Missionsforbundets Bibelskole Lindenborg

Et samarbejde mellem:

DDM_Logo_cirkel_orange.png
MBU_logo [Konverteret].png
logo-kopi.png

Har du brug for mere information?


Skriv gerne til: bibelskolen@missionsforbundet.dk eller ring til sekretariatet på nr: 40162131
Kursuskalender 2020 - 2021


Den 23.- 25. oktober 2020

”Bag om Det Nye Testamente” (NT2_20)

Formålet med faget er at give et overblik over det Nye Testamente og baggrundsviden om en række af bøgerne. Der vil blandt andet blive arbejdet med kendskab til historisk kontekst, målgrupper og sprogbrug i skrifterne.

I den første weekend havde vi fokus på de synoptiske evangelier og Apostlenes Gerninger, og på denne anden weekend vil vi først arbejde med Johanneslitteraturen, og herefter inddrages kursusdeltagerne i fremlæggelser og fordybelse af udvalgte breve.

Undervisere: Tomas Lindholm og Ruben Andersen-Hoel

______________________

Den 20. - 22. november 2020

”På trosrejse med Paulus”

Formålet med faget er at give indføring i Paulus' samtid, person, rejser og breve. Dermed snuser vi også til hovedpunkterne i hans evangelie-forkyndelse, og vi stifter bekendtskab med de første kristne kirker. Det hjælper til at gøre Apostlenes Gerninger og Paulus' breve levende – og til at reflektere over dem ind i vores egen tid.

Underviser: Gunni Bjørsted

______________________

Den 22. - 24. januar 2021 (GT1_20)

Den 12. - 14. marts 2021 (GT2_20)

”Introduktion til Det Gamle testamente”

For at forstå det Nye Testamente (NT) er det helt afgørende at have en idé om, hvad det Gamle Testamente (GT) går ud på. Over to weekends vil vi begynde at spore os ind på, hvad GT er for en størrelse; hvordan og hvorfor blev det til; hvad er fortællingen, og hvordan går det an (og ikke an) at læse det?

Underviser: Thomas Baldur

______________________

Den 7. - 9. maj 2021 BB_20

”Bibelsyn og bibelbrug”

Bibelen er den kristne tros grundbog. Formålet med dette fag er at give hjælp til at reflektere over sit bibelsyn – og dermed inspirere til en sund bibelbrug, hvor teksterne læses i lys af Jesus Kristus som Bibelens centrum og omdrejningspunkt. Vi vil forholde os til, at Bibelen er en samling af meget forskelligartede skrifter og genrer. Vi vil lægge mærke til bibelsyn og bibelbrug op gennem kirkehistorien.

Underviser: Gunni Bjørsted

______________________

Planlagte fag fra efteråret 2021 til efteråret 2022

”Kirken – Vorherres og vores”

Hovedlinjer i kirkehistorien og aktuelle belysninger

”Hovedtanker i Paulus' breve”

Samtidig forståelse, nutidig anvendelse

”Grundlæggende byggesten i den kristne tro”

Hvad tror vi på?

”Det gode liv”

Etiske vejskilte i lys af den kristne tro

”Tro i praksis”

Konkret discipelskab
Bibelskolens formål


At give central grundviden om Bibelens indhold og den kristne tro.

At skabe rum for refleksion og debat i en atmosfære af respekt og nysgerrighed.

At skabe rum for, at der genereres energi og dømmekraft til at følge Jesus.

At give plads til at dele tro og liv.
Målgruppe


Kristne, der er motiverede for at lære nyt, fordybe sig og reflektere sammen med andre over kristen tro og tjeneste. Aldersmæssigt fra ca. 20 år og opefter.
Forløb


Man kan melde sig til et samlet forløb over 2 år, og i den tid gennemgå 9 fag, hvoraf nogle strækker sig over 2 weekends, og andre over 1 weekend.

