se profetien for det grønlandske folk gå i opfyldelse - at der skal ske en stor indhøstning i hele Grønland.

Der er brug for forbøn, så længslen kan blive indfriet.

Bed om at der vil bliver oprejst ledere i de grønlandske menigheder, så de må være klar til at tage imod de nye der kommer til kirkerne.

Bed om udrustning og villighed til at tjene efter Guds vilje.

Bed om at der må ske en helbredelse, for de mange sårede mennesker, der hører evangeliet.

Vær med til at bede for vores missionsrejse, at Gud vil lede os, så problemet med lokaler må blive løst i Ummannaq. Bed for menighedens fremtid, at Gud vil velsigne den lille flok i deres tjeneste, og få syn for de muligheder Gud har lagt til rette for dem.

Tak Gud for, at vi aldrig har manglet midler i missionsarbejdet.

Ved vores besøg i menigheden i Ilulissat fik vi se mange nye ansigter, men desværre er der nogle som ikke kommer i menigheden mere. Det er en sorg for os, og bed derfor om, at de på ny må vende tilbage til menigheden og fællesskabet.

Bent Fodgaard

Fra INO- stævnet 2016 i Ilulissat

Missionsforbundets missionsfelter og missionærer:

 

Grønland - Ilulissat:
Jens Jeremiassen m.fl. Box 336, 3952 Ilulissat. Mail: qupalo@greennet.gl

Thailand - Chiangmai, Fredens Stemme:
Jariya Sornmayura  m.fl. P.O.Box 131, Chiangmai 50000. Mail: vop(at)voiceofpeace.org

Thailand - Bangkok:
Jariya Sornmayura

Etniske grupper i Nordthailand: Karen og David Eubank m.fl. Mail: eubank(at)pobox.com

Ghana:
Father’s Home Care Ministries, P.O. Box TD 1422, Ghana – W/A. Mail: fahocare01(at)yahoo.com

Rumænien:
Dorthe og Cornel Pascu, Str.Oituz, Bloc.22, Ap.6, 601046 Onesti, Jud. Bacau, Romania. Mail: cornelpascu(at)gmail.com

Missionsforbundets bankforb.: Reg.nr. 2374 konto nr. 0370110700