Nyhedsbreve fra Ghana, Grønland, Rumænien og Thailand:

Orienterings- og bedebrev d. 17. maj 2018 fra Father’s Home i Ghana.

Trine Puggaard oplyser:

Gode nyheder! 
Paa Kwesi fik i tirsdags en kørestol doneret af en lokal hjælpeorganisation i Ghana, støttet af Joni Tada fra USA. 

Paa Kwesi er 9 år og har været på Father’s Home, siden han var 16 måneder. Han har celebrel parese, også kaldet spastisk lammelse, og kan ikke gå selv. Derfor har han været tung for mødrene på hjemmet, som med stor kærlighed tager sig af ham.

 

Det er derfor også en stor velsignelse, at han nu har fået en kørestol - både for Paa Kwesi og medarbejderne på børnehjemmet.

 

Nye kyllinger

For to uger siden ankom et stort hold kyllinger til farmen, som skal vokse sig til høns, der lægger æg. Det er heldigvis gået godt med at få dem ind på farmen. Æggene fra hønsene sælges på markedet og til faste købere, og dermed får børnehjemmet en indtægt.

 

Eksamenstid

De unge som går på videregående uddannelser er lige nu midt i deres eksamener og kommer derefter hjem på sommerferie.

 

De, der færdiggør deres uddannelser i år, vil efter endt uddannelse komme i et års arbejde inden for deres fag, hvilket i Ghana hedder National tjeneste. Derefter kan de søge job, men dog med et års erfaring i bagagen.

 

Det er en presset tid for mange af de unge, da det er altafgørende, at de klarer sig godt på uddannelserne, for med en god uddannelse er man godt på vej i Ghana.

 

Fra Rosemuind har vi denne gang modtaget disse bedemener:

·         Tak Gud for hvor langt Father’s Home er nået ved Hans hjælp og det store arbejde, der sker med at forvandle børn og unges liv

·         Tak Gud for Francis Jackson, stifter af Father’s Home

·         Tak Gud for at beskytte og give styrke til børnene, de unge og forældrene

·         Bed for de unge, som færdiggør deres uddannelser i juli 2018

·         Bed om styrke og kærlighed hos forældrene

·         Bed om at Gud må være med Francis og give ham styrke i den svære tid, han går igennem lige nu, hvor han og Chantal er blevet separeret

 

 

Douglas på kyllingeindkøb og Paa Kwesi i sin nye kørestol

Orienterings- og bedebrev d. 10. maj 2018 fra Fredens Stemme, Thailand.

Kære venner

Hilsener fra Fredens Stemme.

Jeg håber, at I har det godt.

Fredens Stemmes medarbejdere har jer altid med i vore bønner. Må fredens Gud være med jer og give jer styrke og godt helbred.

I Thailand er det nu sommer, men der er ind imellem regn og storm. Vi har det godt i Chiang Mai.

Jeg er meget taknemmelig til Gud for Hans trofasthed, og at Han tager sig af Fredens Stemme. Tak til Gud, at Han har givet gode ting til Fredens Stemme, så som flere partnerskaber som har brændende hjerter for at støtte Fredens Stemme gennem vore produktioner, studie tjenester og meget mere.

 

Bedeemner:

1. Lokale kirker: Flere lokale kirker har tæt kontakt med Fredens Stemme, og støtter os på mange måder, selvom deres finansielle støtte er begrænset. Men de støtter Fredens Stemme gennem forbøn, samarbejder med Fredens Stemme om seminarer, og hjælper med at gøre Fredens Stemme kendt blandt deres medlemmer. Vi har ugentlige kirkebesøg. Her er der meget positiv respons.

Bed for Fredens Stemmes stab. Må Herren give os kræfter, så vi kan udføre alle opgaver effektivt. Bed om at Gud vil røre kirkeledernes hjerter, så de indser, at Fredens Stemmes missionsarbejde kan støtte dem på en frugtbar måde, og så de vil støtte Fredens Stemme mere og mere.

 

2. Partnerskaber: Bed for relationerne mellem Fredens Stemme og vore partnere, såsom ”In Touch Ministries”, IBRA og også Missionsforbundet i Danmark. Bed, at Gud vil åbenbare for dem, at deres støtte til Guds rige gennem Fredens Stemmes mission og projekter forandrer folks liv i Thailand og venner i nabolande, så de vokser i Kristus og at også ikke troende  kommer til at kende Kristus.

 

3. Reparation af bygninger: En del af den tekniske bygning trænger til reparation flere steder. Der er revner, og et sted er der insektangreb. Bed om, at vi må finde udveje for at få disse reparationer udført. Budgettet er ca. 80.000 bath (15.000 kr.)

 

4. Seminarer: Bestyrelsen har planlagt 3 seminarer i år. Deltagerne vil være kirkeledere og andre interesserede. Det første seminar  bliver 9. juni i Fredens Stemmes samlingslokale med emnet ”Evangeliet og thaikultur”. Projektleder er Fredens Stemmes bestyrelsesformand Dr. Preecha Jengjalern. Bed om at dette seminar må blive en succes. Bed for Dr. Preecha og Jariya i forberedelserne af dette seminar.

 

Vidnesbyrd:

 

1. Hr. Noi Suwannabundit fra Nakornrchasima:

Jeg blev overbevist om, at jeg skulle modtage Kristus. Mit liv er blevet totalt forandret. Jeg kunne stoppe med at ryge. Jeg var en dårlig person, men er nu blevet bedre. Jeg var spiller, men det er jeg stoppet med. Gud er god mod mig.

 

2. Hr. Suwan Jitaree fra Nan:

Tak til Gud for at lede mig til at studere bibelkorrespondance-kurset fra Fredens Stemme. Det hjælper mig til at vokse åndeligt i Kristus. Jeg kender nu mere om Guds kærlighed. Gud har forandret mit liv til noget bedre. Tak til Gud for Fredens Stemmes radioprogrammer, som opmuntrer mig meget. Gud forlader mig aldrig.

 

Hjerteligt tak for jeres trofaste støtte.

Bed fortsat for Fredens Stemme

Gud velsigne jer.

Jariya Sornmayura

 

Reparation af bygning

Orienterings- og bedebrev d. 4. maj 2018 fra Grønland.

Bedebrev fra Grønland

 

Foråret er på vej - også i Grønland.

I menighederne er man fyldt med forventning, og tro på at der vil blive et åndeligt forår, og med en forventning om en indhøstning til Guds rige.

Vær med til at bede om udholdenhed i tjenesten, og at flere vil tage ansvar for menighedens fremtid.

Der er behov for støtte fra os i Danmark, og derfor er Maria og Jens Sørensen rejs til menigheden i Uummannaq for at hjælpe og opmuntre. Der er flere nye som er kommet til kirken, der har brug for undervisning og omsorg, så husk også at bede for Maria og Jens.

Jens Sørensen har igen fået mulighed for et arbejdsforløb på sygehuset. Bed om at han må have kræfter til denne opgave.

Vær med til at bede om, at der er volontører som vil engagere sig i arbejdet i Grønland – der er behov for både unge og modne kristne. Kontakte gerne undertegnede for flere oplysninger.

Tak til jer alle der tjener med i missionen i Grønland, Ghana, Rumænien og Thailand.

Må Gud rigt velsigne jer.

På vegne af Grønlandsudvalget

Bent Fodgaard

 

Orienterings- og bedebrev d. 25. april 2018 fra fængselsmissionen i Udon Thani, Thailand.

Besøg i fængslet i Udon Thani

v/Peter Götz

 

På turen med volontører fra Efterskolen Lindenborg, samt fra menighederne Rønne og Ålborg i marts 2018, besøgte vi bl.a. fængslet i Udon Thani, hvor vi mødte Somwang.

Efter at have hilst på den kvindelige fængselsdirektør, der var særdeles venlig og imødekommende skulle vi tjekkes, og kropsvisiteres, så vi ikke have noget ulovligt med ind bag fængslets mure.

Herefter en tur gennem en “sluse”, inden vi nåede indenfor, hvor ca. 200 fanger sad og ventede på os.

De næste ca. to timer var en blanding af hyggelig lejragtig underholdning og gudstjeneste. De festlige elementer tog en medarbejder fra Fredens Stemme, Em, sig af med hjælp fra vores volontører. Samme medarbejder ledte os i noget lovsang, hvor der blev sunget godt med – det kunne man da kalde et fangekor. - Vores volontører sang “Der er en forløser”.

 

Mange af fangerne sad med det Nye Testamente fra Gideonitterne. Peter talte om respekt, accept og kærlighed, som evangeliets nøgleord. Han blev tolket af Jariya. God respons. Somwang talte derefter, og man kunne se at fangerne kunne lide ham. Flere gav til kende – ved at rejse sig og gå frem - at de ønskede at lære mere om Jesus.

 

En repræsentant for fangerne, takkede os for besøget, overvældet over at vi rejste fra den anden side af jorden for at besøge netop dem.

Til sidst delte vi frokost ud til alle de fremmødte fanger, som en hilsen fra os.

 

Fængslet har i øjeblikket 5000 fanger indsat, heraf 500 kvinder. Somwang må besøge fængslet 2 gange om måneden.

 

Bedeemner:

• Somwang, som gør et godt arbejde

• Fangerne, som lever i et råt miljø

• De kristne fanger, at de må være gode budbringere blandt deres medindsatte

• Ledelsen i fængslet

 

Fængselsdirektøren modtager gæsterne

Somwang underviser i fængslet

Orienterings- og bedebrev d. 19. april 2018 fra Rumænien.

Kære venner

 

Vi sender jer vores bedste hilsner i Jesus Kristus. For et par uger siden fejrede vi Påske i Rumænien, en uge senere end i Danmark. Vi havde nogle fantastiske og velsignede dage sammen med familien og i menigheden, hvor vi alle mindedes Jesu død og opstandelse. Jesus lever og oprejste os til et nyt liv sammen med Ham (Efeserbrevet 2:6). Vi er glade for at vi kan vidne om Ham her hvor vi er.

 

Ude i landsbyer

Sidst i marts var vi igen ude i flere landsbyer for at evangelisere med en gruppe venner fra Norge. På trods af sne og meget dårligt vejr (- 15 grader) kom der mange mennesker for at høre budskabet om Jesus Kristus. Vi har kontakt med disse ekstremt fattige familier og vi besøger dem så ofte vi kan. Mange har allerede sagt ja til Jesus og endnu flere har brug for at høre Evangeliet. Denne gang har vi holdt møder i Berzunți, Onești, Poduri, Cont og Marcesti. Alle steder blev der bedt til frelse og flere blev helbredt.

 

Det er en stor opmuntring for os det, der sker med husmenigheden i Berzunți. De troende i landsbyen mødes to gange om ugen i et meget fattigt hus. Hver gang kommer der nye for at høre Evangeliet og vi kan meget tydeligt mærke at Gud vil noget på dette sted. Vi gør alt hvad vi kan for at hjælpe og opmuntre dem i den vision Gud har givet. Mange fra landsbyen har boet flere år i udlandet. De har dermed fået det noget bedre økonomisk, men lever i synd og i mørke, hvilket også giver meget modstand, men det er ikke noget der overraesker os, for Jesus sagde at det vil være sådan.

 

Klik for video fra Mărcesti og Cont https://www.youtube.com/watch?v=hK55SZjH_Bg https://www.youtube.com/watch?v=UlI1gR6-V_E

 

Skolebørn / fattige familier

De sidste uger har vi besøgt og hjulpet en del fattige familier som har det meget svært. Vi har været ude med tøj, mad, ovn, etc. Vi har også haft kontakt med alle skolebørnsfamilierne som har fået hjælp, børnene bliver så store og klarer sig rigtig godt i skolen. De næste par måneder skal mange af børnene til flere eksamener, da de efter sommerferien skal begynde i gymnasiet. Mange kommer fra vanskelige familieforhold og hjælpen de får er en stor opbakning.

 

En familie som ligger os meget på hjertet og som har meget brug for hjælp er Costel og hans kone fra Projaia. En af deres sønner er blevet alene med fire børn. Moderen har forladt familien og vil ikke have noget med sine børn at gøre. De to yngste er tvillingepiger på omkring et år, og den ene af pigerne er meget syg. Hun blev født med rygmarvsbrok og er bleet opereret både i ryggen og i hovedet. Det er rigtig svært for bedsteforældrene, der er nødt til at hjælp med at passe børnene, de har i alt syv børnebørn boende, som de skal tage sig af!

 

Kursus

For et par uger siden var jeg sammen med 3 andre personer fra vores område på et lederkursus i baptistkirken i Comanesti med to kendte bibelærere fra USA. Vi studerede bl. andet de „5 Solas” og ,,Guds pagter”. Vi var ca. 200 personer fra hele landet og undervisningen var til stor velsignelse. For mange år siden blev kirken, hvor konferencen blev afholdt, ødelagt af de komunistiske myndigheder. Præsten og flere troende kom i fængsel. I dag er situationen en anden, da vi har frihed i Rumænien.

 

Familien

Vi har det godt alle fire og har nydt at have besøg af Dorthes forældre i påsken. De rejste tilbage til Danmark for 3 dage siden. Vi har sammen glædet os over det lune forårsvejr  vi har haft mens de var her.

 

Bedeemner

Tak Gud for de åbne døre vi har fået til at forkynde Evangeliet. Bed for de mange nyefrelste!

Tak for for hjælpen til skolebørn og fattige familier. Bed for børnene som har mange tester/prøver.

Bed for de arrangementer vi har på biblioteket i Onești, i vores menighed og i Poduri de kommende måneder.

Bed forsat om Guds beskyttelse over os som familie

 

De kærligste hilsner og ønsker om Guds fred

 

Dorthe og Cornel

 

Orienterings- og bedebrev d. 14. april 2018 fra flygtningelejren i Mae La.

Kære venner

1.      Først, bed for vores missionsrejse til Karen-staten under bibelskolens sommerferie. Mange grupper af studerende tager tilbage til deres egne lokale kirker og underviser og træner, specielt kirkeledere.

2.      Bed for den nuværende situation i Karenstaten. Burmesiske soldater bygger en vej nær nogle landsbyer, så mange beboere flygter af frygt for deres liv. De har ingen ordentlige huse at bo i. Der er 14 landsbyer, som er påvirket af det burmesiske militær.

3.      Bed fortsat for bibelskolens faciliteter. Skolen starter igen d. 30. maj 2018.

4.      Bed for mig og min tjeneste. Jer er netop kommet tilbage fra en missionsrejse i Karenstaten. Bed for min familie og min dejlige kone. Jeg tager til Canada for at besøge forskellige Karen Baptist Kirker.

Tak for jeres forbøn

Alwyn

 

Alwyn underviser på missionsrejse til Karenstaten i Burma

Kirkeledere på kursus

Orienterings- og bedebrev d. 13. april 2018 fra flygtningelejren i Mae La.

 

Jeg vil gerne om I beder for vort karenske folk. Det burmesiske militær angriber i øjeblikket vore landsbyer, som består af internt fordrevne mennesker. De har desperat brug for vores hjælp.

 

Tak for jeres forbøn

Alwyn

 

Billeder af mennesker på flugt i Karenområdet i Burma.

Orienterings- og bedebrev d. 5. april 2018 fra Father’s Home i Ghana.

Kære Ghana-venner!

I sidste bedebrev fortalte jeg, at Jørgen og jeg var på vej til Ghana, og at vi glædede os til at mærke efter, hvordan alt stod til dernede. Vi havde en fantastisk tur, og vi glæder os over de små, nye babyer, som flytter ind på Anto for der at få kærlighed og omsorg. Og vi glæder os mindst lige så meget over de unge voksne, som kommer ud i ”den anden ende” med kristent ståsted, uddannelser og livsmod! Vi var meget opmuntrede over det, vi oplevede. I får lige et par billeder derfra.

Desværre fik vi en trist besked nogle få dage efter vores hjemkomst. Francis meddelte, at hans og Chantals ægteskab i flere år har været udfordret, og at de nu lod sig separere. Det er trist for dem alle fire, og vi føler med dem. Francis var naturligvis ked af det, og han var også bekymret for, hvorvidt det fik nogen betydning i forhold til støtten fra Danmark. I Ghana-udvalget har vi valgt at fortsætte vores partnerskab med børnehjemmet, og det har vi fortalt Francis. Vi håber, at I er enige med os i den beslutning, og at I fortsat vil slutte op om børnehjemmet i bøn.

 

Nyt fra Rosemond:

Michael, Deborah og Thomas skriver eksamensopgaver i juni, hvormed de færdiggør deres grundskole.

Eli, Grace, Stephen, Prince og Williams begynder nu på deres studenter- eksamener og forventer at blive studenter til sommer.

Ti af vores studerende på videregående uddannelser bliver færdige i juli.

 

Bed for:

1.      Guds styrke til Chantal og Francis i den svære tid, de går i gennem. (Francis er vendt tilbage til Ghana.)

2.      Guds beskyttelse og nærvær til de unge mennesker, som arbejder med eksamensopgaver.

3.      Lisa og Ben (Francis´og Chantals børn), at Gud vil beskytte dem og give dem følelsesmæssig styrke.

4.      Guds vejledning og styrke til os alle her.

5.      Tak Gud for hans godhed i mod os og for hans beskyttelse af alle børnene, de unge og forældrene.

Kærlig hilsen Tina fra Ghana-udvalget

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Orienterings- og bedebrev d. 30. marts 2018 fra Fredens Stemme, Thailand.

Kære venner i Danmark

Hilsener fra Fredens Stemme.

Gud er trofast og holder sine løfter. Vi takker for arbejdet med medie-missionen, hvor vi støtter de lokale kirker og kristne organisationer. Jeg takker for Hans omsorg og for at have givet mig denne opgave. Jeg oplever, at Han hjælper mig til at bruge missionens ressourcer på en klog måde, og også hjælper mig til at være trofast på vejen. Tak for at bede for mig om vejledning til de næste skridt i mit liv og tjeneste.

 

Bedeemner:

1. Bed om styrke til Fredens Stemmes stab: Der er mange projekter, som har behov for at blive udført effektivt. Må Gud give os alle kræfter, fysisk og åndeligt. Bed også for vores helbred.

 

2. Besøg i kirker: Vi har besøgt de lokale kirker ind imellem, specielt de sidste 2 år. Vi har besøgt mange kirkeledere og fået god respons, så vi bedre ved, hvad og hvordan vi kan støtte kirkernes mission, gennem medier som er produceret af Fredens Stemme. Bed, at Gud vil virke på deres hjerter, så de ikke kun modtager støtte fra Fredens Stemme, men at de også lærer, hvordan de kan støtte Fredens Stemme. Bed, at de materialer Fredens Stemme har givet dem må blive et brugbart værktøj for Guds arbejde.