Man er også velkommen til at melde sig til enkelte fag.

Der arrangeres 6 weekend-kurser om året, 3 om foråret og 3 om efteråret.

Et weekendkursus begynder fredag kl. 19 og slutter søndag med frokost kl. 12.

Til hvert fag læses noget forberedelses-litteratur, og i de fag, der strækker sig over 2 weekends, laver kursisterne en kort, reflekterende opgave.
Bibelskolebrochure


Få Bibelskole nyheder

I efteråret 2020 starter det nye bibel­skoletilbud i Missionsforbundet. 
Hele kurset vil strække sig over to år. Det afholdes over 12 weekender på Efterskolen Lindenborg og dækker seks fag. Man kan vælge at følge hele kursusforløbet eller del­tage i enkeltfag.

Vi vil opdatere denne side løbende med kommende kursus datoer.

Vil du holdes opdateret om kommende kurser og weekender så skriv din e-mail i feltet til højre

Du er nu tilmeldt Bibelskole nyheder!

"På trosrejse med Paulus"

20. - 22. november 2020 (NT3_20)

Formålet med faget er at give indføring i Paulus' samtid, person, rejser og breve. Dermed snuser vi også til hovedpunkterne i hans evangelie-forkyndelse, og vi stifter bekendtskab med de første kristne kirker. Det hjælper til at gøre Apostlenes Gerninger og Paulus' breve levende – og til at reflektere over dem ind i vores egen tid.

 

Kursus weekenden starter fredag d. 20. november kl. 19.00 (der er mulighed for aftensmad kl. 17.30) og slutter lørdag aften. 

CORONA opdatering: Grundet restriktioner omkring Covid-19, afholdes undervisningen igen i Vanløse Frikirke, Vanløse Frikirke, Jernbane Allé 29, 2720 København

 

Kursuspris: kr. 600,- pr. weekend.

Dette indeholder undervisning, overnatning og fuld forplejning (fra aftensmad fredag til lørdag aften). 

 

Betaling: MobilePay 102043, samtidigt med tilmelding. 

Tilmelding: 5. november
 

Umiddelbart efter 5. november vil alle tilmeldte blive guidet til spændende forberedelseslæsning.

Undervisere

Downloads

Gunni Bjørsted

Tilmelding til kursus NT3_20
20. - 22. november 2020 (NT3_20)
"På trosrejse med Paulus" 
v. Gunni Bjørsted
Kursus pris: 600 kr.
Betal med MobilePay:  102043

Tak for din tilmelding!

Bibelskolen genstarter efter sommerferien

 

På grund af Corona-pandemien har Bibelskolen ikke kunnet mødes på Efterskolen Lindenborg som planlagt. Og vi har hoppet lidt fra tue til tue i overvejelserne om de tre weekend-kurser, som vi alligevel har gennemført. Lokaliteten har været Vanløse Frikirke, og kursisterne har været yderst begejstrede – og insisteret: ”Neej, I må ikke aflyse!”

Men under de nuværende omstændigheder, som efter al sandsynlighed ikke bliver bedre de kommende måneder, har vi nu besluttet, at vi ikke udbyder flere kurser inden sommerferien. Og så lægger vi op til en corona-fri og Kristus-fyldt genstart efter sommerferien (selvom Jesus Kristus heldigvis også er fuldt tilstede midt i de begrænsninger, som pandemien forårsager)!

I løbet af februar kommer vi med en revideret plan over fag og weekends, så vi kan mødes fra hele landet til inspirerende undervisning og fællesskab.

Vi glæder os fortsat til at skabe et forum, hvor vi kan dele grundlæggende bibelviden, opdage spændende sammenhænge, reflektere over troen i et nysgerrigt og respektfuldt miljø – og til at dele liv og tro! Den specielle tid, som vi gennemlever lige nu, gør det ikke mindre relevant at søge solidt og sundt rodfæste i troen.

Gunni Bjørsted