Giv en gave ...

 til Missionsforbundets fællesarbejde og projekter i Danmark og internationalt

Lige siden dannelsen af Det Danske Missionsforbund (DDM) i 1888 har det spillet en betydelig rolle for vores selvforståelse og fællesskab at give de gode nyheder videre, at være i mission.

For os betyder mission at formidle Guds kærlighed til alle mennesker i ord og handling. Vi tror evangeliet peger på et bedre liv og en bedre verden, når troen, håbet og kærligheden får plads. 

Gennem en fælles koordineret indsats engagerer kirkesamfundets menigheder sig, udover opgaverne i Danmark, om opgaver i Ghana, Grønland, Rumænien, Thailand og Myanmar. I vores Internationale projekter er diakoni, forkyndelse og undervisning er en del af indsatsen ligesom vi yder ekspertise på specielle områder og økonomisk støtte.

BANKOVERFØRSEL

Enkeltstående gaver kan overføres til vores konto i Nordea: 

2374  0370 110 700

Husk at mærke din betaling med dit navn + CPR-nummer.

MOBILEPAY GAVER

Gaver på kr. 300 og derover indberettes til SKAT, såfremt  vi har dit cpr.nr. 

Indbetal på følgende mobilepaynr.:

67125

MOBILEPAY GAVER TIL INTERNATIONALE PROJEKTER

Ghana

Ønsker du at din gave indberettes til SKAT, så skal du huske at oplyse dit cpr.nr. 

Indbetal på følgende mobilepaynr.:

535924

Grønland

Ønsker du at din gave indberettes til SKAT, så skal du huske at oplyse dit cpr.nr. 

Indbetal på følgende mobilepaynr.:

300082

Rumænien

Ønsker du at din gave indberettes til SKAT, så skal du huske at oplyse dit cpr.nr. 

Indbetal på følgende mobilepaynr.:

479931

Thailand

Ønsker du at din gave indberettes til SKAT, så skal du huske at oplyse dit cpr.nr. 

Indbetal på følgende mobilepaynr.:

145432

Myanmar

Ønsker du at din gave indberettes til SKAT, så skal du huske at oplyse dit cpr.nr. 

Indbetal på følgende mobilepaynr.:

670077

TESTAMENTE

Et testamente sikrer, at det du ønsker at støtte og prioriterer i dit liv, fortsætter i tiden efter din egen levetid. I et testamente kan du tilgodese organisationer og familiemedlemmer, der ellers ikke vil arve.

 

Det Danske Missionsforbund er godkendt til at modtage penge-gaver ifølge testamente uden at skulle betale boafgift. Det betyder at testamentariske gaver går ubeskåret til Missionsforbundets fælles arbejde.

 

Dokument 24 hjælper os med at oprette testamenter online gratis. Det er gratis for os og det er gratis for dig, der opretter testamentet. Du kan oprette et gratis testamente på dette link.

MÅNEDLIG GAVE

Med en månedlig gave gør du os i stand til at lægge langsigtede planer og fastholde de aktiviteter og ansættelser, vi har.

 

En månedlig gave er et løfte om en fast gave du giver fra år til år, hvor du løbende kan justere gavens størrelse. Du giver tilsagn om et årligt beløb, og ordningen forsætter indtil du selv stopper den.

Oplys navn og cpr.nr. hvis du ønsker fradrag og hvad du ønsker at støtte fx "Ghana", "Thailand" osv.

 

Gaver overføres til vores konto i Nordea: 2374  0370 110 700

GAVEBREV 

Med et gavebrev forpligter du dig til at give et bestemt beløb eller procentsats af din indkomst (højst 15 % årligt) til Det Danske Missionsforbund i 10 år.

Til gengæld får du bedre fradrags-muligheder.

 

Du kan få fradrag for 15 procent af din årlige indkomst eller få fradrag for op til 15.200 kroner uanset størrelsen på din indkomst.

 

Hent og udfyld gavebrevskabelon 

 

Sendes til: sekretariat@missionsforbundet.dk