 

3. Kristne ledere i Thailand: Fredens Stemme er en af organisationerne under paraplyen, Evangelical Fellowship of Thailand. Bed for kristne ledere i Thailand, at de må være en enhed, så vi kan tjene Gud sammen helhjertet, trofast og effektivt.

 

4. Fredens Stemmes stab deltog i EMDC´s konference (Eurasia Media and Distribution Consultation) i Chiang Mai i dagene 21. – 29. marts 2018. Ønsket var at støtte Fredens Stemmes relationer. Tak Gud for en vidunderlig konference og feedback fra lederne. Mange deltagere besøgte Fredens Stemmes studier. Bed, at Fredens Stemme må bevares i deres bevidsthed og blive partnere i fremtiden.

 

5. Mobil applikation: Bed, at Gud vil sende os en person, som kan hjælpe Fredens Stemme med at udvikle missionsarbejde via applikationer på mobiltelefoner.

 

6. Mindesamvær for Viggo Søgaard: Tak til Gud for, at Fredens Stemmes bestyrelse og stab kunne organisere en mindegudstjeneste for Viggo Søgaard, stifteren af Fredens Stemme. Vi havde kun 5 dages forberedelse. Der deltog omkring 50 personer. Gudstjenesten var meget rørende og meningsfuld.

 

7. Bed for Fredens Stemmes fremtid: Bed om Guds vejledning, at Han sender hengivne personer fra flere områder i Thailand og andre steder fra, som kan være gode rollemodeller med undervisning, træning og arbejde med Fredens Stemmes stab helhjertet, kulturelt og trofast.

 

Hjerteligt tak for jeres trofaste støtte.

Jeg håber, at I alle må have en god påske.

Denne påske beder jeg, at Guds kærlighed må blive genoplivet og fornyet i vore hjerter.

Gud velsigne jer.

I Kristi kærlighed

Jariya Sornmayura

 

Nogle af deltagerne i mindegudstjenesten for Viggo Søgaard på Fredens Stemme

Orienterings- og bedebrev d. 22. marts 2018 fra Grønland.

Hilsen fra det kolde nord.

Lige nu er Bodil og jeg på besøg til menighederne i Ilulissat og Uummannaq.

Vær med til at bede for menighederne, at de må nå ud til byerne med budskabet om Guds forvandlende nåde, som rækkes ud til enhver. Bed om at der må opleves kærlighed i menighedens midte, og dermed være et vidnesbyrd om Guds forvandling.

Bed også  specielt for byen Uummannaq, som stadig er ramt af sorg og nedtrykthed efter sidste sommers tsunami ulykke. Håbløsheden er meget synlig i byen, og både druk og selvmord er nogle af følgerne efter den uhyggelige ulykke. Bed for de mennesker, der mistede hjem og familier, at de må gribe de nye muligheder, der rækkes ud til dem.

Vi kom til Uummannaq kort efter kampagnen med Per Hyldgaard. Vi fik lov at se nogle af de nyfrelste i menigheden, og bed om at menigheden må have kræfter til at tage imod de nye, der er kommet.

Ane Marie Kristiansen har efter mange år som leder i menigheden ønsket at holde en pause. Bed om at hun må få nye kræfter i sin fremtidige tjeneste.

Vær med til at bede om, at Guds fred og velsignelse vil få fremgang her i Grønland.

Kærlig hilsen

Bodil og Bent Fodgaard

 

Orienterings- og takkebrev d. 16. marts 2018

Nekrolog

Dr. Viggo Søgaard

 

En af de store missionsprofiler i Det Danske Missionsforbund, dr. Viggo Søgaard, der i en menneskealder har rejst verden tynd, har afsluttet sin livslange missionstjeneste og begivet sig ud på sin sidste rejse.

 

Mønsterbryderen

Viggo Søgaard blev født i 1939 i Brovst som nr. otte ud af en søskendeflok på 12. Hans forældre arbejdede ved landbruget og flere af børneflokken var allerede ude og tjene andre steder fra 11 års alderen.

Et overraskende besøg i det enkle hjem af Viggos lærer, hr. Schmidt, blev imidlertid årsag til, at den tilsyneladende opvakte dreng, blev indskrevet på Fjerritslev Private Mellem- og Realskole. Her fik han en friplads og her blev for alvor den nysgerrighed og studielyst vakt, der skulle føre en lille dreng fra Brovst rundt som konsulent i hele verden.

 

Her er jeg, send mig

Efter endt realeksamen valgte Viggo Søgaard at uddanne sig som radiotelegrafist i Den Danske Marine. Det var i denne periode, at han besluttede sig for at forfølge det, han altid siden har betragtet som et kald fra missionens herre: Hvem skal jeg sende, hvem vil gå bud?

 

Fra 1960 til 1963 læste Viggo dels på Glasgow Bible Training Institut, dels på London University. I 1961 stødte hans forlovede, Ketty Boelskifte til og gennemførte en toårig bibel- og missionsskole i Glasgow. I 1963 blev parret ordineret ved Det Danske Missionsforbunds årskonference. De blev umiddelbart efter gift og i oktober gik turen til Thailand, hvor sprogstudierne begyndte.

 

Visionen om at sprede evangeliet via radio og medier tog samtidig form og de første elementer til det, der i dag er et stort mediecenter i Chiang Mai, Fredens Stemme, gjorde sin spæde start som et mobilt studie i et folkevognsrugbrød.

Efter 13 år i Thailand, med en studiepause midtvejs i USA på 1½ år, kom ægteparret Søgaard hjem til Danmark i slutningen af 1976. Med sig havde de Annette på 12 år og Kim på 8 år.

I en kort periode blev det til en ansættelse på Baptistkirkens skoler i Tølløse (Højskole og Teologisk Seminar) samtidig med at Viggo Søgaard med stor succes etablerede et træningsforløb for ansvarlige ledere i Det Danske Missionsforbund, MBL – Missionsforbundets Bibel- og Ledertræning.

 

Det skulle dog vise sig, at de kontakter, som Viggo Søgaard havde skabt sig ude i den store verden åbnede en række døre, som han måtte gå ind ad.

Det var tydeligt at Søgaard under opbygningen af Mediecenteret, Fredens Stemme, med erfaring fra produktion af radioprogrammer og kassettebånd, hans dybdegående undersøgelser af thailænderes tankesæt, kombineret med studier på Wheaton College i Illinois, USA, havde givet ham meget værdifulde redskaber til nogle tidssvarende kommunikationsteorier. Det gjorde ham til en skattet gæsteunderviser på mange konferencer, fakulteter og universiteter, der havde mission på dagsordenen.

 

Hvem er din modtager?

Med fire enkle spørgsmål, der i første omgang sender tanken i retning af Søren Kierkegaard, stillede Viggo Søgaard disse enkle spørgsmål op som basis for al kommunikation af de gode nyheder: Hvem er din tilhører? Hvor er din tilhører? Hvad har din tilhører brug for? Hvordan kan du møde din tilhørers behov?

 

Det nybrud i missionstænkning, som Lausannebevægelsen skabte fra 1974 blev en vigtig platform for Viggo Søgaard. Han hentede selv stor inspiration fra dette netværk og blev meget naturligt initiativtageren til stiftelsen af Den Danske Lausannegruppe. Det var da også i dette regi, på konferencen i 1980 i Pattaya, at Søgaard for alvor slog igennem med sine kommunikationsteorier. 

Hvis man vil udføre noget, der skal holde, er fundamentet vigtigt. Det gælder også formidlingen af de gode nyheder. Hvis din næste skal forstå dig, må du forstå ham. Ingen fik sagt dette bedre end Søren Kierkegaard i slutningen af det 19. århundrede. Og kun få fik i slutningen af det 20. århundrede tydeliggjort dette bedre for tidens missionsstrateger end den mand, hvis forældre skulle overtales til at lade ham læse videre, da han var dreng.

Det var respekten for medmennesket, dets baggrund og forudsætning, der kom til at udvikle de teorier, hvormed Viggo Søgaard berigede både den kristne radio- og tv-produktion såvel som mange andre formidlingsprocesser. Budskabet var klart: Din evne til at kommunikere det du har på hjerte, lykkes lige så langt som du tager din modtager alvorligt.

 

Fra konferencen i Pattaya gik det slag i slag med studier på Fuller Graduate School of Intercultural Studies med efterfølgende ansættelse i 1986 samme sted som professor, nu som doktor i interkulturel kommunikation.

 

I Asien holdt Søgaard fra 1979 til 2008 ganske mange vigtige kommunikationskurser for en lang række asiatiske kirke- og organisations-ledere.

Fra 1982 til 1986 var Viggo Søgaard seniorkonsulent i World Vision og derefter i næsten 20 år, fra 1986 til 2005, var han ansat som mediekonsulent hos De Forende Bibelselskaber, med særligt ansvar for udvikling af alternativer til trykte medier (for de mange, der ikke kan læse).

 

I alle år fra sin afslutning som direktør for Mediecenteret, Fredens Stemme i Chiang Mai, i slutningen af 1976 og frem til 2009, var Viggo Søgaard konsulent for Det Danske Missionsforbunds arbejde i Thailand.

 

Bøger

Det er igennem de mange år blevet til en række bøger fra Viggo Søgaards hånd, der handler om medier, research og kommunikation. Den første, Cassette Ministry fra 1974, udfyldte med uventet et salg på 11.000 eksemplarer tydeligvis et tomrum. Den havde primært fokus på anvendelse af lydkassetter i missionens tjeneste.

I 2009 skrev Viggo Søgaard sin livshistorie under overskriften ’Knudepunkter’. En bog med et væld af oplevelser og overvejelser, der samler sig i taknemmelighed til den Gud, som efter dr. Søgaards mening er den største kommunikator af alle.

 

Viggo Søgaard efterlader sig hustruen Ketty, to voksne børn og tre børnebørn.

Peter Götz

 

Viggo ser på om rejsepapirerne er klar

International Mission - særmelding den 13. marts 2018

Kære venner
Viggo Søgaard er taget hjem til Gud.

Vi mødtes første gang, da vi var ganske unge.

Jeg har altid haft stor respekt for hans enorme indsats for Guds mission  - i Danmark og ikke mindst rundt i hele verden. Her indtager Fredens Stemme i Thailand en særlig plads.

Jeg vil mindes Viggo med stor taknemmelighed til Gud for den inspiration han har været gennem mange år.

Æret være Viggo Søgaards minde.

Jeg har netop modtaget nedenstående, som jeg har lovet Ketty at videresende.

Med ønsket om Guds fred og alt godt til Ketty og hele familien
Ingolf Bjørsted
-------------------------------
Kære venner.

Mandag aften den 12. marts kl. 23.48  sendte Gud en af sine engle, som tog Viggo med til hans endelige destination. Han var meget afkræftet efter næsten to års uhelbredelig sygdom. Hans højeste ønske var at kunne forlade sin syge krop.

 

Døden er aldrig smuk, men da Viggo døde oplevede vi døden som meget, meget fredfyldt. Næsten et helligt øjeblik, som vi oplevede med ham. Vi har været sammen som familie hele weekenden og mandag, og han var klar over, han var tæt på os. Han kunne høre os leve livet, som vi gør, når vi er sammen. "Jeg kan ikke høre, hvad I snakker om (inde i stuen), men jeg kan høre, I er her", sagde han lørdag aften. Han havde ingen smerter, og da han drog sit sidste suk, lukkede han resolut øjnene. Han var klar til at møde sin Gud.

 

Som familie oplever vi sorgen, men også en stærk oplevelse af taknemlighed. De sidste mange måneder gav Viggo gang på gang udtryk for en stor grad af taknemlighed, når han modtog mails, besøg og breve. Han var overvældet af jeres opmuntring, forbøn og blomster.

 

Jeg vil gerne give udtryk for min dybe taknemlighed til hver eneste af jer for jeres opmuntringer og store hjælp til mig. Jeg har følt mig båret af bøn og oplevet, hvor fantastisk det er at blive omsluttet af forbøn fra nord til syd, fra øst til vest af venner over hele verden.

 

Viggo bliver bisat fra Vestermarkskirken i Grindsted fredag den 23. marts kl. 16.00. Efterfølgende vil der være mindesamvær med aftensmad på Restaurant Propellen i Billund. Hvis I kommer til kirken, håber jeg, at I vil finde tid til og mulighed for også at være med til mindesamværet.

 

"Min fred efterlader jeg, min fred giver jeg til jer"

Med disse ord vil vi ære vores mand, far, svigerfar, morfar og farfar.

 

Ketty Søgaard

 

Ønsker man at støtte Viggos livsværk, Fredens Stemme i Chiang Mai, Thailand, kan der indsættes et beløb på Missionsforbundets konto: 2374-0370 110 700 mærket: Viggos livsværk.

---------------------------------------------------------------------------------------

Søndag den 11. marts 2018 er det Global Bededag for Burma.

Kære venner

På søndag er det Global Bededag for Burma.

Her er et link til bededagspjecen på flere sprog, som jeg lige har modtaget: http://www.prayforburma.org/

Med ønsket om Guds velsignelse

Ingolf Bjørsted

Orienterings- og bedebrev d. 8. marts 2018 fra Rumænien.

Kære Venner i Kristus

Hvor er det dejligt at vi kan glæde os over at foråret står for døren med masser af sol og varme. Den første forårsdag (1. marts) er altid en særlig dag i Rumænien, hvor alle ønsker hinanden et glædeligt forår og giver en lille hilsen i form af en broche pyntet med en rød/hvid snoet snor. 

Det er så fantastisk hvert forår at se hvordan Gud giver hele naturen nyt liv igen efter den lange, mørke vinter.

 

Weekendtur til Norge

Den første weekend i februar var vi en tur i Norge. Missionskirken i Grimstad havde inviteret os til at besøge deres dejlige menighed for at fortælle om arbejdet i Rumænien. Fredag aften var vi til 45+ samling i kirken med fællesspisning. Vi viste video fra vores arbejde og bagefter blev vi interviewet, så de kunne lære os bedre at kende. Lørdag havde vi en rigtig hyggelig aften sammen med kirkens missionskomite og søndag var vi med på gudstjeneste.

Det var en rigtig dejlig og opmuntrende weekend for os, at være sammen med så mange mennesker, som brænder for vores fælles tjeneste i Rumænien. 

 

Besøg fra Norge

14 dage senere fik vi besøg af en stor flok konfirmander fra Grimstad, med ledere var de 23 personer. Efter besøg i Saltminen var vi i Poduri for at evangelisere og hjælpe fattige familier. Vi havde en fantastisk og velsignet gudstjeneste i teltet, hvor 6 personer tog imod Jesus. 

Teltet var helt fyldt med mange fra landsbyen som ikke kender Jesus. Se video med nyfrelste her: https://www.youtube.com/watch?v=xcSnDl3lqV4 

 

Dagen efter tog vi gruppen med til friluftsmøde i Marcesti i meget koldt vejr. Se video her: https://www.youtube.com/watch?v=-2i4vNJckYc

Mange fra landsbyen kom frem til forbøn og valgte at følge Jesus. Om aften havde vi et fantastisk børne/teenage møde i Onesti i vores eget lokale, som var fyldt til bristepunktet. Bagefter inviterede nordmændene os alle sammen til at spise pizza, så vi kom til at fylde næsten hele restauranten. 

https://www.youtube.com/watch?v=9Yn7CwrgneY

 

Marianna og Gabriel

I begyndelsen af februar fik vi kontakt til Marianna på 41 og hendes søn Gabriel på 23. Marianna var 4 måneder forinden kommet tilbage til Rumænien efter at have boet mange år i Italien, hvor hun desværre fik konstateret leverkræft. Vi har aldrig mødt et menneske så sygt og afkræftet og samtidig så fyldt af håb og optimisme. Marianna var troende og havde desperat brug for forbøn og samvær med trossøskende. 

 

Tirsdag d. 20. februar havde vi Mariannes søn Gabriel med til mødet i teltet Poduri, og da vi om aftenen kom tilbage til Onesti var Marianna til Gabriels store sorg sovet ind. Han havde det rigtig svært med at han ikke havde været hjemme, men vi er overbevidste om at det var Guds vilje det skulle ske sådan. 

Hele Gabriels familie bor i Italien, så hvis vi ikke havde været der ville han ikke havde vidst hvad han skulle stille op. Vi sørgede for at hans mor blev lagt pænt i kiste og kørt på kapellet indtil familien fra Italien kom hjem og kunne hjælpe med planlægning af begravelsen. 

 

Husmenigheden i Berzunți 

Det er fantastisk hvad Gud gør i landsbyen Berzunți som ligger ca. 25 km fra Onești. For ca. 20 år siden forkyndte Cornels bedstefar evangeliet her og flere mennesker kom til tro. I en periode holdt de husmøder, men ikke de sidste 10 år, da de fleste fra menigheden rejste til udlandet for at finde et arbejde. 

De sidste par år har vi haft denne landsby meget på hjertet og vi har holdt flere evangeliske møder her og i udkanten af Onești, hvor lederen fra menigheden har boet i en periode. Han er nu flyttet tilbage til Berzunti og er begyndt at holdte faste husmøder hver søndag og torsdag. Et lille værelse i et meget lille fattigt hus er stillet til rådighed og vi beder om at Gud vil åbne flere døre i fremtiden. Gud er begyndt at røre ved deres hjerter igen.

 

Familien

Vi har det godt alle fire, vi er lige kommet hjem fra en velsignet gudstjeneste hvor vi har fejret Mors dag. Det er en stor og særlig dag her i Rumænien. 

Jonathan har de sidste par dage haft prøveeksamener i skolen, til sommer skal han op til flere eksamener, som skal bestås for at han komme i gymnasiet efter sommerferien. 

 

Bedeemner

Tak for en dejlig og opmuntrende weekend i Norge og for gruppen som var her på besøg.

Pris Gud for alle dem som valgte at følge Jesus i Poduri og Mărcești.

Pris Gud for Marianna som kom til tro kort før hun døde. Bed for Gabriel som står tilbage med det store savn, han har ingen søskende, så han er helt alene.

Tak for de åbnede døre Gud har givet os til at forkynde Evangeliet i Onești, Poduri, Mărcești, Berzunti, Cont og andre steder i vores område. 

Bed for vores børnearbejde som vokser og bærer frugt. Bed for de evangeliske møder vi skal have i forskellige landsbyer midt i marts. 

