Lokale menigheder vist på kort.

Ved klik på de enkelte byer fremkommer link til menighedens hjemmeside.

 

 

”Mission i Danmark” udvalget - MID

MID’s formål er at støtte lokale menigheder i Danmark i at være åbne og levende fællesskaber, hvor kærlighed til Gud og kærlighed til næsten fører til aktiv omsorg for den enkelte og et relevant engagement i samfundet.
 
I vor tid er alle forhold til debat. Det betyder, at kirken konstant udfordres på sine værdier og holdninger. I MID ønsker vi at følge med i samfundets udvikling, så vi kan hjælpe den debat, der lokalt skal føre til at kirken og troen opleves som en naturlig og tidssvarende  værdi for det gode liv i den postmoderne tid. Samtidig ønsker vi at de bærende grundværdier, som er det der gør troen til en livsforvandlende tro, står stærkt og klart i menighedernes liv og virke.
Vi vil medvirke til at fremme og inspirere den samtale, der skal føre til at kirken altid fremstår så åben som muligt for mennesker af alle slags, samtidig med at grundlæggende værdier fastholdes. 

I øjeblikket er følgende opgaver vigtige for os:

  • Præsterollen under forandring – hvilke opgaver løser fremtidens præst og hvilke uddannelser kvalificerer bedst dertil?
  • Etablering af opbakning til volontører til udsendelse i både ind- og udland.
  • Støtte og inspiration til lokale ildsjæle, menighedsledere og –råd.
    Kirkeliv, bibeltolkning og forkyndelse i en postmoderne tid.
  • Samarbejdet med andre evangeliske kirker.
  • Hvordan vi møder de andre religioner.

MID formidler sit arbejde og sine tanker gennem indlæg i Magasinet, lederdag hvert år i november og temaer, debatindlæg og undervisning på sommerkonferencen. 

 

MID udvalget:

Rasmus Elkjær Larsen (formand)
Tlf. 2362 1010
Email: pas2ren@mail.dk

Ruben Andersen-Hoel
Tlf. 4260 7722
Email: ruben(at)betlehem.dk

John Nielsen
Tlf. 4074 6574
Email: pastor-john(at)nielsen.mail.dk

John Lorentzen
Præst i Saralystkirken, Århus

Ruth Cilwik Andersen
Tlf. 5091 2903
Email: ruth.cilwik(at)salem.dk

Nanna Holm Green(repr. for MBU)
Formand i MBU