Det Danske Missionsforbund

– siden 1888

Det Danske Missionsforbund, ofte kaldet Missionsforbundet, er en evangelisk frikirke, som opstod i Danmark i 1888. Fokus har siden begyndelsen været at forkynde evangeliet om Jesus Kristus til tro og efterfølgelse af ham.

Missionsforbundet består i dag af 18 menigheder i Danmark og er involveret i diakonalt og missionalt arbejde i Thailand, Myanmar, Ghana, Rumænien og Grønland.

Missionsforbundets internationale navn er : The Mission Covenant Church of Denmark

Missionsforbundet bekender sig i lighed med Folkekirken og andre frikirker til den fælles kristne trosbekendelse og er et af Kirkeministeriet anerkendt trossamfund.

Nogle kendetegn ved Missionsforbundet:

Vi er et såkaldt kongregationalistisk kirkesamfund, hvilket vil sige, at vi består af frie, selvstændige menigheder, der samarbejder om en række områder nationalt og internationalt.

 

Vi betragter Bibelen som Guds ord og som fyrtårn for menneskers liv.

 

Vi tror på en treenig Gud, der møder os som Fader, Søn og Helligånd.

 

Vi lægger vægt på den personlige tro, og troen er grundlaget for medlemskab af menigheden.

 

Vi vil være medarbejdere på opfyldelsen af Jesu bøn om de troendes enhed.

 

Vi betragter dåb og nadver som sakramenter og symbolske handlinger, hvori Kristus møder den enkelte. Vi tror ikke, at der er frelse i modtagelse af skaramenterne, men at dette alene er i troen på Kristus.

 

Vi anerkender samvittighedsfrihed i spørgsmålet om dåbens form og tidspunkt. I menighederne er der derfor både barnedøbte og voksendøbte medlemmer. Den mest almindelige praksis i Missionsforbundet er dog troendes dåb, også kaldet voksendåb.

Vil du vide mere, så tag en tur rundt på vores hjemmeside eller kom og besøg en af vore kirker. Det er ikke kun for medlemmer. Alle er velkommen til gudstjenester og andre arrangementer. Vi vil glæde os til at se dig.

Læs mere om, hvad Missionsforbundet står for i dokumenterne “Synoden” og “Tro til tiden” samt vores "Love og vedtægter".