Bed for os som familie at Gud fortsat må holde sin stærke hånd over os hver eneste dag.

 

Med ønske om Gud fred og rige velsignelse

 

Dorthe og Cornel

 

Husmenighed i Berzunti

Orienterings- og bedebrev d. 2. marts 2018 fra flygtningelejren i Mae La.

Kære venner

 

Vore bedeemner er:

1. Bed for vores eksamensafslutning d. 1. april.

2. Bed for de 120 studerende, som vil tage på ud missionsmarken efter deres eksamensafslutning.

3. Bed for vores rektor, pastor Rorbert Kay Toh. Han føler sig svag og syg..

4. Bed for pausen i undervisningen hvor vi tager på missionsrejse til Karen Staten i Burma.

5. Bed for bibelskolen og dens tjeneste blandt flygtningene. Vi ønsker at komme tilbage til vort land og genopbygge vores bibelskole og universitet, vi ønsker at leve frit i et land for karenfolket. Vi ønsker ikke at være flygtninge i al fremtid.

 

Tak for jeres forbøn

Alwyn

Seth Park er allerede en god ”landmand”.

Hun vil sikkert blive leder af landbrugsministeriet i en fri nation.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Orienterings- og bedebrev d. 22. februar 2018 fra Father’s Home i Ghana.

 

Kære Ghana-venner!

 

I skrivende stund (onsdag d. 21/2) står min kuffert åben for nye input! Jeg er ved at være klar til i morgen at rejse til Ghana sammen med Jørgen for at deltage i det årlige bestyrelsesmøde og ikke mindst for at møde børnene og forældrene på Father´s Home. Siden vi var der sidste år, er der kommet en del nye, små børn på Anto og to nye mødre. Jeg glæder mig meget til at møde de nye mødre og mærke efter, hvordan de trives med arbejdet. De, og de øvrige forældre, gør en kæmpe indsats, som jeg ser frem til at anerkende dem for. Og så håber jeg på lejligheder til at få fingrene i nogle af de små og få nogle snakke med nogle af de større børn/unge.

 

Netop i disse dage er Rosemond, Francis og Isaac fra Father´s Home på turne, hvor de besøger de unge, som studerer på universiteter langt væk fra børnehjemmet. To gange årligt kører de rundt til dem alle for at sikre sig, at de trives og udvikler sig følelsesmæssigt, socialt, åndeligt og mentalt. Og som alle andre forældre; for at være sammen med deres børn.

 

Rosemond skriver:

 

De nyankomne babyer har det godt, og det har de øvrige børn og unge også.

 

-          Tak Gud for de unge studerende, som alle trives og udvikler sig på alle måder.

-          Tak Gud for ”forældrene”, som tager sig af børnene, og som alle gør et fremragende arbejde.

-          Bed for de nyankomne babyer, at de må falde til og være trygge i deres nye familier.

-          Bed for børnene i Anto og de unge i BU, at Gud må beskytte dem og være deres vejleder i deres liv.

-          Bed for Eli, Stephen, Grace, Prince og Williams (Williams er svagtseende), som skal arbejde med eksamensopgaver fra marts til juni. Bed om at de må få gode eksamener.

-          Bed om et godt bestyrelsesmøde sammen med Jørgen og Tina fra Danmark, og en god rejse tur-retur for Jørgen og Tina fra d. 22/2 til d. 3/3.

 

Kærlig hilsen Tina fra Ghana-udvalget.

 

 

Baby Esi og Blessing

Orienterings- og bedebrev d. 15. februar 2018 fra Fredens Stemme, Thailand.

Kære venner

Det er en glæde for mig at tjene som leder af Fredens Stemme, Chiang Mai, Thailand. Denne opgave har givet mig meningsfulde udfordringer og muligheder.

 

Vi ser frem til at indgå samarbejde med flere partnere omkring radio- og TV produktion, men også projekter der kan kommunikere evangeliet til ikke troende. ”Voice of Wisdom Radio Program”, som er en del af ”Proverb Projekt” (ordsprogs projektet), udsendes gennem 150 radiostationer i Thailand. Der er meget positiv respons på disse programmer.

Bed for disse programmer. Bed at Gud vil lede til nogle organisationer eller personer, som har en brand for medie mission, og bed også for Fredens Stemmes radio missionstjeneste og produktionen af DVD og CD.

 

Hver gang vi hører, hvordan Fredens Stemme har haft indflydelse på menneskers liv og bragt nye personer til Kristus, bliver vi opmuntret, men også ydmyge over, at Gud kunne bruge producere og teknikere til at sprede de Gode Nyheder. Det er vort mål at producere endnu flere radio programmer for Guds Rige. Fredens Stemme stiller også studier og teknisk hjælp til rådighed for personer, kristne organisationer og andre.

Bed om, at jeg må have kræfter til som leder at organisere disse ting. Bed også for det tekniske team og staben, at de må have et godt helbred og gode familier, så de kan tjene effektivt og ikke skal bekymre sig for meget.

 

www.voiceofpeace.org giver adgang for alle, som ønsker at lytte til de radioprogrammer, som Fredens Stemme har udsendt. Programmerne er tilgængelige online, og kan downloades gratis.

Bed, at Gud må give os visdom og en god plan for at styrke Fredens Stemmes hjemmeside og også facebook.com/voiceofpeace2011, så mennesker rundt i verden kan glæde sig over Guds nåde og kærlighed gennem vores missionstjeneste.

 

Vores missionstjeneste er at hjælpe med at kommunikere evangeliet om Jesus Kristus ved at bruge forskellige massemedier. MegaVoice lydafspillere er blevet uddelt til mange mennesker, som ikke kan læse men høre.

Bed, at Gud må vejlede os til, hvordan vi kan uddele flere MagaVoce afspillere til de rette, så disse afspillere bærer frugt, og er brugbare for Guds Rige, og når dem som virkelig har brug for dem.

 

Vidnesbyrd:

1.      Somwang har rapporteret fra tjenesten i fængslet i Udon Thani, Nordøstthailand i 2017. Her har 795 fanger taget imod Kristus som deres frelser, 1.009 fanger har ønsket bibelkurser pr. korrespondance fra Fredens Stemme, 300-350 fanger deltager i søndagsgudstjenesterne i fængslet. Han beder om forbøn, at han må have de nødvendige kræfter. Bed også for fangerne og deres familier.

 

2.      Sushada Pamai-ngam fra Chiang Mai: Før jeg modtog Kristus, var jeg selvisk og fokuserede meget på penge. Jeg var bekymret, sky og tilgav aldrig folk. Men Gud har forandret mig og gjort mig lykkelig. Fuld af glæde hjælper jeg mennesker og tilgiver. Jeg er ikke bekymret længere. Tak til Gud, som har gjort gode ting i mit liv. Mit liv er meningsfuldt og har værdi.

 

3.      Jaw Muenaeo fra Nakornrachassima: Tak til Gud, at jeg har fået muligheden for at studere bibelen pr. korrespondance. Lektionerne er meget nyttige og lærer mig mere om Gud. Før var mit liv usikkert. Nu er jeg tryg. Tak til Gud, at jeg nu ved noget om, hvad der er rigtigt og forkert. Guds ord har forvandlet mit liv.

 

4.      Grace Saesee fra Chiang Mai: Tidligere gjorde jeg forkerte ting, så som at stjæle og lyve overfor mine forældre. Det gjorde mig ulykkelig, Efter at have modtaget Kristus som min frelser, har Gud forandret mit liv. Gud vil aldrig forlade mig.

 

Vi takker jer for jeres støtte og forbøn. Ved hjælp af jeres trofaste støtte vil vi fortsætte med at bruge vores kundskaber, erfaringer, evner og talenter til at betjene lokale kirker, organisationer og offentlige institutioner. Må guds fred være med jer alle.

I Kristi kærlighed

Jariya Sornmayura

Orienterings- og bedebrev d. 8. februar 2018 fra Grønland.

 

Kære forbedere!

 

Det er med en stor tak til Herren  jeg igen skriver til jer. Der er mange bønne emner jeg gerne vil dele med jer og mange taksigelser!

 

Jeg er nu igen i Uummannaq, rejste herop den 15/1 og skal være her den  1/3, dels for at arbejde på sygehuset som leder, og dels for at hjælpe til i menigheden.

 

 

Lidt herfra Uummannaq.

 

Vi ser nye ansigter til møderne, men som endnu ikke er trofaste, de kommer ofte med problemer, og der er forbøn hver onsdag og hver søndag, og ofte oplever vi at Herren griber ind. Herren berører mange, og både Ane Marie og jeg har mange samtaler med mennesker der er i nød, både psykisk og åndeligt. Kommer lige nu fra en to timers samtale, hvor Ane Marie var tolk. Vi oplever igen og igen at Gud griber ind. Men der er mange der har brug for at blive sat i ”FRIHED”.

 

Bed specielt for kirkens leder Ane Marie K, - hun står alene med mange opgaver, og har brug for nye kræfter. Det kan være hårdt at stå i sådanne åndelige kampe.

 

Vi er nu ved at forberede os på møderne i Hallen med Per og Lisbeth Hyldgård, og der kommer hjælp fra Ilulissat, Pele og Grethe kommer og leder lovsang, Jens Jeremiassen kommer måske og tolker, bed om at han kan få fri til dette, Peter Forum, min svoger (som mistede sin kære  Frida,  min søster efter ulykken heroppe) kommer og vil være med som forbeder, bed om at det trods alle savn må blive en god oplevelse for ham. Hanne og Peter Jensen fra Frederiksværk vil også være her i den periode – i forbindelse med Hannes studie, de vil også medvirke under møderne. Bent og Bodil Fodgård kommer omkring 1/3 og vil være med til at følge op på møderne sammen med Pele, Grethe og Peter.

 

Bed om beskyttelse over alle der tjener med i den periode!

 

Der er møde i Hallen fredag den 23.-24. og 25. og mandag 26. -27. er der møder i kirken.  Vær med til at bede for disse aftener

 

Bed også om at dem der skal rejse herop må komme igennem til ret tid og der må være englevagt omkring dem, bed specielt om at Per og Lisbet må komme rettidig frem, rejser først om torsdagen som møderne starter fredag.

 

Vi oplever at Herren vil gøre store ting her i Uummannaq, VÆR MED I KAMPEN SÅ SEJREN MÅ VINDES!

 

 

Fra Ilulissat:

 

Der er gode nyheder fra menigheden, der har lige været dåb, og i næste måned er der tre der nu går til dåbsundervisning – Tak og lov for dette.

 

Der er planlagt fremstød i byens forsamlingshus medio februar, bed også for at mennesker må blive frelst – tage imod Jesus Kristus.

 

Bed også om at der må komme et par volontører til at følge efter Lotte og Thomas, desværre ligger børn og teen arbejdet stille lige nu – da der ikke er kræfter lokalt til at holde disse samlinger.

 

Bed fortsat for ældsterådet, de står i mange åndelige kampe, bed om kraft, styrke og visdom til at lede menigheden.

 

Vi hilser jer med Es. 61 v. 1-2  Vi er sammen med jer kære forbedre kaldet til at forkynde frihed for de fangne og løse de bundnes bånd!

 

 

Tak for jeres forbøn.

 

På menighedernes vegne

 

Jens Sørensen

------------------------------------------------------------------------

Orienterings- og bedebrev d. 25. januar 2018 vedr. hjælpearbejdet i Burma.

Kære venner 

 

Vores partnere, KWEG i Myanmar, har som opgave at bedre forholdene for familierne, med et særligt fokus på at hjælpe kvinderne. De skal lære at de er elskede og værdsat, at værne sig mod menneskehandel, vold i hjemmet, voldtægt og misbrug. De skal lære noget om økonomi, og hvordan man skaber sig et job, der kan bidrage til familiens overlevelse.  De skal også gennem vores omsorg lære evangeliets grundsandheder at kende, at alle mennesker er lige meget værd og elsket af Gud. Fredens Stemmes små MegaVoice afspillere med relevante programmer på de rigtige sprog er en enestående hjælp i dette arbejde.

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling er her i januar blevet forelagt en række af disse behov – og det tyder på at vi over de næste par år kan regne med støtte på omtrent én mio. kr. (Dette er penge fra Danida – altså nogle af dine og mine skattekroner!)

Rajeeth Savarimuthu fra Odense bliver tovholder på dette.

 

Bed om, at vi får den fornødne visdom til at hjælpe, hvor det gavner mest.

Bed om, at der må være fremgang i forhandlinger mellem regering og karénfolket.

Tak Gud for den platform vi har fået, hvor vores hjælp kan komme mange, mange mennesker til gode både socialt og åndeligt.

 

Peter Götz

 

Thailandsudvalget mødes med kvinder fra ni mindre landsbyer i distriktet Pago en times kørsel fra Rangoon. Kvinderne, der har vandret i timevis for at nå frem til dette møde, fortæller deres historier om, hvordan KWEG har hjulpet dem, deres familier og deres landsbyer.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Orienterings- og bedebrev d. 18. januar 2018 fra Rumænien.

Kære Venner i Kristus

 

Her i de første dage af det nye år sender vi jer de varmeste nytårshilsner med ønske om Guds rige velsignelse over året 2018 som ligger foran os. 

Må Gud fylde os med visdom, så hver eneste dag må blive brugt med omhu. Tiden går så stærkt, ja den løber mange gange fra os, så vi har virkelig brug for Guds vejledning til at træffe de rigtige valg for hvordan vi bruger vores tid. 

 

Julefester

Det er med stor glæde at vi ser tilbage på december måned med alle de mange dejlige julearrangementer vi har haft. Den første julefest var i Poduri søndag d. 17. december. Børnene der havde forberedt et flot krybbespil og et andet dejligt dramastykke. Der blev sunget mange skønne julesange og juleevangeliet blev prædiket for de mange fremmødte. Til sidste delt vi omkring 80 gode juleposer ud, som vi havde forberedt sammen med Alin, der i det daglige står for arbejdet i Poduri. 

 

Næste julefest var på biblioteket i Onesti onsdag d. 20. december hvor børnene som vi arbejder med havde forberedt et meget flot program med bl. a. sange og krybbespil. 

Det var fantastisk og meget opmuntrende at se biblioteket helt fyldt, vi havde mange gæster som normalt ikke kommer i menigheden og mange af børnenes forældre. 

I år havde vi inviteret Isaura og en gruppe unge fra den store menighed i Toflea. Hun har en dejlig stemme og sang nogle skønne julesange. Vi sluttede selvfølgelig også her med at dele juleposer ud til de ca. 150 børn, der var til stede.

 

Torsdag d. 21. december havde vi julefest i Albele, fredag d. 22. december i romakirken i Cont og lørdag kom turen til Balaneasa og Sanduleni. Søndag 24. dec. havde  vi en fantastisk julegudstjeneste i Onești. Vi er dybt taknemlige for muligheden for at glæde så mange børn med en julepose og så samtidig få lov til at dele det glade julebudskab om Jesus vores Frelser med dem, det blev til over 600 børn i alt + cirka lige så mange voksne. Vi har oplevet at det er meget lettere at samle folk til en julekoncert end til et evangelisk møde. Derfor er det meget vigtigt for os at bruge alle de muligheder som Gud giver os til at nå så mange som muligt. 

 

Her er nogle videor  fra vores julefester: https://www.youtube.com/watch?v=CzLnnDRV78A og her: https://www.youtube.com/watch?v=N1WcU_6_MEk 

Video fra julefest i Cont her: https://www.youtube.com/watch?v=I5TWf7wccgI og Onesti her: https://www.youtube.com/watch?v=w-Mutbv663I

 

Klik her for at se billeder fra alle julefester: https://photos.app.goo.gl/gYlQPQbDPLgOCRQj2 Video fra Albele her: https://www.youtube.com/watch?v=dJIUS2JyLkA

 

Begravelser i Albele

De allerførste dage i det nye år begyndte desværre med to begravelser i Albele. Det var to ældre fra menighed, der sov stille ind efter længere tids sygdom. 

Først var det Ruth Smith, som boede i Cornels barndomshjem og få dage efter var det Ion Motan, som var en af lederne i menigheden. I Rumænien er begravelser en lidt længer proces, hvor man 2-3 aftner før selve begravelsen samles om kisten for at lytte til Guds ord og synge sammen. Det kræver derfor meget forberedelse, når man skal tale til de samme mennesker flere dage i træk, men det er samtidig en stor mulighed for at nå mange hjerter med Evangeliet. 

 

Irina og Sebastian

I sidste uge mødte vi for første gang Irina. Hun kom sammen med Doina, en nyfrelst kvinde som kommer til vores møder, for at vi skulle bede for hende og hendes mand Sebastian. De var på vej til Tg. Mures for at Sebastian, der er meget syg, kunne komme på sygehuset. Doina havde opfordret Irina til at mødes med os inden de tog af sted, for at lægge det hele i Guds hænder. Det var et meget stærkt møde for os alle sammen, hvor Irina fortalte at hun havde fået at vide at hendes mand kun har nogle få uger tilbage at leve i. I søndags kom både Doina og Irina til gudstjeneste, og kunne glade fortælle, hvordan Gud havde åbnet alle døre for Sebastian på sygehuset i Tg. Mures, hvor lægerne har givet ham nyt håb. Vi bad for hende og flere andre som var med på gudstjenesten. 

 

Seminar med Nelu Poenar

I sidste weekend (13-14. januar) havde vi besøg af Nelu Poenar. Han er en dygtig præst og rådgiver. Han havde forberedt et seminar om det at føle sig afvist:

,,Afvisning - en udiagnosticeret og ubehandlet sygdom i samfundet og i kirken". Det er meget vigtigt at bruge tid også på svære emner og problemstillinger. 

Det er fortsat rigtig svært at kæmpe med psykiske problemer i Rumænien, for det er stadig et tabu for mange at der kan være brug for psykolog og rådgivning. 

Det blev et stærkt seminar som rørte rigtig mange hjerter. Vi havde over 70 deltagere og vi håber vi kan organisere flere lignede kurser i løbet af året 2018. 

 

Familien

Vi har det godt alle fire, Sara og Jonathan er lige begyndt i skolen igen efter en dejlig juleferie. Vi har nydt at fejre jul sammen med mormor, morfar og moster Ulla for første gang i Rumænien. Det var helt sikkert en stor oplevelse for dem også. Ud over det evangeliske arbejde har vi kontakt med rigtig mange familier som har det svært og har brug for hjælp. Vi besøger mange familier, lytter til deres problemer og hjælper dem så meget vi kan. Vi ønsker at takke jer alle som beder og støtter Guds arbejde i Rumænien. Det betyder så meget og vi føler os meget privilegerede over at være her i landet og gøre en forskel. 

