Den Grønlandske Frikirke - Inuunerup Nutaap Oqaluffia

Siden 1953 har danske, norske og svenske frikirker drevet mission i Grønland, og i tidens løb er der startet frikirke/ kirkeligt arbejde, som f.eks. husgrupper i en del byer.

Ledere, medarbejdere og deltagere i dette arbejde begyndte at mødes en gang årligt til en konference, hvor man udvekslede erfaringer, delte oplevelser og opmuntrede hinanden til arbejdet.  I begyndelsen af 1990`erne  opstod så ønsket om at danne en fælles frikirke med en grønlandsk firkirkeidentitet, og man begyndte at arbejde hen imod dannelsen af en fælles grønlandsk frikirke.

I Maniitsoq i maj 2004 fandt den egentlige dannelse sted, med bred opbakning fra de forskellige frikirkesamlingssteder i Grønland og frikirken fik navnet Inuunerup Nutaap Oqaluffia – (=Det nye livs kirke).

Inuunerup Nutaap Oqaluffias (INO) øverste ledelse består  af præsten/ forstanderen samt en repræsentant fra hver af de tilsluttede menigheder. På den årlige konference, der finder sted i maj måned, tager kirken fælles beslutninger. Derudover mødes lederskabet yderligere en gang årligt til drøftelser omkring næste konference og samtaler omkring arbejdet.

Det er INO`s sekretær der står for det administrative arbejde samt har kontakten til myndigheder. Da det er dyrt at rejse i Grønland, er det vigtigt, at sekretæren bor i Nuuk. Siden frikirkens dannelse har John Østergård varetaget denne funktion.

INO består af selvstændige menigheder som finder det både praktisk og åndeligt værdifuldt at stå sammen i et kirkefællesskab. I fællesskab har man en række aktiviteter kørende,  for eksempel:  Konference, Forlaget NOAH og Inuit Bible Institut.

Man har været fælles om oversættelsen og læbesynkroniseringen af Jesus–filmen til grønlandsk og distributionen af filmen til hele landet.

Der har desuden været arrangeret kurser, som skal gøre grønlandske kirkeledere bedre i stand til at rådgive og udøve sjælesorg omkring f.eks. misbrug og omsorgssvigt.

Hvert år besøger en af Inuit Bibel instituts rejselærere en række menigheder og mødepladser  for på den måde at være til hjælp.

Med dannelsen af Inuunerup Nutaap Oqaluffia er frikirkelivet i Grønland blevet stabiliseret, men den enkelte frikirkemenighed og INO vil fortsat have brug for støtte udefra i form af forbøn, forkyndere, bibellærere og økonomisk støtte.

Kontakt: ino.nuuk(at)greennet.gl

I Danmark er der etableret et samarbejde mellem Det Danske Missionsforbund og Apostolsk Kirke i Vejle.

Samarbejdet vedrører udvikling af menigheden i Ilulissat og menighedsplantninger herudfra.