Rumænien

Missionsforbundets engagement i Rumænien tog sin begyndelse da Dorthe og Cornel i marts 2006 blev udsendt til Mission i Rumænien. Basen for arbejdet i Rumænien er byen Onesti, i Nordøstrumænien. Onesti har ca. 40.000 indbyggere.

Arbejdet består i store træk af følgende 4 grene:

1. Menighedsarbejde

Der er plantet menigheder i Onesti og Poduri. Hvert sted er der en gudstjenestedeltagelse på ca. 40. Vi hjælper også mindre menigheder i byerne Sanduleni, Albele, Balaneasa m.fl.

 

2. Børneklubber

Vi arbejder i dag med 4 børneklubber med ca. 150 børn. Der holdes børneklub en gang om ugen.

 Vi sender også børn på sommerlejr, og holder julefester i de menigheder, vi er engageret i.

 

3. Skoleprojekt

Der er 75 børn i projektet, de sponsoreres af et tilsvarende antal danske/norske sponsorer.

Gennem er god og solid uddannelse, ønsker vi at give skolebørn i Rumænien en god begyndelse til et bedre liv.

4. Socialt arbejde/nødhjælp

Rumænien er et af de fattigste lande i Europa, derfor fylder denne hjælp også meget i det samlede billede af arbejdet. Hjælpen er delt op i flere underprojekter bl.a.

Mad til fattige

Mennesker sulter hver dag og mange børn får kun mad en gang om dagen. Vi hjælper ofte med, daglige fornødenheder, til fattige familier.

 

Hjælp til enlige og syge

Mange enlige og syge er overladt til sig selv. Vi hjælper ved sygehusindlæggelse, med lægehjælp, ved samtaler og besøg

 

Uddeling af strikketøj, tøj, sko, m.m.

Mange mennesker i Danmark strikker tøj til børn i Rumænien, og ca. to gange om året sender vi strikket tøj m.m. til uddeling blandt fattige familier i de omkringliggende landsbyer.

 

Hjælp til enker

Enker er en særlig udsat gruppe. Hvis man ikke har været på arbejdsmarkedet, kan man heller ikke få pension. Vi hjælper med tilskud til pensionen, enten i form af mindre pengebeløb eller dagligvarer.

 

Akut nødhjælp

Ofte opstår der akutte situationer, hvor der er brug for hjælp. Huse der brænder eller styrter sammen, oversvømmelse, forladte børn osv. I sådanne situationer er det vigtigt med hurtig hjælp. Vi kan træde til med at afhjælpe det aktuelle behov.

Send din gave til: Regnr. 2374 og kontonummer 0370 110 700.

GIV EN GAVE!

Rumæniensudvalget

Hanna Gohr

kontakt til Rumæniensudvalget

Tlf: 5180 5077

Arne Hansen

Medlem

Tlf: 5122 2408

Anni Pedersen

Medlem

Tlf: 4028 9155

Niels Ravn

Medlem

Tlf: 6160 9283

Benjamin Gohr Jensen

Medlem

Tlf: 6048 3557