 

Bedemener:

Tak for alle de dejlige julefester og for de mange børn og voksne vi fik lov til at glæde. 

Bed for familierne i Albele som står tilbage med savnet efter deres kære som de har mistet.

Bed for Irina og Sebastian at Gud må gribe ind, så han må få lov til at leve mange år endnu.

Bed også for Doina som brænder så stærkt for Jesus, hun har også mange problemer at slås med.

Bed for os som familie at Gud fortsat må holde sin hånd over os.

 

De kærligste hilsner og ønsker om Guds fred

 

Dorthe og Cornel

 

De unge fra Onesti synger julesange

Orienterings- og bedebrev d. 12. januar 2018 fra flygtningelejren i Mae La.

For ca. to måneder siden var Neel og Peter Götz i Thailand.

 

De fortæller:

Turen indeholdt bl.a. et besøg i flygtningelejren i Mae La.

 

Dette møde kortlagde både mange behov og desuden også mange drømme for fremtiden.

 

En gave fra Gud – og et kald

Det er en Guds gave for os i Danmark, at vi får lov at tænke, bede og drømme sammen med disse mennesker, der ofte mangler helt basale ting og alligevel aktivt kæmper ikke bare for deres egen fremtid, men også for det folk, de er en del af.

 

Fra flygtningelejren rejste vi hjem med en hel liste af aktuelle behov fra bibelskolen, der for tiden har 479 studerende. Hver måned er der teams fra skolen, der rejser ind i Myanmar for at hjælpe og evangelisere.

I november var Dr. Jariya, leder af Fredens Stemme i Mae La for at undervise de studerende. Se foto.

 

Tak Gud for at der fra hver eneste tur er meldinger om mennesker, der kommer til tro – og begynder et nyt liv.

Tak Gud for at forslåede og dysfunktionelle familier opdager Guds kærlighed og tilgivelse og begynder at fungere som familier.

Bed om at der er penge nok til disse rejser, til hjælpeudstyr, instrumenter, osv. – og styrke til eleverne, der ofte må trodse myndighedernes regler, når de forkynder evangeliet.

 

Dr. Jariya underviser i Mae La

Orienterings- og bedebrev d. 21. december 2017 fra Father’s Home i Ghana.

Kære Ghana-venner!

Til sommer er der ni af de unge på Father´s Home, som bliver færdige med deres uddannelser og er dermed klar til at få arbejde og klare sig selv. Unge mennesker, som studerer sygepleje, engelsk, sociologi, psykologi mm. En del af dem slider nu med afsluttende studie-opgaver. Det er fantastisk at få lov at følge disse unge mennesker, fra de ankom på Father´s Home som børn og nu næsten er klar til at stå på egne ben. Vi er spændte på at se, hvilken betydning de får for samfundet i Ghana.

 

Fra Anto (de små børns hjem) i Ghana er en af babyerne for nyligt blevet bortadopteret og endnu en er klar til snarligt at få et nyt hjem. Det er de sociale myndigheder, som tager ansvar for dette, og vi glæder os over, at disse små kan få lov at vokse op i en kærlig familie. Og at Anto hermed får plads til at tage nye små ind fra gaden. Der er stadig ca. 2 mio. gadebørn i Ghana.

 

Rosemond skriver:

1.       Vi forbereder os på julen, og børnene er spændte, så i dag (15/12) fik de deres julegaver på BU.

2.       En lokal radiostation organiserer et helbredstjek af børnene.

3.       Vi planlægger en julefest på BU for børnene og deres venner d. 28. december, hvor vi forventer at betjene 150 børn.

Bedeemner:

1.       Tak Gud for beskyttelse mod farer og sygdom igennem året.

2.       Tak Gud for, at børnene og teenagerne har haft et godt skoleår.

3.       Tak Gud for forældrene, lederskabet og alle tjenestens venner.

4.       Tak Gud for Francis og hans familie.

5.       Bed om beskyttelse og sikkerhed gennem juletiden for alle børn og teenagere.

6.       Bed om Guds velsignelse over alle vores venner og over de, som vil velsigne os med gaver i denne juletid.

7.       Bed for et godt år 2018 og for at vores tjeneste må få endnu stærkere indflydelse på de sårbare i vores samfund.

 

Glade børn på Fathers Home

Orienterings- og bedebrev d. 14. december 2017 fra Fredens Stemme, Thailand.

Kære venner og støtter

Vi ønsker jer en glædelig jul.

Medens jeg skriver denne hilsen til jer, er Fredens Stemmes stab i gang med at forberede Fredens Stemmes offentlige julefejring, som er torsdag, den 21 december 2017 på Fredens Stemme. Temaet i år er ”Julen er en tid til kærlighed”.

Som sædvanlig har vi inviteret ikke troende til at deltage i denne fejring, også så de får en chance for at høre om den virkelige mening med julen fra kirkeledere og brochurer, som vi uddeler. De vil også få kendskab til Fredens Stemme som en medietjeneste. Vi forventer, at 100 mennesker vil deltage. Der er flere aktiviteter, som f.eks. fortælling om og lovsang der priser Herren for Jesu komme, julesange af lokale kirkemedlemmer og Fredens Stemmes stab, middag sammen og tid til at give julegaver.

 

Bedeemner:

1. Bed for julefesten. Bed, at festen må forløbe godt, så alle deltagere bliver glade. Bed, at arrangementet må røre de ikke-troendes hjerter, så de ønsker at komme til at kende Jesus gennem Fredens Stemme og lokale kirker.

 

2. Bed for staben, at vi må nå at færdiggøre årets projekter. Af økonomiske årsager har vi måttet skære i antallet af ansatte. I øjeblikket har Fredens Stemme 12 engagerede og aktive ansatte.

Bed specielt for produktionen af en CD med sange af Kong Rama 9 af Thailand. Fredens Stemme er den eneste i Thailand, som har nyarrangeret kongens sange, og ville gerne producere mange tusinde CDér. Sangene er blevet godkendt af kongens kontor i Bangkok. Nu venter vi på godkendelsen af omslaget. Gennem denne CD vil Fredens Stemme blive kendt af mennesker over hele Thailand. Bed for den sidste godkendelse og for økonomi til produktionsomkostningerne.

 

3. Tak Gud for Fredens Stemmes samarbejde med bibelskolen i Mae La flygtningelejr:

·         I 3 dage underviste jeg i grundlæggende filosofi for 56 studerende, som er på andet år af deres studier for at blive bachelor i teologi. De var meget aktive og ivrige efter at lære, høflige og engagerede. Jeg elskede at undervise dem.

·         Vi var 4 fra Fredens Stemme på turen til Mae La, d. 27. nov. – 1. dec. Vi sov i lejren, da vagten ikke ville tillade os at forlade lejren, før vi skulle tilbage til Chiangmai. Vi deltog hver dag i morgenandagten og i flere andre aktiviteter. Vi hjalp også med nogle lydtekniske ting. Det var en virkelig inspirerende tid sammen med dem.

·         Vi gav 100 Megavoice til Dr. Wado (en af lederne i Mae La) med undervisning på karen og burmesisk.

·         Vi talte med Dr. Alwyn om fremstilling af en Mae La DVD.  Albummets navn er ”We drink from our own wells”.

·         Fredens Stemmes stab har en byrde for folkene i Mae La. Vi ville gerne organisere en julefest for dem og specielt for 700 børn, men vi har ikke pengene til det.

·         Vi gav også genbrugstøj til studerende og børn.

 

4. Bed for dr. Preecha´s kone. (Dr. Preecha er formand for Fredens Stemmes bestyrelse). Hun er på hospitalet, hvor hun skal have en kritisk hjerneoperation. Bed også om styrke til dr. Preecha i denne situation.

 

I Kristi kærlighed

Jariya

 

Børn i Mae La flygtningelejr

Jariya i klasseværelset på Mae La

Jariya sammen med studerende foran bibelskolen i Mae La

Orienterings- og bedebrev d. 7. december 2017 fra Grønland

 

 

 

Kære forbedere!

 

Det er med en stor tak til Herren  jeg skriver dette brev til jer !

 

Vi, Maria og jeg næsten lige kommet hjem fra Uummannaq efter 6 uger deroppe.  Det har været  gode og udfordrende uger. Der samles nu en lille trofast gruppe – en 10 -12 stykker til bedemøde om onsdagen og gudstjeneste om søndagen. Ind imellem dukker der nye ansigter op i den nye kirkebygning. Menigheden er meget taknemmelig for at have fået  gode faciliteter at samles i. 

 

Der er fortsat meget brug for et volontør par, unge såvel som pensionister, man ønsker at også at kunne bruge kirken til et social værested – cafe eller lignende, ligeledes ønsker man at komme i gang med et børne- ungdoms arbejde, men det er nødvendigt med hjælp udefra til begge dele. VÆR MED TIL AT BEDE OM AT DER MÅ VÆRE VILLIGE KRÆFTER TIL DETTE!  Det kan være for et halvt år, men gerne et år.

 

Der er planlagt et fremstød med  Gospel Outreach ved Lisbeth og Per Hyldgaard den sidste week. i februar -18, vær også med til at bede for dette.

 

Der kommer mange gode meldinger fra menigheden i Ilulissat, der er travlhed med at fejre advent, den har stor plads på Grønland og man gør meget ud af den.

 

Der er fortsat mange udfordringer for menighedens ledelse, mange sociale problemer som  de også må hjælpe med. Men de gør det rigtig godt, vær med til at bede for dem, bede om at der må være overskud til alle de opgaver de står med, samtidig med at de har deres arbejde, vær med til at sætte et bønne værn om dem, både ledelsen i Uummannaq og Ilulissat

 

 Der er også planlagt besøg i anstalten (fængslet) Bed for dem der er der, at de må tage imod frelsen i Jesus, og at dem der bringer deres vidnesbyrd må have stor frimodighed.

 

Der kommer gode meldinger fra vores volontører Lotte og Thomas, de har gjort et fantastisk stykke arbejde, børneklubben er i gang igen, masser af teens der kommer hver uge- plus en masse andre opgaver, også af praktisk  art, de har virkelig gjort en forskel! Vær med til at sige tak for at Herren ledte dem derop!

 

Der er bare et problem, de rejser desværre hjem lige inden jul, dels for at gå i gang med uddannelse og for at arbejde.

 

Der bliver et STORT  TOMRUM når de rejser, så jeg vil gerne, når du læser dette, udfordre dig til at bede om, at Herren må sende afløsere for dem, og måske spørge Herren om det skulle være dig/jer.

 

Begge menigheder ønsker jer en velsignet adventstid, og ønsket om en glædelig Jul og et af Herren velsignet Nytår. Takker for jeres forbøn og offer i året der snart er gået.

 

På menighedernes vegne

 

Jens Sørensen.

 

 

 

Fra en Gudstjeneste i Uummannaq.

Her ses de sidste solstråler på Uummannaq fjeldet, inden det gemmer sig et par måneder

Orienterings- og bedebrev d. 30. november 2017 fra missionssekretær Thomas Baldur.

Når man taler om mission, kan vi i vores samfund og samtid ofte møde et spørgsmål om, med hvilket ret vi missionerer. Spørgsmålet er sådan set berettiget nok. Alene i Danmark er der registreret mere end 130 religioner. På verdensplan er der flere tusinde. Med hvilken ret går vi ud og hævder, at vi – i modsætning til alle alternativer – tror på sandheden? Et klassisk kristent svar er at henvise til det, vi kalder missionsbefalingen, som vi finder i Matthæus 28,18-20. Her består mandatet til mission i, at Jesus har al magt i himlen og på jorden. Men ser vi på verdens tilstand, så kan jeg godt forstå dem, der synes, at Jesus ikke forvalter den magt særlig godt. Misforstå mig endelig ikke: jeg tror og anerkender, at Jesus har al magt – men jeg kan godt forstå dem, der undrer sig over, hvordan han bruger (eller ikke bruger) sin magt.

For tiden kredser min opmærksomhed derfor om et andet missions-mandat; vi kunne måske endda kalde det den anden missionsbefaling. Den står i Johannes 20,21-23, hvor den opstandne Jesus møder disciplene: Disciplene blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem: »Fred være med jer! Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer.« Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde: »Modtag Helligånden! Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt, nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt.« Hvordan udsendte Faderen Jesus? Det fortæller Johannes på side 1: Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed; en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed (1,14). Det er det mandat, Jesus giver videre til os. Det er den herlighed (Helligånd), han blæser ind i os. Som Faderen sendte Jesus, sender Jesus os. Den fred og syndsforladelse, Jesus bragte med sig ind i sine sociale sammenhænge, sender han os ud med i vores sociale sammenhænge.

Det er partnerskab, der vil noget. Det er – meget oprigtigt – partnerskab. Og det vil noget – det vil mission. Lad os bede om, at vi i dag må have øjne og ører, der ser og hører, hvem Jesus sender os til med fred og syndsforladelse.

 

Thomas Baldur på Fathers Home i Ghana

Orienterings- og bedebrev d. 24. november 2017 fra Rumænien.

Kære venner i Jesus Kristus

Guds fred og mange varme hilsner i Jesus Kristus fra Rumænien. Over alt ser vi tegn på at julen med al dens varme og lys nærmer sig med hastige skridt.

Vi er allerede i fuld gang med forberedelserne til alle vores julearrangementer. Vi glæder os over vores tjeneste, at Gud er med os og hjælper os til at fra arbejdet til at blomstre og udvikle sig.

 

Høstfest

Sidst i oktober havde vi en dejlig og velsignet høstfestgudstjeneste, hvor vi alle sammen kom med frugt, grønsager og blomster. Det blev et smukt syn, der skulle udtrykke vores taknemlighed over alt det vi har. Det blev en dejlig gudstjeneste hvor Cornel prædikede over temaet taknemlighed, der blev også fri mikrofon, hvor dem der ønskede det kunne udtrykke taknemlighed for alt det gode vi har. Bagefter delte vi ud af herlighederne, så alle fik noget med hjem. 

På dem made fik alle også lov til at opleve, at når du er villig til at give, så bliver du også selv velsignet. Se børnene synge på gudstjeneste her:

https://www.youtube.com/watch?v=C08rsxHOsWk og video fra børnearbejde her https://www.youtube.com/watch?v=LrP3HZdmJ0s

 

Isolering af kirken i Cont

En af de menigheder som vi har fået hjerte for er menigheden i Cont. De fleste mennesker som kommer her tilhører romafolket. De er meget fattige men elsker Jesus af hele deres hjerte. De sidste par år vi har holdt flere store børnearrangementer her bl. a. med en gruppe fra UMO (Ungdom med opgave). Kort før jul skal vi holde en stor julefest for mindst 200 børn fra landsbyen. De sidste par uger har vi med støtte fra DDM kunnet hjælpe med isolering af kirken i Cont. Menigheden er meget taknemlig for hjælpen de har fået fra vores venner i Danmark. Uden den kunne det aldrig have ladet sig gøre, da næsten ingen i menigheden har fast arbejde. Her kan se video med børnene fra Cont: https://www.youtube.com/watch?v=qwUfb5-wDNI og her https://www.youtube.com/watch?v=ghWf0wmhPNg

 

Sygdom

Desværre er der flere i vores menighed, der i den sidste tid har varet plaget af sygdom. Marius Humurzache på 5 år har de sidste uger varet meget syg, han fik pludselig meningitis og var næsten ved at dø. Han har både varet på sygehuset i Onesti og Iasi. Han har det heldigvis bedre nu, men skal stadig igennem en del undersøgelser og behandling. 

 

Anna, en ung pige på 20, som synger i lovsangruppen, er også pludselig blevet alvorligt syg. Hun har en voldsom jern og blodmangel, og er derfor meget svag og afkræftet. Hun har været igennem mange undersøgelser og har også fået blodtransfusion, men lægerne har svært ved at finde ud af hvorfor hun mister blod. Flere andre som kommer til vores børnemøder har også været syge den sidste uges tid. 

 

Vi har besøgt, hjulpet og opmuntret så godt vi kan og lægger dem alle sammen i Guds hånd. I det hele taget bruger vi meget tid på at besøge og hjælpe hvor vi kan. Der er rigtig mange der har brug for at tale om deres problemer og finde trøst og opmuntring. Vi har også været rundt i forskellige landsbyer med hjælp, blandt andet i Marcesti og Balaneasa. Der er mange der ringer og har brug for hjælp på en eller anden måde. 

 

Nødhjælp 

i denne uge har vi besøg af nogle venner fra Danmark og Norge som kom til Rumænien med nødhjælp som skal deles ud forskellige steder, blandt andet i Arad, Giurgiu, Albele og Poduri. I forbindelse med deres besøg har vi planlagt flere evangeliske møder sammen. På søndag skal de være med på vores gudstjeneste, hvor de også vil deltage i programmet. Flere nye personer er begyndt at komme til vores møder. Nogle af dem der har taget imod Jesus oplever stor negativ påvirkning fra deres ikke troende familier og den ortodokse kirke. Vi takker Gud for dem som er trofaste og følger Jesus af hele deres hjerte. 

 

Familien

Vi har det god alle fire, Sara og Jonathan hænger godt i med skolen, der nok at se til for dem. Vi glæder os til at fra besøg af mormor, morfar og moster til jul. Det er første gang at de skal prøve at fejre jul i Rumænien, så det bliver spændende. 

 

Bede emner:

Tak for en god og velsignet tid i menigheden og i børneklubberne. Tak for hjælpen til isolering af kirken i Cont.

Tak for nødhjælpen som bliver delt ud i landsbyer, bed for de evangeliske møder vi skal have i denne uge. 

Bed for de kommende julearrangementer der ligger foran os, vi skal holde noget for børnene 6 forskellige steder.

Bed for dem som er syge, Marius, Ana, Loredana og Andrea at Gud må røre dem og gøre dem raske igen.

Bed for os som familie at Gud forsat må holde sin stærke hånd over os.

 

De bedste hilsner og ønsker om Guds rige velsignelse

Dorthe og Cornel

Uddeling af strikketøj fra Danmark

Nødhjælp til Albele

Isoleringsmaterialer til kirken i Cont

Isolering af kirken i Cont

Orienterings- og bedebrev d. 19. november 2017 fra flygtningelejren i Mae La.

Dr. Alwyn fra bibelskolen i flygtningelejren Mae La har sendt nedenstående bedeemner og billeder.

Kære venner

Vore bedeemner er:

1. Bed for de 12 evangelisations-grupper, som vil tage til forskellige steder for at evangelisere og dele Guds ord med ikke-troende.

2. Bed for vore studerende, som vil tage på missionsmarken i en måned.

3. Bed for vores karenske ledere, at de må så fast og yde retfærdighed i samfundet.

4. Bed for bibelskolens behov.

Den gruppe som følges med Alwyn ind i Burma

Alle de grupper som skal på missionstur.

Orienterings- og bedebrev d. 10. november 2017 fra Father’s Home i Ghana.

Igen er der nye medlemmer i familien på Father’s Home

I sidste uge modtog de en baby dreng, som var blevet efterladt indsvøbt i plast. Drengen har fået navnet Nhbiraba, som betyder velsignet barn. Han bor nu hos Agartha, der er en af de omsorgsfulde mødre på børnehjemmet. Som det ses på billedet af de to, er han nu i trygge hænder J

 

Det sker ofte, at Father’s Home modtager babyer, der er blevet efterladt tilfældige steder af deres desperate mødre. Heldigvis er der varme og kærlige arme på Father’s Home til at omslutte de udsatte børn.

 

På kontoret er Charlotte startet som kontorassistent. Hun har i mange år været en god ven af huset og er altså ikke helt ny på Father’s Home. Charlotte skal arbejde med de administrative opgaver.

 

Eksamenslæsning

Thomas, Joseph, Eli, Stephen og Grace læser op til deres afsluttende eksamener i henholdsvis grundskolen og high school. Det er af afgørende betydning, at de får en god eksamen, så de kan komme videre i deres uddannelser og i fremtiden kunne klare sig godt.

 

Forbøn for familien Jackson

Chantal og Francis Jackson, der sammen med deres børn, flyttede til Schweiz sidste år, har i den grad brug for vores forbøn. Chantals far, Mark, har fået kræft i tarmen og leveren. Han er i gang med kemoterapi og blev torsdag morgen opereret i leveren. Chantal er selv sygemeldt med dårlig ryg og er usikker på, hvornår hun kan vende tilbage til sit job som lærer.

 

Tak for støtte og forbøn!

Og til sidst en hilsen fra Rosemund, der takker for støtte og forbøn fra Danmark. Tak til alle jer, der tager vores venner fra Father’s Home med i jeres bønner. Gud velsigne jer!

 

Nhbiraba og Agartha

Orienterings- og bedebrev d. 2. november 2017 fra Fredens Stemme, Thailand.

Kære venner

Hilsener fra Fredens Stemme.

Jeg håber I alle har det godt. Fredens Stemmes stab trives og tjener Guds medie-mission med engagement.

Der er allerede gået 5 år, hvor jeg har tjent på Fredens Stemme, med taknemmelighed i hjertet. Jeg har ikke glemt ”hvorfor jeg er her” og ”hvem jeg er i Kristus”. Jeg mindes, da Gud kaldte mig til at tjene Ham i 2012.

Det sjette år i min tjeneste får mig ikke til at føle mig træt og udkørt, men erfaringer og forståelse for global og lokal kultur har skærpet og opbygget mit engagement endnu stærkere. Uden Guds styrke, opmuntring og trøst ville jeg aldrig være kommet hertil.

Jeg tænker på ordene i Filipperbrevet 3,12-14: v12 Ikke at jeg allerede har grebet det eller allerede er blevet fuldkommen; men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. v13 Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det. Men dette ene gør jeg: Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger forude; v14 jeg jager mod målet, efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus.

Bedeemner:

1. Bed om at jeg må have styrke og visdom til at lede Fredens Stemme mod målet for missionen. Bed, at Gud må vise mig, hvordan Fredens Stemmes mission kan være effektiv, så mange ikke troende kommer til at kende Kristus bedre og tage imod Ham som Frelser.

2. Bed for staben. Flere senior stabsmedlemmer vil gå på pension om få år. Jeg er nu i gang med at træne flere unge til at kunne afløse dem. Bed, at Gud må røre dem, så de brænder for at tjene Ham hengivent, og at materialismen ikke må friste dem, så de ikke ønsker at tjene Gud. 

3. Bed for fængselsmissionen som Somwang tjener med. Han har arbejdet hårdt med undervisning af fangerne i fængselet. Må Gud give ham styrke og godt helbred, så han kan fortsætte tjenesten.

4. Som bekendt er året 2017 et sørge-år for thailænderne, på grund af at kong Rama 9 af Thailand er død. Specielt var oktober en sørgeperiode. Hele landet bar sort og undlod underholdning. Den kongelige ceremoni med kremering af kongen blev gennemført i slutningen af oktober. Tingene er nu tilbage til det normale, men mange thailændere er bedrøvede. Bed, at Gud må trøste dem og bruge Fredens Stemme til at sende kærlighed, håb og opmuntring til dem.

5. Fredens Stemmes team havde en god anledning til at give 1.500 CDér til ikke-troende i forbindelse med ceremonien d. 25.-26. oktober. Det var også en succes at uddele opmuntrende ord gennem ”Voice of Wisdom programmer” på 1.000 CDér. Der var en meget god respons. Bed fortsat for produktionen og finansieringen af Voice of Wisdom programmerne i 2018.

6. Vidnesbyrd fra Fredens Stemmes stab omkring uddeling af CDér og DVDér med Voice og Wisdom i Bangkok:

Projektet er meget interessant for folk, specielt i Bangkok. Gud åbnede os en vej, så vi kunne uddele tusind CDér og nogle hundrede DVDér i Bangkok med fokus på området omkring Boyal Palace, som var pladsen, hvor folk fra de 76 proviser i Thailand samledes for at vise respekt for den afdøde konge. Soldater, politifolk, alle gav god støtte og glædede sig over at høre programmerne de modtog. Dette var en god anledning for Fredens Stemme til at sende kærlighed og håb til dem i denne sørgeperiode.

Hjertelig tak for jeres kærlig støtte. Vi har jer altid i vore bønner

I Kristi kærlighed

Jariya

Soldater modtager CDér

Tuk-tuk chauffører modtager CDér

Orienterings- og bedebrev d. 26. oktober 2017 fra Grønland.

Solens stråler bliver svagere og svagere, og mørket sænker sig over Grønland. Det er en tid hvor mange bliver deprimerede og triste, og der er brug for opmuntring.

Derfor er det godt at vide, at budskabet om Jesus som verdens lys, det bliver forkyndt rundt i Grønland.

Der er mange der søger efter mening i livet. Der er mange tilbud der frister. Vi ved, at det kun er hos Jesus, der er sand fred at finde.

Vær med til at bede om, at evangeliet må blive forkyndt i både Ilulissat og Uummannaq. Det er her vi er til stede, både med penge og personlige ressourcer.

I okt. md. er Maria og Jens Sørensen i Uummannaq, hvor Jens hjælper på sygehuset, og de er begge samtidigt hjælper i menigheden. Bed for de nye som er begyndt at komme i kirken, og bed for dem, som har båret et stort ansvar gennem flere år, at de må finde ind i et godt fællesskab.

Bed også for vore volontører, Lotte og Thomas, som er i Ilulissat. De gør et stort arbejde for menighedens børn og unge. Bed om at de må kende glæde i deres mange opgaver, og de må formidle Guds kærlighed til menigheden.

Bent Fodgaard

koordinator 

Kirken i Uummannaq

Orienterings- og bedebrev d. 19. oktober 2017 fra fængselsmissionen i Udon Thani, Thailand.

Rapport for tjenesten i fængslet i Udon Thani i August 2017.

Kære Prof. Dr. Viggo Sogaard, Acharn Dr. Jariya Sornmayura, Direktør for Fredens Stemme, og alle brødre og søstre som har del i tjenesten for Gud i fængslet.

Tak til Gud for at tjenesten i fængslet bliver bedre hver måned, og bibelundervisningen møder meget stor interesse.

 

I august måned var jeg i tjenesten hver dag for at undervise fangerne i 60 timer. 

Fængselsledelsen havde bedt mig om at holde dette seminar, men jeg havde ikke pengene til det, da der var mange udgifter. (1) Undervisningsmaterialer, (2) indkøb af bibler, (3) notesblok og kuglepen (4) mad til dem, der hjalp mig.  Der var 280 deltagere i undervisningen i 10 dage, både formiddag og eftermiddag, og jeg følte også, at jeg manglede visdom. Men jeg havde et hjerte, der gerne ville tjene og forkynde i fængslet. Jeg bad til Gud om, at hvis han ville jeg skulle tjene ham på denne måde, så måtte han hjælpe mig.  Jeg bad en uge, og derefter kom acharn Richard Lee fra Singapore sammen med acharn Anukon fra menigheden i Sukhonakon.  De hjalp mig, så jeg kom ind i fængslet i Udon fra den 16. til den 25. august.  Den 26. august rejste jeg til Chiang Mai for at mødes med acharn Viggo Søgaard.  Tak Gud at arbejdet blev fuldført.

Gud velsignede undervisningen denne gang, og der var mange frugter.  Der var 250 af fangerne, der besluttede at modtage Kristus som deres frelser. Tak Gud.

 

Fængslet i Nongkhai har nu besluttet, at de gerne vil, at jeg holder samme undervisning.  De vil gerne, at jeg kommer og holder samme seminar som i Udon.  Jeg har endnu ikke sagt ja til det, da  der er flere udgifter. Der er 70 km hver vej, som jeg skal køre i 10 dage, så det koster benzin. Desuden udgifter til undervisningsmaterialer, notesblokke og kuglepenne, samt udgifter til mad. Men hvis det er Guds vilje, så vil der være nogen der, elsker Gud, som vil donere pengene.  Jeg vil gerne bede jer, brødre og søstre, om at bede til Gud om det.

 

Tak til acharn Dr. Jariya og alle medarbejderne på Fredens Stemme, som altid støtter og beder til Gud for arbejdet.

 

Rapport for August 2017:

Antal der modtog Jesus Kristus som frelser - 275.

Besøg i hjemmene hos tidligere fanger - 3 besøg

Antal, der deltog i gudstjenesten - 310

 

Ærbødigst i Jesus Kristus

Somwang Konkaew

 

 

PS: Acharn er en thailandsk titel, som kan oversættes til sådan noget som højt respekteret lærer.

 

 

Somwang underviser i fængslet

Orienterings- og bedebrev d. 12. oktober 2017 fra Rumænien

Kære venner i Jesus Kristus

Guds fred og en varm hilsen til jer alle. Efteråret er også kommet til Romania og vi skal snart forbereder os til vinteren. Vi håber I har haft en god sommer med dejlige oplevelser. De sidste uger har været meget travle for os, da vi har haft besøg fra udlandet og har været i gang med forskellige arrangementer. 

Evangelisk møde i Poduri

I begyndelse af september holdte vi et evangelisk møde i Poduri med en lovsangsgruppen fra Toflea, en af de største menigheder i landet, menigheden har over 5000 medlemmer. Teltet var helt fyldt og mange blev stærkt rørt af Jesus. En del kristne fra menigheder i området var med os til dette arrangement. Det var meget opmuntrende at høre hvordan Gud arbejder i deres menighed som blev plantet for lidt over 20 år siden. Her kan I se en video fra gudstjenesten: https://www.youtube.com/watch?v=rt385f5JwM4 

Evangelisk møde på biblioteket i Onești

Lørdag den 23. september havde vi organiseret endnu et evangelisk møde på biblioteket i Onesti. Denne gang fik vi besøg af en lovsangsgruppe fra Iasi med deres præst. Vi takker Gud for alle som deltog, flere af vores venner som ikke havde et personligt forhold til Gud blev meget stærkt rørt og kom frem til forbøn. Dagen efter da vi havde søndagsgudstjenesten kom to unge mænd som havde været med til vores møde på biblioteket. De virkede meget interesserede og de er kommet flere gange siden. En af dem studerer på universitet i Bacau.

Besøg fra Danmark

De sidste to uger i september havde vi besøg af vores gode venner Britta og Arne. Sammen med dem besøgte vi alle skolebørnene og deres familier. Der blev også tid til flere gudstjenester i Onești hvor Arne forkyndte Guds Ord, bryllup i Poduri og to børnemøder. Vi er så glade for vores børnearbejde som vokser og bærer frugt. Vores børn er ved at blive teenagere, der er mange udfordringer og vi gør alt hvad vi kan for at hjælpe dem til at have et personligt og tæt forhold til Jesus. Vi fokuserer meget på at undervise og involvere flere af de ældste teenagere, så de kan udvikle sig til kommende ledere. 

Vores venner fra Danmark har givet alle børnene en god oplevelse ved at spise pizza sammen med dem. Her kan I se et lille videoklip fra vores børnearbejde i 2017 https://www.youtube.com/watch?v=LrP3HZdmJ0s og her https://www.youtube.com/watch?v=trdcLQRhTXA og her https://www.youtube.com/watch?v=ghWf0wmhPNg

Besøg i Galatii

Søndag den 8. oktober var vi i Galatii for at tjene i en stor pinsemenighed. En af vores unge fra Onești blev gift sidste år med en pige fra denne menighed. Cornel blev inviteret af deres præst for at prædike to gange i løbet af søndagen. Det var en stor oplevelse og vi takker Gud for denne fantastiske mulighed. Vi blev kendt med nogle rigtig dejlige mennesker. Inspireret af vores børnearbejde gør dette unge ægtepar et stort arbejde med børnene i deres menighed.

Familien

Vores familie har det godt. Sara og Jonathan går begge i skole om eftermiddagen nu, det er rigtig godt for os da vi har lidt mere familietid om formiddagen og arbejdsro om eftermiddagen. Vi er så småt begyndt at forberede os til vores julefester i december. I år regner vi med at holde flere store julefester for lige så mange børn som sidste år. 

Bedeemner

Tak Gud for de mennesker som fik mulighed for at høre evangeliet på biblioteket i Onesti og i Poduri, bed for dem som tog en beslutning om at følge Jesus.

Tak for Britta og Arnes hjerte for Rumænien. Deres besøg har været en stor velsignelse for mange familier både i og udenfor kirken.

Bed for åbne døre så vi kan præsentere Evangeliet for nye mennesker, om 2 uger får vi besøg af en tidligere ortodoks præst som er kommet til tro.

Vi skal også have besøg at en præst fra Bukarest område, en af Cornels kolleger som er blevet færdig med Master i Teologi.

Bed om Guds beskyttende hånd over os som familie og menighed. Vi har haft lidt problemer med en psykisk syg kvinde som kommer engang imellem på vores møder.

De kærligste hilsner med ønske om Guds rige velsignelse

Dorthe og Cornel 

Britta og Arne besøger ældre dame

Evangelisk møde på biblioteket i Onesti

Cornel forkynder i Galatii

Gudstjeneste i Onesti

Orienterings- og bedebrev d. 5. oktober 2017 fra missionssekretær Thomas Baldur.

Johannesevangelie-missions-teologi

I en af de mest velkendte beretninger i det Nye Testamente har Jesus en samtale med en kvinde ved en brønd i Nablus på Vestbredden (OK, dengang hed området Samaria, og byen hed Sykar). Samtalen finder vi i Johannesevangeliet 4,1-26. Til at begynde med snakker de lidt forbi hinanden. Kvinden tror, de bare snakker helt hverdagsagtigt om drikkevand. Jesus bruger udtrykket ”levende vand” som et billede på Gud – en idé, han henter fra Jeremias’ Bog 2,13 og 7,13. Det varer derfor lidt, før de kommer på bølgelængde.

Det, jeg hæfter mig ved, er, hvad Jesus siger i vers 13-14: »Enhver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand [altså Guds¬nærvær], jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv.« Lidt senere i evangeliet (7,37-38) stiller Jesus sig op i Jerusalem på den vigtigste dag i løvhyttefesten og råber: »Den, der tørster, skal komme til mig og drikke. Den, der tror på mig, skal det gå, som Skriften siger: ›Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand [Guds¬nærvær].‹ «

Der er ikke noget ”armslængdeprincip” i den Guds-relation, Jesus her taler om. Og der er ikke noget armslængdeprincip i den mission / opgave, Jesus her taler om. Evangeliet er ikke noget, vi kan holde ud i strakt arm. Det er ikke noget, Gud lader regne ned over andre mennesker, uafhængigt af os. Jesus inviterer os ind i en Guds-relation og en opgave, som han sammenligner med et kildevæld inde i os og ud fra os. Så når (eller hvis) vi synger ”Send dine strømme af nåde”, så er Guds svar til os: ”Jamen I går bare i gang! Det er ikke mig, der lukker for vandet!”

Hvis du følger Jesu invitation til at stille din tørst i Gud; hvis du slukker din tørst efter mening og menneskelighed i Kristus, så er du et omvandrende kildevæld af nåde. Så er du de strømme af nåde, vi beder Gud sende. Så er du sendt – sådan som Jesus helt bogstaveligt også siger det i slutningen af evangeliet (20,21): »Fred være med jer! Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer.« Som et menneske i kød og blod; som et omvandrende kildevæld af Guds fred og Guds nåde … er du og jeg sendt.

Mission er ikke en ”opgave,” vi kan holde ud i armslængde eller en ”aktivitet,” vi kan overlade til nogle få dedikerede ildsjæle. Det er en integreret del af vores identitet i Kristus. Mission er en tørstslukker – for os og for mennesker omkring os. Skål!

------------------------------------------------------------------------------------------

Orienterings- og bedebrev d. 28. september 2017 fra Father’s Home i Ghana.

Her er to børns historier:

Mercy er 18 år og er netop begyndt på universitetet i Winneba, hvor hun skal studere administration og økonomi. Ewura Ama er 2 måneder gammel og er netop flyttet ind på Father’s Home, hvor hun nu har det trygt og godt. Fælles for dem begge er, at de fik en slem start på livet. 

Mercy blev forældreløs og flyttede ind hos nogle mennesker, der brugte hende som husslave. I en alder af fire år skulle hun hente vand, samle brænde og holde gang i bålet til madlavning. Hun blev reddet og kom på Father’s Home. Hun var meget underernæret og sky, slet ikke den Mercy vi kender i dag. Ung, selvsikker og altid med et smil på læben og et glimt i øjet. Hun er en humørspreder.

Ewura Ama lå på en mark, hvor en landmand hørte hendes gråd. Her havde hendes mor efterladt hende med nogle bananblade over sig. Desværre havde en del myrer fundet hende, før bonden gjorde det. Efter en tur på hospitalet bragte de sociale myndigheder hende til Father’s Home, hvor hun ankom seks dage gammel. Hun har det godt nu, vokser fint og trives i en kærlig favn hos en af de fire mødre på børnehjemmet.

Mercy og Ewura er to blandt mange, og heldigvis kan de to leve et velsignet liv med omsorg, uddannelse og familie omkring sig.

Vi har fået nyheder og bede emner fra Rosemund:

Mercy, Edward og Isaac er blevet optaget på universitetet, og de er allerede flyttet ind på deres kollegier. Edward skal studere økonomi, og Isaac startet på en IT uddannelse på det tekniske universitet. Mercys historie har vi netop fået.

Yderligere tre unge har søgt om støtte til uddannelse hos Father’s Home. Det er Elijah på 21, som læser matematik og statistik; Dominic på 22, der læser samfundsfag; Elkana på 23, som også læser samfundsfag.

Og så er Diana, Jennifer, Michael, Selina, Florence, Adiza og Corlince netop startet på det sidste år på deres uddannelser. De bliver færdiguddannet i juli 2018.

Lad os derfor sige tak til Gud for, at så mange unge har fået en uddannelse og snart er på vej ud i voksenlivet. Det er stort, at unge opvokset på børnehjem får en videregående uddannelse.

Vi skal også bede for Familien Jackson i Schweiz. Chantal har rygsmerter og er derfor sygemeldt fra sit job som lærer.

Bed for forældrene på børnehjemmet. De har mange børn, de skal tage sig af. Bed om styrke og velsignelse til dem.

Bed for Douglas, som er ny i rollen som manager på farmen. Han arbejder også på kontoret med økonomien. 

Tak for alle der støtter Father’s Home – i bøn og økonomisk. I gør en kæmpe forskel!

Mercy

Ewura Ama

Orienterings- og bedebrev d. 21. september 2017 fra flygtningelejren i Mae La.

Kære venner

Jeg håber i alle har det godt.

Vore bedeemner er:

1. Bed for de studerende, som skal på missionsture i december.

2. Bed for bibelskolens og kirkens fremtid. Flygtningelejrene vil blive tømt eller lukket i 2018 til 2019. Bed om beskyttelse og midler til vores skole og kirkerne.

3. Bed for programmet for tilbagevenden til Karen staten i Burma, at det må gå roligt og ordentligt i overensstemmelse med Guds vilje.

4. Bed for lederskabet for bibelskolen og kirken.

5. Bed for de karenske ledere, at de må få guddommelig visdom til at lede det karenske folk til det lovede land. Det betyder, at før de karenske flygtninge tager tilbage, ønsker vi, at de burmesiske soldater, som har besat vores land og landsbyer, skal tage tilbage til deres kaserner i byen. Dette, for at de karenske mennesker og landsbybeboere kan tage tilbage til deres egne landsbyer og byer uden frygt og bæven.

6. Bed for lederne i Burma/Myanmar, at de må regere folket efter Guds vilje.

7. Til sidst, bed for vores eftersøgning af et areal og bygninger, hvor vi kan opbygge vores fremtidige bibelskole i Karen staten.

Tak

Må Gud velsigne jer

Alwyn

Indgangen til bibelskolen i Mae La

Orienterings- og bedebrev d. 14 september 2017 fra Grønland

Kære venner.

Så er menighedslivet her i Ilulissat kommet i normal gænge efter sommerferien. Sidste weekend i august var vi med 32 mennesker på hyttetur i Kangersuneq i 2 døgn. Det var en dejlig tur, med tid til socialt samvær, bibelundervisning, gåtur i fjeldet. Andre 20, som ikke havde mulighed for at være med, holdt gudstjeneste hjemme i kirken.

Det er skønt at se mange til søndagsgudstjenesterne. Vi har de sidste to søndage været omkring 50 voksne i gudstjenesten og op til 11 børn til søndagsskole. Gudstjenesterne varer som regel et par timer, da der er plads til megen lovsang og vidnesbyrd foruden selve prædikenen. Det tager jo også tid, når prædikenerne skal oversættes. Men endnu engang dejligt at mærke menighedens forventning til Guds indgriben i menneskers liv.

Vi vil mene, at en del af vore kirker hjemme i Danmark må misunde menigheden her dens bedemøder. Hver onsdag aften samles 20-25 personer til en kort bibelundervisning, lovsang, bøn for menigheden og byen og selvfølgelig forbøn for personlige forhold. En helt grundlæggende nødvendig indsats for kirkens liv, som burde genopdages i Danmark?

Vi glæder os over at høre, at der i menigheden er en klar forståelse for, at bibelen siger, at børnene skal opdrages og vejledes af forældrene – så det skal der også undervises om i forsamlingen.

Vi vil glæde os over, at der efter første søndags gudstjeneste var 6 personer, der henvendte sig til ældsterådet og gav udtryk for, at de sammen med dem ønskede at finde deres tjeneste i menigheden!

Vil du være med til at bede om:

- At ældsterådet får kræfter og visdom til at lede menigheden. Ligeså, at de får fordelt opgaverne imellem sig.

- At ældsterådet kan hjælpe medlemmerne til at finde deres tjeneste, så flere hver især skal bære mindre opgaver.

- At menighedens medlemmer vil fortsætte med at øge deres økonomiske bidrag til menigheden, så de i stigende grad får lov at opleve, at Gud velsigner dem, når de bringer, hvad de har, til ham først.

HUSK også vennerne i menigheden i Uummannaq, som nu har taget huset i brug. Bed om at Gud må vise dem, hvilke aktiviteter de skal fylde huset med.

Kirsten og Erik

Hyttetur i Kangersuneq

Kære forbedere 

Vi er blevet taget rigtigt godt imod, og føler os som en del af menigheden her i Ilulissat, folk er meget varme og gæstfrie.

Juniorklubben er igen startet op efter en lang sommerferie, indtil videre har vi haft fornøjelsen af, at skulle underholde to drenge på 13 år, de er rigtig søde og de nyder at være her.

Bed gerne for at de to drenge må være åbne og modtagelige for Guds ord.

Bed også for at flere juniorer må finde vej til kirken.

Søndagsskolen er også startet op igen efter sommerferie, sidste gang var der 11 glade og for nogens vedkomne vilde børn!

Vi prøver forskellige ting af, for at give dem Guds ord på en levende og børnevenlig måde, men må sande, at det kræver et par forsøg mere, før vi rammer helt plet.

Bed for at de dejlige børn, må finde ro til at være lukket inde på 50 kvm imens der er gudstjeneste, og at de må være modtagelige for Guds ord.

Bed også for at der må være ledere, for børnene, når vi igen rejser hjem.

Fra 1. okt. Starter børneklubben op hver tirsdag og torsdag eftermiddag, bed for at der må komme børn, og at nogle Grønlandske ledere vil melde sig til opgaven, da vi ellers vil få svært ved at tale med de Grønlandske børn.

Tak Gud for at have kaldet os, og for at menigheden har tage godt imod os.

Tak Gud for de mange som har valgt dig som herre i deres liv. 

Tak for forbøn og mange hilsner fra Ilulissat

Lotte og Thomas

Billede fra børnekirken, hvor vi hygger med at lave trylle-dej.

Orienterings- og bedebrev d. 7. september 2017 fra Fredens Stemme, Thailand.

Kære venner

Hilsener fra Fredens Stemme.

Jeg er meget taknemmelig for Guds nåde og trofasthed overfor tjenesten på Fredens Stemme. Det er nu sjette år for min tjeneste med mediemission. Jeg tænker altid på, at det er en stor ære at være her og være med i det store arbejde for Ham og udvide Hans kongerige gennem medier og projekter.

Mega Voice projektet går godt, og får virkelig god respons fra brugerne. Mange kirker og organisationer har kontaktet Fredens Stemme om at bruge denne lydafspiller til evangelisation og til kirkemedlemmers åndelige vækst. Tak til Gud, at Fredens Stemme har en god mulighed for at tjene det thailandske folk samt brødre og søstre i nabolande så som Burma.

Voice of Wisdom radioprogrammet har været et opmuntrende program for lytterne. Vi har produceret 1.200 CDér og udsendt dem til kirker og ikke troende. Andre produktioner har også været frugtbare, som for eksempel ”Deditos”, fingerdukker, som fortæller bibelhistorier, CD med Voice of Instrumental Music og så videre.

Adskillige projekter er stadig i produktionsprocessen.

Bedeemner:

1. Bed for Jariya som leder af Fredens Stemme. Bed om Guds vejledning til at lede i overensstemmelse med vision og målsætning. Må Gud give hende visdom til at håndtere administration, ledelse, fundraising og gennemføre projekterne med en kompetent stab. Bed også for rekrutteringen til stillingen som kontorleder. Bed, at Gud vil sende en person, som er i stand til at lede og organisere det administrative arbejde som hjælp for lederen, så hun kan bruge mere tid på fundraising.

2. Organisationen Leading the Way har støttet Fredens Stemme i mere end 10 år. De stoppede med at støtte på grund af en ny strategi om at kommunikere med den muslimske verden. Vi har stadig forbindelse med dem, og har fået at vide, at de vil vende tilbage og støtte Fredens Stemme på en eller anden måde. Bed, at Gud vil røre hjerterne, på dem som skal træffe beslutning herom, så de ser, hvor frugtbart det er at arbejde sammen med Fredens Stemme.

3. Bed for Somwang Kongkaew, lederen af fængselsmissionen i Udon Thani. Hans tjeneste blandt fangerne og fangernes familier er meget frugtbar. Må Herren velsigne ham rigt, og skænke ham alt det han behøver i sit liv. Bed for alle fangerne i Udon Thani. Må fredens Gud altid være med dem og trøste dem i en vanskelig tid.

4. Vidnesbyrd:

Somwang har fortalt, at der var 2 fanger fra Laos, Samlee og Wan. De er fra Vientiane, Laos. Efter frigivelsen fra fængselet, vidste de ikke hvor de skulle tage hen, eller hvad de skulle gøre. De har været i fængsel i 18 år. De har mistet kontakten til deres familie. De spurgte Somwang om at hente dem fra fængselet, den dag de blev frigivet. Da Somwang spurgte dem, hvad han kunne gøre for dem, begyndte de at græde, og bad ham om at tage dem med til en anden provins, Nhong Kai, hvorfra de kunne komme til Laos. Somwang følte sympati for dem, og tænkte på sit tidligere liv i fængselet. Så han kørte dem de 70 km til Nhong Kai. De havde ingen penge, så Somwang gav dem nogle. Somwang tænkte, at der er mere velsignelse ved at give end ved at modtage, og Gud vil velsigne ham for at gøre det gode.

En anden situation: Somwang besøgte familien til en af fangerne i et andet distrikt kaldt Kumpavanee, Udon Thani. De var meget glade for at se Somwang, da de aldrig havde troet, at han ville besøge dem. De inviterede yderligere 10 mennesker til at møde ham. Somwang fik på den måde en mulighed for at fortælle om Kristus. Hvordan Jesus er frelseren. Han underviste i 5 timer, og derefter var der 7 mennesker, som modtog Kristus. Tak til Gud.

Der var også en fange, som nu er i Laos. Han blev frigivet for 2 år siden. Han modtog Kristus, medens han var i fængsel. Han fortalte historierne om Kristus til mange mennesker inklusive sin familie. Han brugte 6 måneder på at evangelisere, og mange mennesker modtog Kristus. Den 20. februar 2017 besøgte han Somwang i Udon Thani. Han fortalte, at han har plantet en kirke med 32 medlemmer, og bad Somwang om at komme og prædike i Laos. Somwang beder over det. Hvis Gud vil bruge ham der, vil han tage af sted.

Jeg håber dette bedebrev er til opmuntring for jer alle

Gud velsigne jer

Jariya

Somwang prædiker i fængselet

Orienterings- og bedebrev d. 31. august 2017 fra Rumænien.

Kære Venner i Kristus

Vi skriver til jer fra et solrigt og sommervarmt Rumænien. Vi nyder trods travlhed det dejlige vejr, der dog ind imellem viser tænder. Søndag aften var der tordenvejr med store haglbyger.

Sommerlejr

Vi takker Gud for at vi igen i år fik muligheden for at tage på lejr med 60 personer fra Onești og vores område. Vi var i Suceava, samme sted vi var sidste år. Det var en stor glæde og velsignelse for alle børnene, mange af dem besluttede at følge Jesus. Det var fantastisk at være sammen med en masse børn fra forskellige steder i landet. Lejrens tema i år var ,,Det vilde Vesten".

Klik for video: https://www.youtube.com/watch?v=eOqjYXZi_Ao og her https://www.youtube.com/watch?v=TqfpAzhOiGI og her 

Dåb

Sidst i juli havde vi dåbsgudstjenste, hvor 15 nye troende blev døbt, 2 fra Onesti og 13 fra Poduri. Det var en meget stor og festlig dag hvor 15 personer bekræftede deres tro på Jesus Kristus. Inden dåben deltog alle på et kursus hvor de blev undervist i de grundlæggende ting i Bibelen. Vi er meget rørte over at se hvordan Gud arbejder i deres liv, det er en stor bekræftelse at Gud rører ved mange hjerter. 

Vi arbejder meget på at vejlede og undervise dem i Guds Ord. Vi har også haft dåb i Sanduleni og Tg Ocna hvor 2 fantastiske piger (Denisa og Carla) som er ledere i børnearbejdet i Sanduleni og Tg. Ocna blev døbt. Det var en stor ære at få lov til at døbe dem. Begge var med på sommerlejren. Her kan I se dem synge på lejr: https://www.youtube.com/watch?v=Pmz8QfPhWs8

Store børnearrangementer med UMO

Sidste uge havde vi besøg af et team fra "Youth With a Mission" (UMO). Sammen havde vi planlagt flere store børnearrangementer. Fredag tog vi 30 børn og voksne fra Onesti, Balaneasa og Sanduleni til Poduri, hvor vi samlede ca. 80 personer til et spændende program i det fri. Der blev sunget, leget, fortalt bibelhistorie og bagt snobrød i lange baner. Klik for video: https://www.youtube.com/watch?v=OEKFQl4Zaqw

Lørdag var vi i Cont lige uden for Onesti, hvor vi samlede omkring 15 sigøjnerbørn. Teamet fra UMO havde forberedt sig rigtig godt med sange, drama og bibelhistorie. Det lykkedes også at lege med de mange børn, som godt kan være lidt svære at styre. Vi havde også en lille forfriskning med som blev delt ud til sidst.

Evangelisk møde i Mărcești

Sammen med amerikaneren Jim og hans team fra UMO var vi i landsbyen Marcesti, hvor vi med hans "biograf på hjul" fremviste filmen Maria Magdalena, som handler om at følge Jesus. Det var en meget speciel oplevelse at stå i mørke på en mark langt ude på landet og se film. Der var næste 100 personer til stede, alle blev meget rørt af det stærke budskab. Der var også program for børnene og vidnesbyrd. Vi bad med flere til frelse. Vi er overbevidste om at Gud har en stor plan med denne landsby. 

Tur til Perchiu

Forrige fredag var vi på vandretur med børneklubben, vi gik op til korset som hver aften lyser ud over Onesti. Det var en hyggelig tur som gav godt med sved på panden. Mens vi var der oppe blev en af vores piger Loredana ringet op hjemme fra. Vi kunne se at hun blev meget ked af det og grædende fortalte hun at hendes lillesøster Denisa havde fået meningitis med meget dårlige udsigter. Vi omsluttede hende og bad for hele familien. Trods lægernes dystre prognose så er Denisa ved at være rask igen uden men, for Gud er stor og han hører vores bønner. 

Familien

Vi har det godt alle fire. Sara og Jonathan nyder stadig deres sommerferie, de har et par uger tilbage endnu. Men de glæder sig vist også til at komme i skole igen. De skal begge to gå i skole om eftermiddagen nu, det glæder vi os til. I næste uge har vi planlagt flere evangeliske møder sammen med en gruppe fra den store romakirke i Toflea. 

Bedeemner

Tak Gud for en fantastisk børnelejr, tak for alle børnene som tog imod Jesus som deres personlige frelser.

Tak for de 17 personer fra Onești, Poduri, Sanduleni og Tg. Ocna som blev døbt. Bed for dem og deres familier.

Tak for gruppen fra UMO som har hjulpet os med evangelisation og de stor børnearrangementer.

Bed for de mange beboere i Marcesti som så filmen om Maria Magdalena, at den må vare med til at gøre en forskel i deres liv og hjælpe dem til at forstå hvad det vil sige at følge Jesus.

Bed for os som familie, at Gud fortsat må holde sin stærke hånd over os.

Med ønske om Guds fred

Dorthe og Cormel

Dåb i Poduri --------------------------------- Sommerlejr 2017

Børneklubberne i Speranta og Cont

Orienterings- og bedebrev d. 17. august 2017 fra fængselsmissionen i Udon Thani, Thailand.

Nye og enestående muligheder for Fængselsmissionen i Udon Thani

Den thailandske regering har påbudt fængslerne at sørge for at fangerne bliver undervist i etiske værdier.

Det har resulteret i at fængslet i Udon Thani har anmodet Somwang om at undervise i kristen etik og bibelske værdier. (I et buddhistisk land!)

 

Undervisningen vil i første omgang finde sted fra 16. – 25. august fra 08.30 til 15.30 – hver dag! – Der vil være 250 fanger, der deltager i seminarerne.

 

Et fængsel 70 km fra Udon Thani, Nhong Kai fængslet, har spurgt Somwang om at holde samme oplæg hos dem. Dette overvejer Somwang stadig.

 

·         Tak Gud for åbne døre i et lukket fængsel.

·         Tak Gud for at der hele tiden er mennesker, der kommer til tro gennem Somwangs forkyndelse.

 

·         Bed om styrke og visdom for Somwang, når han nu skal udføre en mere ’officiel’ opgave. Det kan ofte have uforudsete implikationer.

·         Bed om, at Somwang må finde kræfterne og kærligheden og visdommen, så hans opgaver vil lykkes

 

Somwang forkynder evangeliet i fængslet

Medarbejdere fra Fredens Stemme på besøg i fængslet

Orienterings- og bedebrev d. 10. august 2017 fra Father’s Home i Ghana.

Ungdomslejr med temaet Sundhed

Så er et af årets højdepunkter i gang på Father’s Home, nemlig ungdomslejren. Det er nok femte gang, den afholdes, og er en begivenhed, som de unge ser frem til. I år er der 49 deltagere, som blandt andet er de unge, der er opvokset på Father’s Home og nu er i gang med uddannelser rundt om i Ghana. De inviterer hver en ven med, og så er der fuldt hus i de fem dage, lejren varer.

I år er lejrens tema Sundhed, og gennem dagene, som også er spækket med lovsang, bøn, sjov og spas, får de unge undervisning. Der bliver undervist i emnerne ”undgå og forebyg sygdomme”, ”åndelig sundhed”, ”følelser” og ”kost og næring”. 

Ny baby hos Janet

På børnehjemmet i Anto har de modtaget en seks dage gammel baby pige, som er blevet forladt af sine forældre. De sociale myndigheder kom med hende, og nu tager Janet sig af hende. Janet er en af de kærlige mødre på hjemmet i Anto, så babyen får helt sikkert masser af kys og kram.

Flere majs på vej

Ved siden af hønsefarmen i Anto er der igen blevet plantet majs, som skal supplere kosten på Father’s Home. Der er allerede høstet majs en gang, men med en konstant varme i Ghana, kan man jo sagtens nå flere omgange på et år.

Rosemund har sendt os disse bede emner:

• Tak Gud for hans godhed og kærlighed

• Tak for et roligt skoleår for børnene

• Bed for Francis, som er i Ghana lige nu i en måned (27.07 - 21.08) - at han må få en sikker rejse, og at resten af familien (Chantal og børnene Lisa og Ben) må trives i Schweiz, mens han er i Ghana

• Bed for forældrene på børnehjemmet i Anto. Alle skolebørnene har ferie nu i otte uger, og skal starte i skole igen til september. Her i ferien har de 27 børn i huset.

Glimt fra ungdomslejren

Orienterings- og bedebrev d. 3. august 2017 fra flygtningelejren i Mae La.

Orienterings- og bedebrevet er denne gang en rapport, som Lone Møller Hansen, generalsekretær for Baptistkirken, skrev efter et besøg i flygtningelejren Mae La.

Knud og Viggo var her før mig

Det er først, da jeg sidder i den nye spisesal på baptisternes teologiske seminarium i Mae La lejren, at det går op for mig, at det er den skole, Det Danske Missionsforbund har støttet i årevis. Da de fortæller, at Knud Wümpelmann og Viggo Søgaard har været her før mig, bliver jeg meget glad – og ydmyg. Verden er så lille.

Skolen ligger i en fattig flygtningelejr lige neden for den bjergkæde, der danner grænsen mellem Thailand og Myanmar. Her har disse tusindvis af flygtninge boet i mere end en menneskealder. I 1974 brændte de burmesiske myndigheder 3000 landsbyer af, og en menneskeflod væltede ind i Thailand. Nu er der syv flygtningelejre tilbage, for selvom der er blevet fred i Burma/Myanmar, er det for farligt at vende tilbage. Dels er husene i deres landsbyer væk, og dels er der landminer overalt.

Men verdens øjne har flyttet sig og det samme har støtten til flygtningelejrene, ”for nu er der jo fred og ordnede forhold i Burma”. Det er indbyggerne i Mae La ikke enige i.

Ingen fred endnu

”Fred uden frihed, lighed, retfærdighed og gensidig respekt er ikke fred”, siger rektor for seminariet, Saw Alwyn.

Han ser også til den fortsatte borgerkrig i Kachin-staten med bekymring og spørger, hvornår krigen vender tilbage til Karen-staten, som de kommer fra. Imens må de leve for mindre og mindre. De sidste to år er støtten til lejren faldet med 40% hvert år.

”EU er holdt op med at støtte os,” forklarer Dr. Alwyn.

Skolen brændte

Der er 44.000 indbyggere i Mae La, som er en lang, smal tarm af beboelseshuse med bladtage og tynde vægge. Bygningerne, som udgør bibelskolen og det teologiske seminarium, er nogle af de få huse af beton. De er forholdsvis nye, for i 2012 brændte bygningen ned til grunden og de måtte begynde forfra.

Seminariet startede i 1983 med fire lærere og seks studerende. Nu er der 400 elever på bibelskolen – den største i Sydøstasien.

Store ambitioner

Rektor Alwyn lister op, hvad de har brug for: Akkreditering fra både bibelskole og universitet, så de unge kan læse videre andre steder. De har brug for samarbejde med kvalificerede partnere, et samlet program for at støtte de studerende (”Der er så mange fristelser i lejrene, narko og sex-industrien vokser”, indskyder han), samt flere bygninger, så universitetet kan udvides.

”Uddannelse er sikkerheden for et fremtidigt stærkt Karen-samfund. Vi har brug for nye ledere, for vi håber på, at vi kan få en aftale med den burmesiske regering, så Karen-staten bliver en selvstændig stat, som vi har været det før. Gerne som en del af ’de burmesiske forenede stater’.”

Det samme håber Kachin’erne i det nordlige Burma/Myanmar. Derfor er der krig dér endnu. Og derfor er der endnu ikke rigtig fred i Burma. Og så længe vil der være en Mae La lejr på thai-siden for foden af de smukke karenske bjerge.

Dr. Alwyn

Mae La flygtningelejr

Orienterings- og bedebrev d. 22. juni 2017 fra Grønland.

Kære forbedere!

Den d. 21. juni var det Grønlands national dag, men der er en trykket stemning i Uummannaq.

Det har været nogle barske dage, som har været for beboerne i bygderne og i Uummannaq.

 

Lige nu må vi bede for de ca. 90 personer, som har mistet alt, og for dem der har mistet familiemedlemmer.

Samtidigt også en tak til Gud, at ulykken ikke ramte endnu flere.

Det er en hård tid, for alle som har været involveret, og for Jens Sørensen som er leder af sygehuset, har det været nogle lange og barske dage. Alle hans fridage en inddraget, og bed om kræfter til både Jens og Marie.

 

Tak også for hele byggesjakket, som har brugt mange arbejdstimer for at gøre kirkebygningen klar. Menigheden har haft deres første gudstjeneste i søndags.

 

Bed også for Nikoline og Josef, som kommer til byen ca.1. aug, at de må finde en bolig hurtigst muligt.

 

Tak for forbøn.

Kh Bent Fodgaard

 

Læs evt. også artiklen i JydskeVestkysten: www.jv.dk/regionalt/Jens-fra-Grindsted-staar-midt-i-tsunamiens-foelger/artikel/2517003

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Orienterings- og bedebrev d. 16. juni 2017 fra Fredens Stemme, Thailand.

Kære venner

Hilsener fra Fredens Stemme.

Jeg håber, at I alle har det godt.

Vi er midt i regntiden, og det regner næsten hver dag. Nogle provinser i Thailand, inklusive Bangkok, har vanskeligheder på grund af oversvømmelser. Fredens Stemme er beliggende i en by, hvor der ikke har være oversvømmelser i nogle år.

Bedeemner:

1. Rekruttering af nye medarbejdere:

• Teknikere: Nogle af dem, som arbejder i den tekniske afdeling, vil gå på pension i løbet af få år, så vi skal rekruttere nye medarbejdere. Bed om, at Gud må sende de rette personer, som har de rette kvalifikationer og som er dedikerede til at tjene indenfor mediemissionsarbejdet.

• Sekretær for direktøren: Jeg har arbejdet på Fredens Stemme i over 5 år. Tingene går godt, og vi udvider vores missionsarbejde med støtte til lokale kirker og kristne organisationer gennem brug af flere medier. Som leder søger jeg efter en, som er i stand til at assistere mig i administration og ledelse. Bed, at Gud må sende den person, som passer til arbejdet, og som har den rette indstilling til mission.

2. Fredens Stemmes projekter:

• Fredens Stemme har i år adskillige projekter som sædvanlig så som Voice of Wisdom, MegaVoice, Deditos (fingerdukker), bøger o.s.v. Bed for hvert projekt, så Herren giver kræfter og visdom til medarbejderne, som arbejder på projekterne.

• Bed også for det nye CD album med den afdøde Kong Rama 9´s sange, som er arrangeret af Fredens Stemme. Albummet overvejes nu af majestætens sekretariat i Bangkok. Bed, at Gud må røre deres hjerter, når de lytter til sangene, så de godkender Fredens Stemme til at lave 3.000 kopier. Formålet er at herliggøre Gud, da alle sangerne er kristne. Det vil blive den første album med kongens sange, som er udarbejdet af kristne i Thailand.

3. Fanger:

• Bed for lederen af projektet, Somwang, og fangerne. Bed, at Gud altid må være med Somwang, og give ham styrke, visdom og glæde, så Guds rige involverer endnu flere fanger.

• Bed for alle de kristne fanger, som stadig er i fængsler flere steder i Thailand. Bed, at Gud må opmuntre dem og være deres trofaste ven, så de kan være i fængslet med håb.

• Bed for dem som er blevet frigivet fra fængselet. Må Gud vejlede dem i, hvordan de skal leve i samfundet og hjælpe dem i prøvelserne.

Vidnesbyrd:

• Fru Kaewdee Manochai fra Chiang Mai: Jeg vil gerne fortælle, at jeg er en trofast lytter til Fredens Stemmes radioprogrammer. Alle programmerne opmuntrer mig meget. Jeg ringede i dag til Fredens Stemme for at sende nogle opmuntrende ord til Jariya, speakeren i ”Voice of Wisdom”. Jeg lytter til hendes program. Jeg elsker virkelig indholdet og informationerne i hver del. De er en stor velsignelse for mig. Jeg ser frem til programmet hver lørdag aften. Når tiden er der, lukker jeg min dør for at koncentrere mig om at lytte. Jeg vil gerne opmuntre Fredens Stemme til at fortsætte med at producere den slags programmer, fordi vi behøver dem specielt vore unge.

• Hr. Sena Siri fra Nakhornrachasima: Jeg er kommet til at kende Jesus Kristus gennem vidnesbyrdene fra mine fængselskammerater. De introducerede mig til Fredens Stemmes bibelkursus pr. korrespondance, som er gratis. Jeg vil gerne tilmelde mig kurset. Vil I sende mig lektionerne, så jeg kan komme til at kende Kristus bedre og lære hvordan man vandrer med Ham som en god kristen. Rigtig mange tak.

• Fru Supaporn Kaomoon fra Pitsanuloke: Tak til Fredens Stemmes team for forbøn for mig og familien. Jeg har modtaget Kristus. Mit liv er blevet bedre. Jeg har haft et hidsigt temperament og mine børn respekterede mig ikke. Nu respekterer de mig, og jeg forsørger at fortælle dem beretninger om Kristus. Bed også for mine børn.

Hjerteligt tak for jeres forbøn og trofaste støtte. Vi har jer altid i vore bønner. Må Gud velsigne jer.

I Kristi kærlighed

Jariya Sornmayura

Gudstjeneste i fængselet

Orienterings- og bedebrev d. 8. juni 2017 fra Rumænien.

Kære venner

Vi sender jer vores varmeste hilsner i Jesus Kristus fra Rumænien. Håber I har det godt alle sammen og nyder sommeren i Danmark. Vi har haft et dejligt

forår med mange velsignelser, men også udfordringer. Gud har været med os, har velsignet vores arbejde og hjulpet os, når det har været svært.

Kursus

Midt i maj var jeg igen på kursus i Timisoara. Det var fantastisk at være sammen med nogle fantastiske lærere fra USA som underviste os i Guds Ord.

Vi havde et kursus (50 timers undervisning) om, hvordan vi skal studere Biblen på original sprog (græsk og hebraisk). Pris Gud for denne fantastiske mulighed!

Nødhjælp til fattige familier

Første uge i maj fik vi besøg af Heidi (vores svigerinde) og Erna & Cristian fra Grindsted som kom til Rumænien med en nødhjælpstransport til fattige familier.

Vi sætter stor pris på deres villighed til at samle & pakke tøjkasser og køre den lange tur for at hjælpe mennesker i nød. Vi er glade for at vi igen kunne hjælpe alle beboerne i Poduri og Marcești. Selv om de tidligere har fået hjælp, er der stadigvæk store behov, da de fleste er meget fattige og ingen arbejde har.

Vi havde et velsignet møde med dem i Poduri, hvor både Heidi og Christian deltog i programmet. Det er altid opmuntrende se disse mennesker tilbede Jesus,

især Caroline (familien vi har bygget hus til), hvis mand døde nogle dage før de kom. To uger før han døde gav han sit liv til Jesus. Vi fik desværre ikke lov

til at begrave ham, da vi ikke ejer en kirkegård. Så han blev begravet af den ortodokse præst med alle de ortodokse ritualer og ceremonier. Det var familien ikke så glad for!

En uge senere fik vi en portion tøj fra vores venner i Tylstrup, vi er dybt taknemlige for det. Vi har kontakt med mange familier som vi gerne vil hjælpe.

Vi har bl. a. hjulpet en familie med 6 børn, hvis mor døde, da hun fik stød ved at gøre rent i køleskabet. Familien er meget fattige og manden har stor problemer

med alkohol. Vi vejleder og prøver at hjælpe så meget vi kan. Det ville være skønt, hvis han tager ansvar for børnene, så de ikke bliver fjernet fra ham.

Evangeliske møder med Per Hyldgaard

Sidste uge i maj havde vi besøg af Lisbeth og Per Hyldgaard fra Danmark. Vi havde en fantastisk uge sammen med fuldt program. Vi har arrangeret møder 7 forskellige steder i vores område. Vi havde en stor konference i Onesti med en lovsangsgruppe fra Bacau, men vi sang også med børnene fra børneklubben i Onesti. Per talte også i den store romakirke i Toflea, mange blev rørt af Jesus og valgte at tage imod Ham som deres personlige Frelser. De er ved at bygge den største romakirke i Europa.

Video her: https://www.youtube.com/watch?v=yVDS4Qr_nFI og her: https://www.youtube.com/watch?v=sOW0yWGHdy0&list=PLi4QsIatMz9z3CgqoqLMrTzae1Q3niAKc

Familien

Vi har det godt og børnene glæder sig til skoleferie. Vi er i fuld gang med forberedelse af sommerlejr sidste uge i juni. Alle børnene glæder sig til at tage af sted igen.

I dag får vi besøg af en delegation fra Missionsforbundet i Danmark og Norge. De skal være med os i fire dage. Der er planlagt en del ekstra møder i den forbindelse.

Bagefter skal de køre til Călărași for at se på arbejdet i det sydlige Rumænien.

Bedeemner

Tak Gud for at Guds Ord som blev sået i mange hjerter i forbindelse med Per Hyldgaards møder.

Bed for dem som valgte at følge Jesus!

Bed for planlægning af sommerlejr, vi skal være samme sted som sidste ar i Suceava.

Bed for alle børnene, det er st stor ansvar at rejse så langt væk.

Bed for os som familie og de kommende dage sammen med vores venner fra Danmark og Norge som besøger os i denne uge.

De kærligste hilsner med ønske om en rigtig god sommer

Dorthe og Cornel

Uddeling af tøjkasser til Marcesti

Gudstjeneste i Cont

Orienterings- og bedebrev d. 1. juni 2017 vedr. Fredens Stemme, Thailand.

Fredens Stemme holder 4 bestyrelsesmøder om året. Normalt deltager vi fra Danmark på de to af dem.

Ved det seneste møde, den 24. maj, mødte undertegnede en glad og velfungerende bestyrelse, stab og leder.

Vi talte om det fremtidige samarbejde mellem DDM og Fredens Stemme, om mulighederne for arbejdet i fængslet i Udon Thani og om DDM’s ønske om at samarbejde med flygtningelejren, Mae La og også andre kontakter i Myanmar.

Men man anede også et tilbageholdt åndedræt hos bestyrelsesmedlemmerne, for i horisonten tegner der sig tydelige forandringer:

• Fredens Stemme, der i 2016 fik den store svenske organisation, IBRA med i bestyrelsen, skal nu lære kunsten at have internationale kræfter med helt inde i maskinrummet. Vores venner fra IBRA viser tydeligt deres oprigtige engagement, også nu i en tid, hvor mange ting ændrer sig. Det er sundt og godt, men også udfordrende for en thailandsk mentalitet, der ikke så nemt lader sig skubbe af ’udlændinge’.

• En amerikansk donororganisation, Leading the Way, der gennem mange år har ydet et væsentligt bidrag til vores mediecenter, har ændret sin politik og satser nu hundrede procent på muslimske lande i Mellemøsten. (Det betyder et fald i indtægter, der svarer til omkring 15 % af centerets omsætning). Det betyder at nye relationer skal skabes og nye donorer findes.

• Det er lykkedes Jariya, leder i snart seks år af Fredens Stemme, at stramme mange ting op. Der er nu ca. 12 ansatte samt nogle free lance personer. Økonomien styres godt og der er et klart fokus på hovedopgaverne. Behovet for et par funktioner er imidlertid tydeligt:

o En person, der kan udvikle TV-siden, dels med vejledning til at købe det rigtige udstyr, dels med oplæring af medarbejdere.

o En person, der i samspil med Jariya kan håndtere den daglige arbejdsfordeling og ledelse af medarbejderne.

Dette vil give Jariya mere tid til at skabe gode kontakter ude i landet, danne nye relationer og få større samspil med flere kirker.

Til din bedeliste denne uge:

1. Tak Gud for det stabile og gode arbejde, der hver dag når titusinder af mennesker med evangeliet. Nogen kommer til tro hver eneste dag!!!

2. Bed om, at mennesker med de nødvendige kvalifikationer må føle et kald til at arbejde på Fredens Stemme

3. Bed om, at Fredens Stemme i en tid med forandringer må finde sin vej igennem udfordringerne og fortsat være en klar røst i Thailand og de omkringliggende lande om Guds livsforvandlende kærlighed.

Peter Götz

Børn i lydstudiet

Tekniker i kontrolrummet

-----------------------------------------------------------------------------------------

Orienterings- og bedebrev d. 25. maj 2017 fra Father’s Home i Ghana.

Så er der igen nyt fra Ghana.

Rosemund har sendt os gode nyheder.

Denne gang kan vi glæde os over, at Kobina, der kom til Father’s Home for ca. 2 måneder siden, har det godt. Han var slemt tilredt, da han kom, fordi hans forældre, som er narkomaner, havde mishandlet ham. Blandt andet var hans ene fod forbrændt. Foden er nu helet, og han er begyndt at gå og lege med de andre børn.

 

En gruppe af de unge, som er i gang med uddannelse på universiteterne i Ghana, er kommet hjem og skal være de næste tre måneder på ungdomscentret. Florence, Corlince, Kizito og Adiza skal i denne periode i praktik ifm. deres uddannelser, mens Ekuba og Michael stadig skal være flittige med bøgerne.

 

Planlægningen af dette års ungdomslejr er i fuld gang. Lejren finder sted den 5.-11. august. Sidste år deltog 65 unge. I år er temaet Sundhed med fokus på:

·         Forebyggelse og hvordan man undgår sygdomme

·         Kost

·         Sundhedspleje

·         Åndelig sundhed

·         Følelser

I må meget gerne tage de følgende emner med i jeres bøn for Father’s Home:

1.       Tak til Gud for et godt helbred, beskyttelse og velsignelse hos alle børnene og forældrene

2.       Tak til Gud for en god rejse og ankomst på ungdomscentret af de unge fra universiteterne

3.       Bed om at børnene må klare sig godt i deres skole

4.       Bed om et fortsat godt helbred hos børnene

5.       Bed for forældrene, at de må finde styrke i det hårde arbejde, som de står i

6.       Bed om at Gud må velsigne familien Jackson (Francis, Chantal, Lisa og Ben)

 

Kobina .............................................. Kobinas fod er helet fint

----------------------------------------------------------------------------------------

Orienterings- og bedebrev d. 18. maj 2017 fra flygtningelejren i Mae La.

Kære venner

 

Vore bedeemner er:

1. Bibelskolen begynder et nyt studieår 2017-2018 d. 11. juni.

2. Ind imellem er der flere restriktioner i lejren. Det er meget vanskeligt for besøgende, at komme ind til os.

3. Myndighederne har stoppet eller reduceret støtten til mad til flygtningene. Vi har derfor større problemer end tidligere.

4. Bed for vore lærere og studerende, så de lever i overensstemmelse med Guds vilje. Gud vil sørge for en god løsning for os, så vi kan vende tilbage til vort hjemland frit med værdighed og integritet som en nation.

 

Må Gud velsigne jer

Alwyn

 

Indgangen til bibelskolen i Mae La

Der noteres flittigt under forelæsningerne


---------------------------------------------------------------------------------------

Orienterings- og bedebrev d. 10. maj 2017 fra Grønland.

Kære forbedere!

Det er med en stor tak til Herren jeg skriver dette brev til jer !

Jeg er næsten lige kommet hjem fra Ilulissat efter nogle fantastiske møder der i slutningen af april måned sammen med Lisbeth og Per Hyldgaard.

Gospel Outreach havde lejet sportshallen der og Lisbeth og Per holdt møder der fredag – lørdag og søndag aften, sammen med menigheden. Der var sat plakater op over hele byen og delt ca. 800 løbesedler ud. Vi var spændte på hvor mange der ville tage imod indbydelsen, og vi stillede 350 stole op, og tænk de blev fyldt hver aften. Per prædikede et enkelt evangelium, og efter følgende blev der indbudt til frelse, og rigtig gange gik frem hver aften. Der blev delt en tegneserie ud på grønlandsk med hele Biblens budskab – lige fra skabelsen til Jesu Genkomst, inden i blev der lagt en ”frelsesbøn” på grønlandsk , som blev bedt for dem der kom frem til at modtage frelsen. Der lå også en indbydelse til kirken de følgende aftener. Her blev der delt 275 stk. ud. Efterfølgende blev der kaldt frem igen til dem der havde forskellige slags sygdomme, her blev rigtig mange helbredt, nogle efter at der kom forskellige ” kundskabs ord ” om specifikke sygdomme.

Møderne blev sendt ud over radioen hver aften, og fredag aften blev udsendt tirsdagen efter på landsdækkende TV kanal.

Vær med til at TAKKE HERREN for hans fantastiske indgriben i mange menneskers liv.

De følgende aftener var der samling i kirken, hvor Per og Lisbeth også var med, her kom mange af dem der var blevet frelst og helbredt, og mange oplevede her Helligåndens kraft på en helt ny måde – døbt med Helligånden.

Min opfordring til dig der læser dette:

1. Bed for alle de nyfrelste! – at de må blive bevaret i troen! Og dem der blev helbredt at de må fastholde Guds indgriben i deres liv.

2. Bed for menighedens ledelse og dem der gør tjeneste der, at de både må få kraft og styrke til at vejlede og undervise, og magte denne store sociale opgave der også følger med.

3. Vær med til at sætte værn om menigheden, bed om beskyttelse over menigheden. Når Gud griber ind med frelse raser djævelen, så tag også dette med i dine bønner.

4. Bed også for vores volontør mads Bjørn, han er godt i gang med at tage sig af de unge der blev frelst.

FRA UUMMANNAQ: NYE LOKALER ER PÅ VEJ!

Den 26/5 rejser de første frivillige medarbejdere af sted til Uummannaq, for at påbegynde renoveringen af den nye kirke, flere følger efter de kommende uger for stille deres arbejdskraft til rådighed.

Bed om beskyttelse over dem – bed om kraft og styrke til at kunne klare opgaven, bed om visdom til at udføre arbejdet. Tak for deres villighed!

Tak også for Maria og undertegnede der rejser derop den 26/5, og vi bliver der i 6 uger, for dels at hjælpe til med byggeriet og dels for at arbejde på sygehuset.

Tak Herren for alle de midler der er kommet ind til renoveringen, bed også om at de sidste midler må komme ind snarest

Sender jer alle mange kærlige hilsener fra menighederne i Ilulissat og Uummannaq.

 

Her ser i mennesker der er kommet frem for at overgive deres liv til Jesus.

Jonn Østergård Nielsen Nuuk -der sørgede for at møderne blev udsendt via radioen.

------------------------------------------------------------------------------------------

Orienterings- og bedebrev d. 4. maj 2017 fra Fredens Stemme, Thailand.

Kære venner

Jeg håber, at I alle har det godt. Medens jeg skriver dette bedebrev, er vi thailændere midt i sommertiden, og vejret er meget varmt.

I april har thailænderne en lang ferie i forbindelse med Songkran Festival (eller det thailandske nytår, d. 13. april) Som bekendt er Thailand et buddhistisk land. Så Songkran fejringen er en buddhistisk tradition. Det repræsenterer renselse, og at ens synder vaskes væk. Som en festival for enhed rejser folk, som er flyttet, til deres hjemstavn til deres kære og ældre. En måde hvorpå de viser respekt praktiserer yngre folk at øse vand over de ældres hænder.

I april var der også en vigtig kristen fejring. Det var påsken, og i år var det d. 16. april. Jeg håber, at I havde en velsignet og god påske. Vi havde også en god fejring.

Vær med til at bede for disse emner:

1. Påsketiden: Fredens Stemme havde en aktivitet for byen specielt rettet mod ikke-kristne ved at uddele påskeæg vedlagt pjecen: ”Meningen med den sande påske.” Bed, at Guds kærlighed vil røre deres hjerter og gøre dem ivrige efter at komme til at kende Kristus mere og mere.

2. Fængselsmissionen: Somwang, lederen af projektet, ville gerne udvide arbejdet for Guds rige gennem forbindelse til et fængsel i en anden provins, Nhongkai, som ligger tæt ved Udon Thani. Bed om Guds vejledning, så vi handler efter Hans vilje.

3. Fredens Stemme fortsætter med mange projekter, såsom ”Voice of Wisdom Program”, fingerdukkeprogrammet ”Deditos”, CD-produktioner ”Voice of Instrumental Music”, bibelkorrespondance, ”Study on Line”, Books” og så videre. Bed for staben og mig. Bed om kræfter og visdom fra Gud, så vort arbejde må bære frugt.

4. Tak til de trofaste støtter af Fredens Stemme, både i Thailand og internationalt. Vi kikker efter folk eller organisationer, som har den samme vision som Fredens Stemme, Guds mission gennem medier. Må Herren vejlede dem, som har en byrde på hjertet til at indgå partnerskab med Fredens Stemme i nær fremtid, så Fredens Stemme kan gennemføre flere projekter.

5. Bed for Viggo Søgaard, stifteren af Fredens Stemme.

6. Der skal være bestyrelsesmøde d. 24. maj 2017. Bed om, at Gud må være med alle medlemmerne , at de må være en enhed, forstå hinanden og have et godt samarbejde, så Fredens Stemme kan formidle endnu flere velsignelser gennem medie-missionen til thailænderne. Må Fredens Stemme være på den rette vej i overensstemmelse med Hans vilje.

Vidnesbyrd fra fru Jarin Buakaew fra Yala:

Jeg har aldrig oplevet kærlighed da jeg var barn. Jeg følte ikke, at nogen elskede mig. Mine forældre var skilt. Jeg følte mig meget alene, og gjorde noget forkert med mit liv. En af mine venner foreslog mig at lytte til Fredens Stemmes radio-programmer. Det var godt og opmuntrede mig meget. Så jeg ringede til en medarbejder, og hun foreslog mig at gå i kirke. Takket være Fredens Stemme åbnedes en vej for mig til at komme til at kende Gud. Jeg tjener nu i kirken, så meget som jeg kan. Tak til Gud, som har forvandlet mit liv. Jeg er blevet en glad person og har mange brødre og søstre i Kristus.

Må Herrens fred og velsignelse altid være med jer.

Jariya Sornmayura

Klargøring af påskehilsener

Modtager af påskehilsen

------------------------------------------------------------------------------------------

Orienterings- og bedebrev d. 28. april 2017 fra Rumænien.

Kære Venner i Kristus

 

Så er der igen tid til en lille hilsen fra Rumænien. Vi nyder det dejlige forårsvejr efter en lille uge med meget sent og voldsomt vintervejr, med masser af tungt tøsne, der har ødelagt en del træer. 

 

Fælles evangelisk møde på biblioteket

Søndag d. 7. maj har vi arrangeret et fælles evangeliskmøde på biblioteket i Onesti i samarbejde med baptistkirken. Vi har inviteret den tidligere fodboldlandsholdsspiller Daniel Zafiris til at komme og dele sit vidnesbyrd og baptistkirken har inviteret et stort sangkor fra Oradea. Vi håber det bliver et stærkt og virkefuldt møde, hvor mange må blive mødt af Jesus. Daniel Zafiris skal også dele sit vidnesbyrd på vores møde om lørdagen.

 

Besøg fra Efterskolen Lindenborg

I sidste uge havde vi den glæde at have besøg af Kim og Jette med 3 elever fra efterskolen. De havde også Britta og Arne med. Vi havde 3 hyggelige dage sammen trods det pludselige vintervejr. De besøgte mange fattige familier, til stor opmuntring, både i Onesti, Albele og Marcesti. De var selvfølgelig også med til vores børnemøde i Onesti fredag aften, og tur i Saltminen er der også altid plads til. Det er altid en stor glæde at havde besøg fra Lindenborg både for os, vores børn og for de mange familier som bliver besøgt.

 

Begravelse

Kort før påske fik vi den triste besked at Mihai Luca var gået hjem til Jesus. Vi vidste godt at han havde nogle helbredsproblemer, men ikke at det var så alvorligt. Mihai var tidligere vicepræsident i "Den Evangelisk Frikirke i Rumænien", og det var ham der hjalp os med vores opholdstilladelse da vi flyttede til Rumænien i 2006. Han har også været med til sommerstævne i Kolding engang. Hans død har berørt os meget dybt, og Cornel tog helt til Siret ved grænsen til Ukraine for at være med til begravelsen. 

 

Påske

Ciristos  a inviat - adeverat a inviat! (Kristus er opstanden - Sandelig han er opstanden). Med stor glæde har vi endnu engang fejret påske med vores brødre og søstre troen. I år var vi Sanduleni påskedag og om eftermiddagen havde vi selv gudstjeneste for første gang om søndagen. Vi havde selvfølgelig også vores faste gudstjeneste lørdag aften, men det var en fantastisk oplevelse at samles om søndagen også. Det er vores ønske i fremtiden at have fast møde om søndagen også. 

 

Familien

Lige nu nyder vi at have besøg af mormor og morfar. Det er første gang de besøger os efter at vi er flyttet. De skal være her frem til 1. maj, og det ser ud til at vi får skønt vejr de næste dage, så det er bare dejligt. Børnene nyder at have påskeferie, mens mormor og morfar er her, det er godt at kunne holde lidt fri fra skolen.

 

Bede emner

Bed for mødet på biblioteket at det må blive til stor velsignelse.

Tak for nogle dejlige dage med gæsterne fra Lindenborg.

Bed for Mihai Lucas mor, som lider meget efter tabet af sin søn.

Tak for en velsignet Påske hvor vi endnu engang kunne mindes hvad Jesus har gjort for os gennem sin død og opstandelse.

Bed om Guds beskyttelse over os som familie hver eneste dag.

 

De kærligste hilsner med ønsket om Guds fred

 

Dorthe og Cornel

 

 

Børneklubben i Onesti

-------------------------------------------------------------------------------------------

Orienterings- og bedebrev d. 20. april 2017 fra fængselsmissionen i Udon Thani, Thailand.

Rapport fra fængselsarbejdet i Udon Thani

Hver måned får jeg en rapport fra Somwang i Udon Thani omkring fængselsarbejdet.  Rapporterne er på thai, da Somwang ikke taler engelsk. 

 

Desværre har jeg ikke fået lavet oversættelser de sidste måneder på grund af min sygdom, men jeg vil her tage udpluk fra de sidste måneders rapporter.

 

Hver gang er der opmuntrende rapporter om arbejdet og om mennesker, der er kommet til tro. Somwang sendte en opgørelse for 2016, der viser, at i alt 260 fanger har indikeret deres tro på Gud.  Bortset fra undervisningen i fængslet, forsøger Somwang at hjælpe dem, der har udstået deres straf.  I løbet af året har han besøgt 22 tidligere fanger og deres familier. 

 

I februar måned besøgte Somwang således en tidligere fange i Gumtawabi, som ligger omkring 40 km fra Udon.  Der var stor gensynsglæde og overraskelse over besøget, og den tidligere fange kaldte familie og naboer sammen, i alt lidt mere end 10 deltagere.  Somwang underviste dem om hvordan Jesus kunne tilgive syndere, og de talte om troen.  Tiden gik og efter 5 timer var der 7 af dem, der besluttede sig for at tro på Gud.

 

Udon ligger nær grænsen til Laos, og der er forholdsvis mange fanger fra Laos.  De fleste er fattige mennesker, der blev overtalt til at tjene nogle penge ved at smugle opium og andre stoffer over grænsen til Thailand, men hvor de blev stoppet af politiet.  Sådan var det for to kvinder, der i januar måned havde udstået deres straf på 18 år.  Da de kom ud, anede de ikke, hvor de skulle gå hen, så de ringede til Somwang. De bad ham hjælpe dem hjem, så Somwang havde medlidenhed med dem og kørte dem de 70 km til grænsebyen NongKhai. De havde ingen penge, men Somwang hjalp dem, så at de kunne komme hjem.

 

Den 20. februar fik Somwang også et overraskende og meget opmuntrende besøg af en anden tidligere fange fra Laos, som var blevet sat fri for to år siden.  Han fortalte, at da han kom hjem fortalte han om sin tro og vidnede til familie og venner.  Efter 6 måneder kom den første til tro, og der er nu 32 nye kristne, som har startet en menighed.  Somwang taler også Lao, så han fik indtrængende ønsker om, at han kunne komme på besøg og tale til dem.

 

Det er sådanne beretninger, der fortæller os om de store velsignelser, der er over fængselsarbejdet i Udon.  I januar var der et team fra Fredens Stemme, som holdt en jule-nytårsgudstjeneste i fængslet, hvor de uddelte gaver til de kristne fanger.  Der var også kommet en ny kvindelig fængselsdirektør, som modtog Jariya og de andre fra Fredens Stemme med stor glæde og tak for det arbejde, som vi er med i. 

 

Nogle af de kristne fanger er gode sangere og de skriver nye sange. Fredens Stemme er netop nu i gang med at producere en ny CD for dem, som er den tredje, de har lavet.  Disse CDer spilles blandt andet over fængslets højtaleranlæg, så at alle kan høre dem. 

 

Viggo Søgaard

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Orienterings- og bedebrev d. 13. april 2017 fra Father’s Home i Ghana.

Kære venner

For et år siden fejrede jeg påske i Ghana. Sammen med 14 andre var jeg i Ghana for at besøge Father’s Home, give en hånd med og se lidt nærmere på landet. En fantastisk tur med masser af gode oplevelser.

Et af højdepunkterne var påskesøndag, hvor vi deltog i gudstjenesten i en af de små kirker, som Francis Jackson har plantet. Mens vi sad der under teltdugen, på plastikstole og svedte, forkyndte Francis Ordet. Sammen lovpriste vi Gud og takkede for opstandelsen og livet.

Livet, som blev bekræftet søndag eftermiddag, hvor vi var til fest på Father’s Home. Alle deltog og festede sammen. Babyer, små og større børn, unge og voksne. Alle et vidnesbyrd om, at Gud giver liv og nyt håb. Også når man måske ikke har fået den bedste start på livet, som stort set alle med tilknytning til Father’s Home kan fortælle hver sin historie om.

Glædelig påske til alle og tak for jeres trofasthed gennem bøn for vores venner i Ghana!

Rosemund har denne gang sendt os et par nyheder og en række bede-emner:

NYHEDER

1. Skolebørnene får påskeferie Skærtorsdag og holder ferie i et par uger.

2. Father’s Home har modtaget en dreng på et halvt år, som er blevet slemt mishandlet af sine forældre, der er narkomaner.

BØN

1. Tak til Gud for hans beskyttelse og velsignelse over børn, teenagere og forældre på Father’s Home.

2. Tak til Gud for Familien Jackson – Chantal og Francis og deres to børn Lisa og Ben – som alle er i Schweiz.

3. Tak til Gud for dem der støtter Father’s Home og deres familier

4. Bed til Gud om styrke til forældrene, som tager sig af børnene. De har en lang påskeferie foran sig med mange børn i huset.

5. Bed til Gud om at han må beskytte børnene og teenagerne

God påske!

Trine Puggaard

Påskegudstjeneste i Ghana

Missionsforbundets missionsfelter og missionærer:

 

Grønland - Ilulissat:
Jens Jeremiassen m.fl. Box 336, 3952 Ilulissat. Mail: qupalo@greennet.gl

Thailand - Chiangmai, Fredens Stemme:
Jariya Sornmayura  m.fl. P.O.Box 131, Chiangmai 50000. Mail: vop(at)voiceofpeace.org

Thailand - Bangkok:
Jariya Sornmayura

Etniske grupper i Nordthailand: Karen og David Eubank m.fl. Mail: eubank(at)pobox.com

Ghana:
Father’s Home Care Ministries, P.O. Box TD 1422, Ghana – W/A. Mail: fahocare01(at)yahoo.com

Rumænien:
Dorthe og Cornel Pascu, Str.Oituz, Bloc.22, Ap.6, 601046 Onesti, Jud. Bacau, Romania. Mail: cornelpascu(at)gmail.com

Missionsforbundets bankforb.: Reg.nr. 2374 konto nr. 0370110700